Harkkorakentaminen

IMG_0351Harkkorakentaminen on saavuttanut vankan jalansijan suomalaisessa rakentamisessa. Harkkorakenteilla voidaan joustavasti toteuttaa erilaisia muoto- ja tilaratkaisuja. Tontin maaperä, korkeussuhteet ja koko sekä ympäröivä rakennuskanta ja asemakaavamääräykset huomioon ottaen voidaan harkkorakentamisella saada aikaan yksilöllisiä, laadukkaita, arkkitehtonisesti korkeatasoisia kokonaisuuksia, jotka säilyttävät arvonsa ajan kuluessa.

Harkkovalikoima on monipuolinen. Saatavilla on kevytsora- ja betoniharkkoja, jotka jaetaan työmenetelmänsä mukaan muurattaviin tai ladottaviin ja valettaviin harkkoihin. Muuraustapoja voi olla perinteinen muuraus tai ohutsaumamuuraus. Ulkoseinien ja perusmuurien rakentamiseen on saatavilla eristeharkkoja, joissa harkossa on mukana tarvittava lämmöneriste. Eristeharkkoja on saatavilla sekä muurattavina harkkoina että ladottavina harkkoina eli ns. muottiharkkoina. Lisäksi on olemassa muurattavan ja muottiharkon välimuoto ”hybridiharkko”, joka ensin muurataan ja sen jälkeen kantavan harkon osan ontelot valetaan betonilla.

Harkkoja on tarjolla moniin käyttösovellutuksiin kuten perustuksiin, väliseiniin, pilareihin, palkkeihin ja hormeihin. Näin esimerkiksi aukkojen ylitykset sekä rakennuksen nurkat ja kulmat voidaan toteuttaa helposti ja laadukkaasti valmiilla harkkotuotteilla.

Harkkorakentaminen on saavuttanut erityisesti suosiota omatoimisten rakentajien keskuudessa. 003Esimerkiksi pientalojen perustuksista noin puolet rakennetaan harkkorakenteisina. Tätä puoltavat harkkojen erinomainen rakennettavuus, rakenneratkaisujen joustavuus sekä pieni työmenekki. Harkot soveltuvat hyvin myös pienimuotoiseen kaupunkirakentamiseen ja pienkerrostalojen rakennusmateriaaliksi.

Tietoa harkkorakentamisesta:

Sivusto:

www.harkkokivitalo.fi

Julkaisut ja oppaat:

liite_2016_kansi1_RGB

Pienkerrostaloesite kansiliite_2016_kansi2_RGBHarkkokasikirja_2016_kansi_RGB

Harkkokäsikirja: Kevytsoraharkot ja betoniharkot

Muurattujen harkkorakenteiden mitoitusohje

Muottiharkkorakenteiden mitoitusohje

Pienkerrostalo harkoista

Pienrakentajan betoniopas

 

Valmistajat

Suomessa on useita kevytsora- ja betoniharkkojen valmistajia. Tehtaita on kattavasti eri puolilla maata, joten harkkojen kuljetusmatkat eivät muodostu pitkiksi ja harkkojen saatavuus on hyvä. Kevytsora- ja betoniharkkotuotteiden valmistus on valvottua toimintaa. Valmistajat kuuluvat kolmannen osapuolen laaduntarkastuksen piiriin, jota ylimpänä viranomaisena valvoo ympäristöministeriö. Harkkojen valmistajat   

Tiina Kaskiaro

Tuoteryhmäpäällikkö, rakennusmateriaalit
GSM: 050 466 0297
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi