Paalut

Paalut

Betonipaalu on ympäristöjalanjäljestään huolehtivan perustamistapa, sillä betoni on luja, pitkäikäinen, ympäristöystävällinen ja turvallinen materiaali, joka kestää hyvin maaperän rasituksia.

Betoninen  lyöntipaalu on yleensä paras ja edullisin perustamistapa, erityisesti savi- ja pehmeikköalueilla, kun kantava maakerros on syvällä. Betonipaaluilla saadaan rakennuksille varma ja kestävä perustus kohtuullisilla paalumäärillä.

Betonipaalut alkoivat varsinaisesti korvata puupaaluja toisen maailmansodan jälkeen, 1960-luvun lopulla siirryttiin yhä enemmän betonipaaluihin ja jonkin verran teräspaaluihin. Vanhimmissakaan betonipaalukohteissa ei ole havaittu, että betonipaalut olisivat aiheuttaneet ongelmia.

Sivun alalaidassa olevassa paalutuotelehdessä on esitetty suunnittelu- ja paalutusohjeita RT:n Betoniteollisuuden paalujaoksen jäsenyritysten valmistamille lyömällä asennettaville vakiopaaluille, joiden nimelliskoko on 250×250, 300×300 ja 350×350  mm2. Tuotelehti pohjautuu paalutusohjeeseen PO-2011. Paalujen suunnittelussa on huomioitu seuraavat ohjeet ja standardit:

  • Paalutusohje PO-2011 (RIL 254 – 2011)
  • SFS-EN 1992-1-1 Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu
  • SFS-EN 12794 Betonivalmisosat. Perustuspaalut
  • SFS-EN 12699 Pohjarakennustyöt.  Maata syrjäyttävät paalut
  • SFS-EN 13369 Betonivalmisosien yleiset säännöt

Paaluperustuksia koskevat ohjeet löytyvät Suomen Geoteknillisen yhdistyksen Paalutusohjeesta PO-2011, RIL 254 – 2011 (Suomen Rakennusinsinöörien liitto).

Standardeja on luinastettavissa SFS:n verkkokaupasta, osoitteesta: https://sales.sfs.fi/

Teräsbetoniset lyöntipaalut merkitään CE-merkinnällä eurooppalaisen standardin SFS-EN 12794 mukaisesti.

Teräsbetonipaalujen valmistajia

Tuotelehti RT 2011

Ari Mantila

Jaospäällikkö
GSM: 0400-201 507
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi