Ladattavaa materiaalia

Betoniteollisuuden hyvät turvallisuuskäytännöt

Alla olevat tiedostot sisältävät Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun yhteydessä tuotantolaitoksilta kerätyt yhteensä 353 hyvää turvallisuuskäytäntöä.

Hyvät turvallisuuskäytännöt soveltuvat sekä turvavarttien materiaaliksi sekä apuneuvoksi tehtaiden turvallisuustason kohottamisessa.

01 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2015 TEKNISET

02 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2015 TIEDOTUS

03 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2015 JOHTAMINEN JA TYÖHYVINVOINTI

 

01 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 TYÖSKENTELY

02 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 ERGONOMIA

03 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 KONEET JA LAITTEET

04 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 LIIKKUMISTURVALLISUUS

05 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 JÄRJESTYS JA SIISTEYS

06 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 HYLLYT JA SÄILYTYSVÄLINEET

07 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 JÄTEHUOLTO

08 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 MELU, VALAISTUS, LÄMPÖ

09 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 HENGITYSILMA JA AINEET

10 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 JOHTAMINEN JA TIEDONKULKU

11 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 VARASTOINTI

12 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 LABORATORIOT


Valmisbetonin turvallisuusohjeita

Pumppauslinjat minimikoot

Betonin pumppausohje

Betonin pumppauksen kultaiset säännöt – Rudus

Tuoreen betonin turvallinen käyttö

Muottityön turvallisuus


Turvavartit

Turvavartit ovat lyhyitä, betoniteollisuuden keskeimmistä työturvallisuuteen liittyvistä asioista tehtyjä powerpoint-koulutuspaketteja. Turvavartteja on tehty 13 kappaletta.  Lisäksi koulutuksen pitäjää varten on ohje.

Betoni-turvavartit Kouluttajan ohje

01 Turvavartti nostot ja välineet

02 Turvavartti Trukkiliikenne

03 Turvavartti Matalalta putoaminen

04 Turvavartti Silmäsuojaus

05 Turvavartti Käyttövoimasta erottaminen

06a Turvavartti Sirkkeli

06b Turvavartti Vannesaha

07 Turvavartti Kvartsipöly

08 Turvavartti Kuljettimen nielujen suojaus

09 Vaaratilanteista ilmoittaminen

10a Turvavartti Tulityöt Esimiehille

10b Turvavartti Tulityöt Työntekijöille

11 Turvavartti Sekoittimen puhdistus


Betonielementtien turvallinen asennus

Ontelolaatan asennus


 

Muuta materiaalia

Betoniteollisuuden Kvartsipölyohje


Linkkejä alan lainsäädäntöön

Työturvallisuuslaki

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta