Betoniteollisuuden ympäristötavoitteet

betoniteollisuuden_ymparistAla tuntee ympäristövastuunsa

Betoniteollisuus kehittää toimintaansa elinkaariajattelun pohjalta ja ympäristötavoitteitaan toteuttaen. Kehittämisessä otetaan huomioon sekä oman toiminnan ympäristömyönteisyys että betonirakennusten kestävyys, terveellisyys ja turvallisuus.

Tavoitteiden onnistumisen kannalta on tärkeää, että myös raaka-ainetoimittajat ja tilaajat toimivat ympäristömyötäisesti ja samoja tavoitteita tukien.

Betoniteollisuuden ympäristötavoitteet
• Ympäristöjärjestelmien käyttö
• Ajantasaiset tehtaan ympäristönhoitosuunnitelmat
• Raaka-aineiden tehokas käyttö
• Energian säästö rakennuksissa ja prosesseissa
• Kierrätyksen edistäminen
• Henkilöstön työturvallisuuden varmistaminen