Betonipintojen luokitus ja laatuvaatimukset

Betonipintojen luokitus ja laatuvaatimukset esitetään ohjeessa by40. Betonirakenteiden pinnat/Luokitusohjeet 2003.

Luokitukset ja vaatimukset esitetään oheisessa taulukossa esitetyille betonipinnoille.

Luokitusjärjestelmässä betonipinnat jaetaan neljään luokkaan AA, A, B ja C. Vaatimukset vaihtelevat pinnan tyypin mukaan.  Julkisivuissa pinnan laatuluokka on yleensä AA tai A -luokka. Heikointa C luokan vaatimusta käytetään yleensä vain näkymättömiin jääville pinnoille esimerkiksi perustuksissa ja alakattojen betonipinnoissa. Pinnan luokkaa voidaan kuvata esimerkiksi tunnuksella MUO-A-E-S, joka tarkoittaa  muottia vasten valettua A-luokan pintaa (harmaa), pinnasta tehdään malli ja valmis pinta suojataan impregnointiaineella.

Muottia vasten valetuille pinnoille on luokitusjärjestelmässä eritelty seuraavia laatutekijöitä ja niille vaatimuksia: nystermä, syvennys, hammastus, valupurse tai valuhaava, pintojen huokoset, pintojen valuvika, pinnan käyryys ja aaltoilu, uran tai ulkoneman hammastus, uran tai ulkoneman käyryys ja aaltoilu sekä värivaihtelu.

Lattiapintojen laatuvaatimukset esitetään julkaisussa:

By45/BLY7. Betonilattiat 2014

Betonipintojen luokitus ja pääkoodit

lähde: BY40 – Betonirakenteiden Pinnat/Luokitusohjeet 2003

AG                       Pinta suojataan töherryksenestoaineella (anti-graffitiaineella)

BETM AA, A       Betonilaattapinta (mekaaninen kiinnitys)

BETT AA, A        Betonilaattapinta (tartuntamenetelmä)

HAK                     Hakattu pinta

HAP AA               Happopesty pinta

HAR AA, A          Harjattu pinta

HIOH                   Hiottu pinta (heijastavan kiiltävä)

HIOK                   Hiottu pinta (kiiltävä)

HIOM                  Hiottu pinta (matta)

HIPK AA, A         Hiekkapuhallettu pinta (keskisyväpuhallus)

HIPM AA, A        Hiekkapuhallettu pinta (matalapuhallus)

HIPS AA, A         Hiekkapuhallettu pinta (syväpuhallus)

HPE                     Happopeitattu pinta (esikäsittelymenetelmä)

KEL                     Keltainen väribetonipinta

KLIK AA, A          Klinkkerilaattapinta (kuivapuristetut laatat)

KLIM AA, A         Klinkkerilaattapinta (märkäpuristetut laatat)

LOH                     Murretut, lohkotut ja halkaistut pinnat

LUOM AA, A       Luonnonkivilaattapinta (mekaaninen kiinnitys)

LUOT AA, A        Luonnonkivilaattapinta (tartuntamenetelmä)

MUK AA, A, B, C               Kuvioitua muottia vasten valettu pinta

MUO AA, A, B, C               Muottia vasten valettu pinta

MUS                    Musta väribetonipinta

PES AA, A          Pesty pinta

PESH AA, A        Hienopesty pinta

PHI AA, A            Puuhierretty pinta

PIN                      Pinnoitettava pinta (maalilla tai pinnoitteella)

PUN                    Punainen väribetonipinta

RUS                    Ruskea väribetonipinta

S                          Pinta suojataan pinnoitteella tai impregnointiaineella

SHI AA, A            Sienihierretty pinta

SIN                      Sininen väribetonipinta

TEL AA, A           Telattu pinta

THI AA, A            Teräshierretty pinta

TIIK AA, A, B       Tiililaattapinta (kalkkihiekkatiilet)

TIIP AA, A, B       Tiililaattapinta (poltetut tiilet)

TÖP AA, A          Töpötetty pinta

VAL                     Valkoinen väribetonipinta

VIH                      Vihreä väribetonipinta