Detaljisuunnittelu

Rakennuksissa ja rakenteissa on aina suuri joukko yksityiskohtia, joiden tarkka detaljisuunnittelu on ensiarvoisen tärkeätä.

Detaljisuunnittelu on yksityiskohtaista, esimerkiksi rakennusten, rakenteiden ja järjestelmien, suunnittelua ohjepiirustuksineen sekä rakennustöiden tai hankkeen toteutussuunnitelmia.