Lisätietoa

by50, Betoninormit 2012,

SFS-EN 206:2013. Betoni. Osa 1: Määrittely, ominaisuudet, valmistus ja vaatimustenmukaisuus.

By45/BLY7, Betonilattiat 2014,

by54/BLY12, Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010,

by40, Betonirakenteiden pinnat 2003,

by47, Betonirakentamisen laatuohjeet 2007,

SFS-EN 13813, Tasoitemassat ja lattiatasoitteet. Tasoitemassat. Ominaisuudet ja vaatimukset

By/BLY 13, Polymeerikuidut betonissa 2012

By48, Betoninen kelluva lattia 2002

Betonilattiat kortisto (PDF –tiedosto), Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Betonikeskus ry, Betonilattiayhdistys ry, 2012, www.valmisbetoni.fi

Betonilattioiden päällystämisen ohjeet, Rakennustuoteteollisuus RTT ry/Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry, Betoniteollisuus ry, 2007