Betonipinnan ulkonäkö

Käsitteitä

Hiottu pinta

Hiottu pinta

Puhdasvalupinta on yleisnimi kuvaamaan hyvälaatuista betonipintaa, joka jätetään näkyviin käsittelemättömänä tai käsitellään kuultavalla, muottimateriaalin valujäljen näkyväksi jättävällä pinnoitteella (maali, kuultopinnoite, pölynsidonta-aine tms.).

Sileävalupinta viittaa haluttuun muottipintamateriaaliin (esim. sileä vaneripinta)

Raakavalupinta on yleensä piiloon jäävä pinta, jolla ei ole erityisiä ulkonäkövaatimuksia.

Em. käsitteitä käytetään varsin yleisesti kuvaamaan muottia vasten valettujen pintojen ominaisuuksia. Betonipinnat tulisi kuitenkin määritellä julkaisun By40.Betonirakenteiden pinnat/luokitusohjeet.2003 mukaisella luokitusjärjestelmällä. Ks. Betonipinnat

Vaativissa kohteissa suositeltavaa on tehdä malli, johon lopputulosta verrataan. Mallin voi korvata aiemmin toteutettu kohde, johon vertailu tehdään.

Muottia vasten valetut pinnat

Muottipinta kopioituu tarkasti yksityiskohtia myöten betonipintaan. Useista eri tekijöistä (betonin koostumus, muottien rakenne ja materiaali, muottien tiiviys, muotin irrotusaine, tärytys, jälkihoito jne) johtuen betonin pintaan voi jäädä valuhuokosia, hammastuksia, valupurseita, nystermiä, ilmahuokosia, laikukkuutta jne.

Tuoreena käsitellyt pinnat

Valupinta, joka on valutilanteessa ylöspäin esim. lattiapinta, elementtipinta, voidaan käsitellä massan ollessa tuoretta tai sitoutumisvaiheessa. Yleisin pinnan käsittely on hierto, joka voidaan tehdä useita kertoja halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

Kovettuneena käsitellyt pinnat

Hakattu pinta

Hakattu pinta

Yleisin käsittelymenetelmä on hionta ja kiillotus. Hiontakertojen määrästä riippuen pinta voi olla matta, kiiltävä tai heijastavan kiiltävä.

Muita käsittelymenetelmiä ovat esim. hiekkapuhallus, pinnan käsittely meislaamalla tai hakkaamalla.

Pinnoitus

Pinnoitteet muodostavat kuivuessaan tarttuvan ja peittävän pintakerroksen. Pinnoituksia ovat esimerkiksi maalaus, lakkaus, rappaus, ruiskubetonointi ja erilaiset massat.

Sisätiloihin tulevat betonipinnat käsitellään normaalisti pölynsidonta-aineella tai impregnointiaineella, joilla pyritään estämään betonipinnan pölyäminen sekä pintojen likaantuminen. Esim. keittiötasoissa ja vastaavissa pinnan käsittelyaineiden tulee estää kotitaloudessa ja ruoan laitossa käytettävien aineiden tunkeutuminen betonin huokosiin, aineet eivät saa muuttaa betonin väriä ja niissä ei saa olla terveydelle haitallisia aineita.