Betoni 2/2016

Betoni-lehti selattavassa muodossa:

Sisällöt:

s. 1: 2/16 Sisällysluettelo
(PDF)

s. 7: Pääkirjoitus – Kuitubetonin monet mahdollisuudet
(PDF)
Preface – The many possibilities of fibre concrete
Maritta Koivisto

s. 8: Sosiaali- ja terveysviraston terveydenhoidon keskusarkisto, TERKE
(PDF)
Permanent archive for health care, TERKE
Tuomas Silvennoinen

s. 14: Stormen – arktista musiikkia
(PDF)
Stormen – arctic music
Pertti Vaasio

s. 22: Betoni ja arkkitehtuurin innovaatiot
(PDF)
Concrete and architectural innovations
Tarja Nurmi

s. 32: Tapiolaan pitsijulkisivuja kuitubetonista
(PDF)
Tapiola makes lace on facades with fibre concrete
Sirkka Saarinen

s. 36: Örebron skeittipuisto
(PDF)
Örebro skatepark
Janne Saario

s. 40: Pengerryksiin sekä näkö- ja melusuojiksi betoniratkaisuja
(PDF)
Concrete solutions for grading, screening and noise reduction
Sirkka Saarinen

s. 48: Betoninen kierrätyshalli palvelee nyt klassikkoautoja
(PDF)
Concrete hall recycled to accommodate classic cars
Tommi Ahlberg

s. 56: Betoni käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa
(PDF)
Concrete in final disposal of spent nuclear fuel
Vehmas, Leivo, Holt, Paukku, Meuronen, Dunder & Koho

s. 62: Käytännön kokemuksia kosteusturvallisuudesta pohjoisen olosuhteissa
(PDF)
Practical experience of moisture safety in northern conditions
Alakunnas, Vatanen & Pirttinen

s. 66: Aistipaviljonki
(PDF)
Päivi Väisänen

s. 72: Betoni-ideoita interiööreihin
(PDF)
Maria Pesonen

s. 78: Henkilökuvassa Satu Lipsanen
(PDF)
Sirkka Saarinen

s. 81: Betonialan uutisia, julkaisuja, kursseja
(PDF)

s. 86: Betoniteollisuus ry:n jäsenyritysten tuote- ja valmistajatietoja
(PDF)