Betoni 4/2010

Betoni-lehti selattavassa muodossa:

Sisällöt:

s. 1: 4/10 Sisällysluettelo
(PDF)

s. 7: Betonilla ja betoni-lehdellä on edessä energiatehokkaita vuosia
(PDF)
Concrete and Concrete Magazine look forward to energy-efficient years
Maritta Koivisto

s. 8: Rolex Learning Centre - uuden ajan kirjastotila
(PDF)
Rolex Learning Centre - a modern-era library
Tarja Nurmi

s. 15: Betoni uudessa valossa - valokuitu tekee betonin läpinäkyväksi
(PDF)
Fiber optics make concrete transparent
Risto Pesonen

s. 18: Aistipaviljonki - ensimmäisen vuosikurssin betonityö 2010 Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella
(PDF)
Concrete exercise of first-year students in 2010
Päivi Väisänen, Anu Puustinen

s. 22: Euroopan betoniyhdistysten liiton betonikilpailu on ratkaistu
(PDF)
Arvi Ilonen

s. 24: Valkoisenlähteentie yhdistää pääradan itä- ja länsipuolen Tikkurilassa
(PDF)
Valkoisenlähteentie Road connects east and west sides of main railway line
Ulla-Kirsti Junttila, Niina Meronen

s. 28: Suojellun Voimatalon sisäpihalle uudet betonielementtijulkisivut
(PDF)
Power House provided with new precast concrete facades in internal courtyard
Sirkka Saarinen

s. 32: Iitin kirkon katto uusittiin betonipaanuilla
(PDF)
Concrete shingle roofing of Iitti Church
Arto Suikka

s. 36: Betoni on nanorakenne
(PDF)
Concrete is a nanostructured material
Anna Kronlöf, Tapio Vehmas, Iya Anoshkin

s. 42: Betoni on hiilidioksidinielu
(PDF)
Concrete acts as a carbon dioxide sink
Jorma Virtanen

s. 46: Onko Suomessa ongelmaa nimeltä alkali-kiviainesreaktio?
(PDF)
Does Finland have an alkali-aggregatereaction problem?
Hannu Pyy, Erika Holt

s. 49: Totta vai tarua? -kolumni
(PDF)
Jussi Mattila

s. 50: Alustabetonin kosteuspitoisuuden vaikutus pinnoitteen tartuntaan
(PDF)
Effect of moisture content of concrete substrate on coating bond
Jarmo Saarinen

s. 56: Betoni-teräs -liittorakenteiden suunnittelu Eurokoodien mukaan
(PDF)
Design of concrete-steel composite structures according to Eurocodes
Mikko Peltomaa

s. 60: Henkilökuvassa - Anu Puustinen ja Ville Hara
(PDF)
Sirkka Saarinen