Apuvälineitä betonipaalutuksen suunnittelijoille

paalusuunnitteluEurokoodien mukaiseen suunnitteluun sekä paalutuksen toteuttamiseen on laadittu paalutusohje PO-2011 (RIL 254). Tämä paalutusohje on parhaillaan päivitystyön alla, päivityksestä vastaa Suomen Geoteknillisen yhdistyksen paalutustoimikunta.

RT:n Betoniteollisuus ry:n paalujaos tarjoaa rakennesuunnittelijoille maksuttomia ohjeita ja työkaluja, jotka helpottavat paaluperusten suunnittelua.

Suunnitteluohjeita löytyy julkaisusta Tuotelehti PO-2011 mukaiseen paalutustyöhön, jossa on esitelty PO-2011:n mukaisesti mitoitetut yleisimmin käytössä olevat paalutyypit paalukoossa 250 x 250, 300 x 300 ja 350 x 350 mm2.

Toinen suunnitteluohje on Eurokoodin ja PO2011‐mukaiset vakiopaaluanturat ‐ohje, jossa on mitoitettu valmiiksi yleisimmät paaluanturakoot, siinä esitetään kullekin paalukoolle ja mitoituskuormalle:

Tiedot esitetään yhteenvetona taulukkomuodossa sekä erillisinä piirustuksina jokaiselle vakiopaaluanturalle.

Mallinnukseen on tarjolla Tekla Structures‐ 3D‐paalukomponentteja sekä Autocad‐blokkeja, jotka perustuvat  vakiopaaluanturat‐ ohjeen mukaisiin paaluihin ja paaluanturat on mallinnettu kyseisiä ohjelmia varten.

Edellä mainitut ohjeet ja tiedostot ovat tilattavissa veloituksetta. Niitä voit tiedustella Betoniteollisuus ry:n paalujaoksen sihteeriltä Ari Mantilalta (etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi)

Betonipaalujen tuotelehden voit ladata kohdan paalut etusivulta.