DeConcrete-hankkeessa tutkitaan rakennus- ja purkujätteen kierrätystä arktisilla alueilla

Useissa Euroopan unionin rahoittamissa hankkeissa tavoitellaan rakennus- ja purkujätteiden (CDW) uudelleenkäytön lisäämistä. Yksi tällainen rakennus- ja purkujätteiden kierrätystä tutkiva ylikansallinen hanke on DeConcrete, joka käsittelee yksinomaan arktisten alueiden kierrätyshaasteita. Päätavoitteena on rakennusmateriaalien, lähinnä betonin, uudelleenkäytön ja uusien kierrätysmenetelmien kehittäminen ympäristöä sekä arktista ilmastoa huomioivalla tavalla.

Lisätietoja tutkimuksesta:
https://www.oulu.fi/pyokuien/node/193060

Tutustu artikkeliin ”DeConcrete-hankkeessa tutkitaan rakennus- ja purkujätteen kierrätystä arktisilla alueilla” Betoni-lehdessä:
3/2020

Valmistumisvuosi: 2020

Sijainti

Oulun Yliopisto
Pentti Kaiteran katu 1
Linnanmaa
Oulu