Kirkkojärven koulun piha-alueet

Kirkkojärven koulu on monikulttuurinen eri-ikäisten toimijoiden yhteisö, tavoitteellinen kasvu- ja oppimisympäristö. Se on eri ammattiryhmien vuorovaikutteinen työyhteisö, joka toimii yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa oppilaiden, näiden huoltajien ja ympäristön asukkaiden kanssa. Kouluyhteisöön kuuluu 770 oppilasta ja 74 hengen henkilökunta.

Laaja koulutontti toimii yhdistävänä linkkinä Kirkkojärven 1970-80 luvuilla rakennetun 3000 asukkaan asuinalueen ja Espoonjoen jokilaakson laajan virkistysalueen, tulevan Kirkkojärven puiston, välillä. Paikalliset ja seudulliset kevyen liikenteen väylät sivuavat koulutonttia ja johtavat paikoin tontin läpi. Liikuntakenttä, ulkoauditorio, leikkivä- lineet ja opetuspiha ovat kuntalaisten helposti saavutettavissa.

Piha-alueiden suunnittelun peruslähtökohtana on ollut järjestää alakoulun ja yläkoulun pihat on auringon kierron mukaan. Välituntipihojen lisäksi pihaan liittyy urheilukenttä ja muita liikuntapaikkoja. Pääsisäänkäynnin edusta toimii myös kortteliaukiona ja koulun pihat ympäristöään palvelevana lähileikkipaikkana ja kokoontumispaikkana yleisten puistojen tavoin.

Kirkkojärven koulun piha-alueet betoni-lehdessä

Valmistumisvuosi: 2010

Arkkitehti: Verstas Arkkitehdit Oy, LOCI maisema-arkkitehdit Oy

Rakennuttaja: Espoon kaupunki - Tilakeskus Liikelaitos

Sijainti

Kirkkojärven koulu
Kotikyläntie
Espoo
Suomi