Mikrohuokostetun betonin pakkasenkestävyys

Aalto-yliopistossa toteutettiin vuosina 2019–2020 Rudus Oy:n toimeksiantona diplomityö, jossa tutkittiin mikrohuokostimen käyttöä rasitusluokkien XF2 ja XF4 betoneissa, eli betoneille, jotka altistuvat kloridirasitukselle.

Tutustu artikkeliin ”Mikrohuokostetun betonin pakkasenkestävyys” Betoni-lehdessä:
4/2020

Valmistumisvuosi: 2020

Sijainti

Rudus Oy
Karvaamokuja 2a
00380 Helsinki