Tikkurilan Kirjastopuisto ja Tikkurilantori

Aiemmin katu- ja pysäköintialueena toiminut Vantaan kaupungintalon ympäristö on muuttunut Tikkurilantorin ja Kirjastopuiston rakentamisen myötä arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi kävelykeskustaksi, torikaupan alueeksi, tapahtumapaikaksi ja oleskelualueeksi.

Tikkurilan ydinkeskustan julkisen ulkotilan suunnittelun kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena lähtökohta on vuonna 2006 järjestetyn maisema-arkkitehtuurikilpailun tulos. Kilpailun voitti Maisemasuunnittelu Hemgård työryhmineen ehdotuksellaan Tik’kuja, jonka ansiona nähtiin kunnioitus olevaa miljöötä ja 1950-luvun mittakaavaa kohtaan

Keskustan eri rakennushankkeet, mukaan lukien uusi asemakeskus, vaikuttivat suunnittelun ja toteutuksen aikatauluun. Kymmenen vuotta kestävästä prosessista huolimatta suunnittelukilpailussa esitetyt pääideat ja aiheet säilyivät loppuun asti. Johdonmukaisen ja toteutukseen asti tinkimättömän työn ansiosta aiemmin epämääräinen, katu- ja pysäköintialueena toiminut kaupungin- ja kirjastotalon ympäristö on nyt toiminnallisesti monipuolinen, visuaalisesti tasapainoinen sekä arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen oleskelu-, leikki- ja torialue.

Tikkurilan Kirjastopuisto ja Tikkurilantori betoni-lehdessä

Valmistumisvuosi: 2017

Arkkitehti: Maisemasuunnittelu Hemgård

Rakennuttaja: Vantaan kaupunki / kuntatekniikan keskus

Sijainti

Tikkurilantori
Vantaanaukio
Vantaa
Suomi