Betoniharkot

Muottiharkkoja käytetään muun muassa kantaviin ja kantamattomiin väliseiniin, jäykistäviin seiniin, sokkeleihin, maanpaineseiniin ja tukimuureihin. Myös maakellarit, uima-altaat, siilorakenteet ja etenkin ahtaissa tiloissa tehtävät rakenteet – kuten hissikuilut ja saneerauskohteet – soveltuvat muottiharkoilla rakentamiseen. Muottiharkot ladotaan ja samassa yhteydessä rakenne raudoitetaan ja lämpöeristeiden saumat tiivistetään. Ladonnan jälkeen rakenteen ontelot valetaan täyteen betonimassalla.

Betonieristeharkko on muurauskappale sisä- ja ulkokäyttöön. Pien-, rivi- ja kerrostalojen ulkoseiniin soveltuvat eristeharkot soveltuvat käytettäviksi, kun halutaan panostaa seinän lujuuteen, tiiviyteen, massiivisuuteen ja hyvään lämmöneristyskykyyn. Eristeharkko soveltuu myös puu- ja hirsitalojen kellarikerroksiin.

Betoniharkkotuotteiden käyttöikä riippuu käyttökohteesta ja rasitusluokasta. Sisärakenteissa käyttöikä yleensä 100 vuotta.

Lataa tästä LCA-raportti =>