Käyttö infrarakentamisessa

Betoni on välttämätön ympäristömme suojelija

kaytto-infrarakentamisessa_Infrarakentamista ovat esimerkiksi padot ja tunnelit, putkilinjat, sillat, satamarakenteet, meluesteet, jätevedenpuhdistamot ja energialaitokset.

Betoni materiaalina sopii infrarakenteisiin hyvin, koska se kestää kosteutta ja säärasitusta, mekaanista kulutusta sekä korkeita lämpötiloja. Betoni myös vaimentaa ääntä, tasaa lämpötilavaihteluja ja suojaa säteilyltä.

Betonia käytetään myös ratapölkyissä, tunnelirakenteissa, vesitorneissa, aallonmurtajissa ja laitureissa. Se on yleinen erilaisten siilojen ja säiliöiden materiaali mm. maataloudessa ja teollisuudessa. Ydinvoimaloiden rakenteista valtaosa tehdään betonista.

Heikosti kantavalla maaperällä tiet ja rakennukset perustetaan betonilaatan tai -paalujen varaan. Betoni kestää maaperästä tulevia rasituksia monia muita materiaaleja paremmin.

Voimakkaat luonnonilmiöt, kuten tulvat, myrskytuulet ja maanjäristykset ovat viime aikoina lisääntyneet. Tämä vaatii ihmiskunnalta suojaustoimenpiteitä, joihin betonirakenteet ovat monesti ainoa teknisesti kestävä ratkaisu.