Kiertotalous toimii

Betonirakentamisessa materiaalit kiertävät

kiertotalous-toimii_murskauBetonirakentamisessa kiertotaloudella on erittäin vahva rooli. Se alkaa jo sementin valistuksesta, missä käytetään nykyisin merkittävä määrä kierrätettyjä raaka-aineita, kuten terästeollisuudessa syntyvää masuunikuonaa ja valssausprosessin tuottamaa rautahilsettä. Sementtiuunin energianlähteenä käytetään merkittävä määrä hiilidioksidineutraaleja bio- ja kierrätyspolttoaineita, kuten pakkausjätteestä valmistettua kierrätysmateriaalia, lihaluujauhoa ja autonrengasrouhetta. Suomalaisissa sementtiuuneissa kierrätyspolttoaineilla tuotetaan jo noin puolet energiasta.

Uuneista otetaan myös talteen ja jaetaan kaukolämpönä yli 2.000 omakotitalon lämmitykseen tarvittava energiamäärä.

Betoniteollisuus käyttää sementtiä korvaavana aineena lämpövoimaloiden lentotuhkaa ja terästeollisuuden masuunikuonaa yli 300.000 tn vuosittain.

Valmistuksessa suljetut prosessikierrot

Betonin valmistuksessa syntyvä tuore ylijäämäbetoni erotetaan pesemällä karkeaksi kiviaineeksi ja betonilietteeksi. Edelleen lietteestä selkeytetään altaissa kiintoaines erilleen. Vesi kierrätetään uudelleen prosessiin.

Kierrätysvettä syntyy ylijäämäbetonin lisäksi puhdistettaessa betonisekoittimia, betonikuljettimia ja betoniautojen kuljetussäiliöitä. Kierrätysvettä syntyy myös kovettuneen betonin sahauksesta, hiomisesta ja vesisuihkupuhdistuksesta. Kierrätysvesi sisältää vaihtelevia määriä hyvin hienoja partikkeleita, joiden koko on yleensä alle 0,25 mm. Betoniasemalta tai -tehtaalta pois johdettava vesi ei ole ympäristön kannalta ongelmallista. Kierrätysvettä käytetään betonin valmistukseen joko sellaisenaan tai sekoitettuna vesijohtoveteen.

kiertotalous-toimii_tieBetonilietettä voidaan käyttää maanparannusaineena, mikäli sen neutraloiva kyky ylittää 10 % (Ca). Erityisesti betonin sahaus- ja hiontaliete, jota syntyy esimerkiksi ontelolaattojen ja betonin hionnan yhteydessä, soveltuu hyvin peltojen happamuuden vähentämiseen.

Pesuvedestä tai betonimassasta pesty kiviaines sopii maanrakennuskäyttöön, kuten teiden rakentamiseen, yhtä hyvin kuin vastaava luonnonkiviaines. Pestyä kiviainesta voidaan käyttää lajitteisiin jakamattomana myös betonin valmistuksessa.

Betonia valmistettaessa syntyy ylijäämäbetonia, joka voidaan käyttää murskattuna uusiokiviaineksena betonin valmistuksessa.

Käytön jälkeen uudelleen kiertoon

Elinkaarensa päässä betonirakenteet yleensä puretaan murskaamalla. Betoniteräs erotellaan ja toimitetaan metalliromuksi uudelleen sulatukseen. Suomessa käytettävä harjateräs on pääosin romupohjaista. Sen valmistuksen aiheuttama kasvihuonekaasupäästö on silloin alle puolet neitseellisen teräksen päästöstä.

Betonimurske jalostetaan uusiokiviainekseksi ja käytetään vaativissa maarakenteissa, kuten teiden jakavissa ja kantavissa rakenteissa. Koska tiivistetty betonimurske vielä kovettuu hieman, sillä saadaan aikaan erinomainen kantavuus luonnonsoraa ohuemmilla rakenteilla. Siksi betonimurskeen käyttö säästää luonnon kiviaineksia.

Teollisuushallit ja vastaavat suurista elementeistä rakennetut rakennukset on usein mielekästä purkaa ja koota takaisin joko samanlaiseksi halliksi tai käyttää osat uudenlaisen hallin rakenteiksi. Tästä on esimerkkinä vaikka nykyisen Töölön kisahallin viereen 1960-luvulla rakennettu Kansojen halli, joka siirrettiin seuraavalla vuosikymmenellä automyymäläksi Turkuun. Nykyään rakennus palvelee luksusluokan museoautojen restauroinnissa ja myymälänä.

kiertotalous-toimii

Kierrätysaste 80 %

Betonin kierrätysaste on ollut jatkuvassa kasvussa ja nykyään se ylittää jo 80 %. Kierrätysaste on erittäin korkea ja se kestää vertailun mihin muuhun materiaaliin tahansa. Kierrätys tapahtuu puhtaasti markkinaehtoisesti ilman yhteiskunnan tukea. Betonin kierrätyskäyttöä edesauttaa kierrätyskiviaineksen korkea laatu, edullinen hinta ja lyhyet kuljetusmatkat.

kierratys1Kiven-kiertotalous
kierratys3_pieni