Mihin betonia käytetään

mihin betonia käytetäänKävellessäsi rakennetussa ympäristössä näet joka hetki ympärilläsi betonia eri muodoissa ja käyttötarkoituksissa, sillä betoni on maailman yleisin rakennusmateriaali. Betonin vuotuinen valmistusmäärä maailmassa on noin 4,2 miljardia kuutioita. Ihmiskunta kuluttaa ainoastaan vettä suurempia määriä. Valmisbetonin käyttökohteita ovat tierakenteet, tukimuurit, sillat, tunnelit, rautatiet, laiturit, aallonmurtajat ja lentokentät. Maan sisällä betonia on mm. perustuspaaluina, maabetonina ja väestönsuojina.

Suuri valmisbetonin käyttöalue on erilaisten rakennusten runkorakenteet. Seuraavassa tarkastellaan asuinkerrostalojen, toimisto- ja liikerakennusten sekä pysäköintirakennusten eri runkovaihtoehtoja.

Rakennuksen rungon valinta on monitahoinen prosessi, jossa on otettava huomioon niin rakennuksen omistajien, käyttäjien kuin itse rakennushankkeeseen osallistuvien tahojen tarpeet. Myös rakennuksen sijainti ja ympäristö asettavat vaatimuksia valinnoille. Runkomateriaalivaihtoehtoja on useita. Paikallavalettu betonirakenne poikkeaa muista erityisesti tuotantotekniikkaansa takia, mutta myös teknisissä ominaisuuksissa on ratkaisevia eroja kilpaileviin järjestelmiin verrattuna.

mihin betonia käytetään2Paikallavalurungot voidaan jaotella kantavien pystyrakenteiden mukaan seuraavasti:

• kantavat seinät
• kantavat pilarit (pilarilaatta)
• kantavat seinät ja täydentävät pilarit (edellisten yhdistelmä)

Vaakarakenteeksi soveltuvat:

• tasavahva laatta
• yhteen suuntaan palkeilla vahvennettu laatta
• kevennetty laatta (ns kuppiholvi), jota voidaan suositellaan käytettäväksi poikkeustapauksissa esim. arkkitehtonisista syistä

Edellä mainitut vaakarakenteet voidaan toteuttaa jännittämättöminä teräsbetonirakenteina tai jännitettyinä rakenteina. Jännitetyillä rakenteilla voidaan päästä pitkiin jänneväleihin ja hoikkiin rakenteisiin.

Oheisissa kuvissa esitetään pilarilaattaan perustuvien runkojen perusratkaisut.

Eri rakennustyyppeihin soveltuvat parhaiten erilaiset perusratkaisut. Asuinkerrostaloon soveltuvat lähes kaikki runkojärjestelmät. Toimisto- ja liikerakennuksissa sekä pysäköintirakennuksissa suositaan pilarilaattajärjestelmää sen suuremman muuntelukyvyn vuoksi ja toisaalta sen salliman suuremman avoimen, yhtenäisen tilan vuoksi. Välipohjat voidaan toteuttaa myös liittorakenteena, joissa vaihtoehtoina ovat: betoninen kuorilaatta, joka voi olla jännitetty tai teräsbetonirakenne.