AJANKOHTAISTA | 2.4.2024

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2023 ratkennut

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2023 ratkennut
1. palkinto: Fokka, tekijöinä Catarina Kukkonen ja Riku Miettusvaara.

Lisäkerrosrakentamista tutkittiin 50-lukulaisen asuinkerrostalon korjaamisessa.

Arkkitehtiopiskelijoille suunnatun Kerrostalon korjauksen ideakilpailun 2023 (14.9.-15.12.2023) voittajat ovat selvillä. Jo 16. kertaa järjestetyssä kilpailussa opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella Oulussa sijaitsevan, vuonna 1959 valmistuneen asuin- ja liiketalo Asunto Oy Laitakulman korjaamista.

Voittajat julkistettiin Oulun yliopiston ja Julkisivuyhdistys – JSY ry:n järjestämässä hybridiseminaarissa 20.3.2024 Oulussa.

Palkittavat tekijät ja kilpailutöiden nimimerkit ovat:

  1. palkinto (2500,- €) nimimerkki Fokka, tekijöinä Catarina Kukkonen ja Riku Miettusvaara.
  2. palkinto (1500,- €) nimimerkki Yhdistelmä, tekijänä Lauri Antila.
  3. palkinto (1000,- €) nimimerkki Keidas, tekijöinä Suvi Raski ja Sarianna Vuorinen.

Kaikki palkittavat ovat Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön opiskelijoita.

Arkkitehtiopiskelijat tutkivat lisärakentamisen mahdollisuuksia

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu oli avoin Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijoille. Tällä kertaa kilpailuun saatiin kuusi ehdotusta.

Ideointikohteena oli Asunto Oy Laitakulma, vuonna 1959 valmistunut kolmikerroksinen asuin- ja liiketila Oulussa. Talo sijaitsee 1960- ja 1970-luvun rationaalista funktionalismia edustavien 3-8 -kerroksisten kerrostalolamellien muodostamassa avoimen kortteliperiaatteen mukaisesti rakennetussa ympäristössä.

Kilpailuehdotusten arvostelussa kiinnitettiin huomiota arkkitehtoniseen laatuun ja vaikutusta kaupunkikuvaan, toiminnalliseen kokonaisuuteen sekä teknisiin ratkaisuihin. Kilpailun tavoitteena oli tutkia myös lisärakentamisen mahdollisuuksia lisäkerrosten tai täydentämisrakentamisen muodossa.

Kaikissa ehdotuksissa esitettiin yhdestä kolmeen kerroksista lisäkerrosrakentamista vanhan rakennuksen päälle. Ehdotuksissa lisäkerrosrakentaminen on suunniteltu pääosin puurakenteisena, mikä on kevyt rakenneratkaisu. Lisäkerrosten uusilla asunnoilla voidaan kattaa taloyhtiön korjauskustannuksia, mikä voi olla taloyhtiölle korjaushankkeen toteuttamisen edellytys. Missään ehdotuksessa ei ehdotettu tontille täydennysrakentamista, minkä kaava olisi myös sallinut.

Esteettömyyttä on kehitetty kaikissa ehdotuksissa onnistuneesti porrashuoneiden osalta, ja ratkaisuissa esitetään erilaisia sijoitusvaihtoehtoja hisseille. Uudet asunnot on suunniteltu esteettömiksi ja kokonaisuutena esteettömien asuntojen määrä nousee merkittäväksi, vaikka vanhoihin asuntoihin ei esteettömyyden osalta tehtäisikään merkittäviä muutoksia.

Arkkitehtonisesti ehdotuksissa oli käytetty kahdenlaista lähestymistapaa: toisissa ratkaisuissa oli pyritty säilyttämään vanhan rakennuksen julkisivuarkkitehtuuri osana vanhaa kokonaisuutta ja toisissa ratkaisuissa julkisivua oli jäsennelty kokonaisvaltaisesti uudenlaiseksi, jolloin vanha julkisivu jää uuden julkisivun sisään.

Tuomariston mielestä julkisivukäsittelyn arkkitehtoninen onnistuminen ja ratkaisujen suhde kaupunkikuvaan vaihteli ehdotusten kesken, ja aiheesta käytiin runsaasti keskustelua ehdotuksia arvioitaessa. Tuomaristo painotti arviossaan, että ympäristön huomiointi ja ratkaisun liittyminen kaupunkikuvaan ovat keskeisiä tavoitteita julkisivujen korjaamisessa ja uudistamisessa.

Kerrostalon ideakilpailun ehdotuskohtaisia perusteluja lyhyesti:

1. palkinto: Fokka, tekijöinä Catarina Kukkonen ja Riku Miettusvaara.

Tuomaristo piti ehdotuksen puistonpuoleista julkisivua onnistuneena ja mielenkiintoisena. Parvekevyöhyke tuo kokonaan uuden ilmeen julkisivuun, mutta vanhan julkisivun hahmo säilyy hivenen taustalla. Nauhamaisen ikkuna-aukotuksen säilyttämistä pidettiin hyvänä ja arkkitehtonisesti raikkaana ratkaisuna.

2. palkinto: Yhdistelmä, tekijänä Lauri Antila.

Julkisivun sommittelu ja materiaalimaailma on tasapainoinen ja rauhallinen, ja kaupunkikuvaan liittymistä pidetään onnistuneena. Julkisivut on esitetty ansiokkaasti. Ratkaisussa on ansiokkaasti huomioitu myös pohjoiseen avautuva piha ratkaisemalla oleskelu yhteiskäyttöiselle kattoterassille.

3. palkinto Keidas, tekijöinä Suvi Raski ja Sarianna Vuorinen.

Ehdotuksessa on kaksi lisäkerrosta, jotka on julkisivussa ratkaistu mansardikattoaiheella. Julkisivujen käsittely tuo rakennukselle uuden ilmeen. Tiilien uudelleenkäyttö on raikas idea, ja mansardikaton värisävy koettiin liittyvän miellyttävästi tiiliaiheeseen.

Kestävä korjaaminen luo rakennuksille pitkäikäisyyttä

Kerrostalon korjauksen ideakilpailun tavoitteena on ollut löytää korkeatasoisia, monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja 1960-1970 -luvun rakennuskannan korjaamiseen.

”Korjausrakentamisen tarve kasvaa vuosi vuodelta, kun rakennuskantamme ikääntyy. Kunnossapitoa ja korjausinvestointeja pitäisi kasvattaa merkittävästi rakennuksissa energiankulutuksen ja päästöjen vähentämisen, toimivan ja sujuvan arjen sekä huoltovarmuuden kannalta. Kiinteistökantaamme korjataan aivan liian vähän, sillä siitä uusiutuu vuosittain vain 1–2 prosenttia”, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto totesi Rakennustuoteteollisuuden edustajana kilpailun tuomaristossa.

”Rakennus on aina kokonaisuus, estetiikan lisäksi eri materiaaleja ja toimintoja. Kestävä korjausrakentaminen ylläpitää ja jatkaa rakennusten käyttöikää, mahdollistaa muuntojoustavia ratkaisuja niin toiminnallisuuden kuin rakenteidenkin osalta. Rakenteiden ja niissä käytettyjen materiaalien luotettava pitkäaikaiskestävyys on tarpeen, jotta rakennukselle luvatut ominaisuudet säilyvät koko tavoitellun käyttöiän ajan. Kestävään rakentamiseen tulee käyttää kestäviä ja toimivia materiaaleja, joita on osattava yhdistää oikein. Myös asuintalot – tulee rakentaa kestämään peruskorjaukset ja toiminnan muutokset. Täydennysrakentaminen ja korjaaminen ovat kestävän rakentamisen keinoja saavuttaa rakennuskannalle pitkä elinkaari,” Koivisto painotti.

Yhteistyössä julkisivurakentamista edistäen

Vuonna 1995 perustetun Julkisivuyhdistyksen tehtävänä on edistää hyvää julkisivurakentamista ja toimia laajasti laadukkaan julkisivurakentamisen puolesta yhteistyössä rakennusalan eri toimijoiden kanssa. Kerrostalon korjauksen ideakilpailu on järjestetty vuodesta 2002 alkaen.

”Jo perinteeksi muodostunut vuosittainen kilpailu edustaa Julkisivuyhdistyksen kannalta merkityksellistä ja käytännönläheistä yhteistyötä, jota on tehty pitkään niin arkkitehtiopiskelijoiden kuin yliopistojen sekä asuinkiinteistörakennuttajien ja -omistajien kanssa,” Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Stina Hyyrynen korosti.

Kilpailun teknisistä järjestelyistä vastasi tällä kertaa Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikkö. ”Oppilaitoksen näkökulmasta tämän tyyppinen yhteistyömahdollisuus Julkisivuyhdistyksen kanssa on jo pitkään ollut hyvin arvokas lisä nimenomaan koulutuksen työelämälähtöisyyden vahvistamisen näkökulmasta”, kiittää palkintolautakunnan puheenjohtaja, professori Janne Pihlajaniemi.

Palkintolautakunnan jäsenet:

  • Janne Pihlajaniemi, professori, TkT, arkkitehti SAFA, Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikkö, palkintolautakunnan puheenjohtaja
  • Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys – JSY ry:n edustaja
  • Stina Hyyrynen, DI, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Julkisivuyhdistys – JSY ry:n hallituksen puheenjohtaja
  • Heikki Majala, DI, Sonell Oy, Asunto Oy Laitakulman edustaja
  • Tanya Yliaho, palkintolautakunnan sihteeri, yliopisto-opettaja, Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikkö

Tiedote, ehdotuskohtaiset laajemmat perustelut ja kuvatiedostot ladattavissa OneLine-linkistä:
https://1drv.ms/f/s!AuQrnsKwW5ZahBMDqCAfVdnPTTfm?e=Fxm7zs
ja www.julkisivuyhdistys.fi/uutishuone

Lisätietoja tiedotusaineistosta:

Riina Takala-Karppanen, puh. 040-502 1769, sihteeri@julkisivuyhdistys.fi