Rakennukset | nro 4/2021

Asuntorakentaminen vilkastuttaa julkisivumarkkinaa

Riina Takala-Karppanen, Julkisivuyhdistys JSY

Asuntorakentaminen vilkastuttaa julkisivumarkkinaa

Julkisivuyhdistyksen vuosittaisesta julkisivumarkkinatutkimuksestä käy ilmi, että uusia julkisivuja rakennettiin viime vuonna noin 8,0 miljoonaa neliömetriä ja korjattiin noin 3,1 miljoonaa neliömetriä. Julkisivumarkkinan arvioidaan laskevan tänä vuonna ja jatkavan laskua myös ensi vuonna 2022.

Tiedot käyvät ilmi Julkisivuyhdistyksen vuosittain teettämästä Julkisivujen Markkinat 2021 -tutkimuksesta. Sen on toteuttanut Forecon Oy.

Tutkimuksessa tarkastellaan koko julkisivumarkkinan kehitystä vuoteen 2005 verrattuna. Siinä on selvitetty myös sitä, miten eri materiaalit ovat kehittyneet julkisivumarkkinassa.

Julkisivutuotannon ennustetaan tänä vuonna vähenevän uudistuotannossa ja toimitiloissa, mutta kasvavan asuinrakentamisessa noin +4 %. Ensi vuonna 2022 asuinrakentamisen julkisivujen tuotantomäärän arvioidaan kääntyvän laskuun ja toimitilojenkin lievän laskun jatkuvan.

Julkisivujen korjaamisen määrä laski viime vuonna ja hankkeiden vähäisyys vaikuttaa tänäkin vuonna. Ensi vuodelle julkisivujen korjausrakentamisen kuitenkin arvioidaan hieman kasvavan, mutta pysyvän edelleen alle laskennallisen tarpeen.

Uudisrakentamisessa puujulkisivut ovat edelleen yleisin julkisivumateriaali noin 35 %:n osuudella. Pientalojen osuus näkyy tässä.

Metallijulkisivut ovat toiseksi yleisin julkisivumateriaali. Runsas asuinkerrostalojen rakentaminen on kasvattanut betonin ja rapattujen julkisivujen määrää ja myös tiilen määrä on kasvanut.

Muut julkisivumateriaalit, lähinnä levyt, ovat kasvattaneet suosiotaan jo pidemmän aikaa muun muassa tuulettuvuusominaisuuksiensa vuoksi.

Julkisivukorjaamisen korjausvelka kasvaa edelleen

Viime vuonna julkisivujen korjaamisen määrä oli 3,1 miljoonaa neliömetriä. Määrä kasvoi edellisvuodesta 600 000 neliömetriä. Kasvua oli hieman odotettua enemmän. Korona lisäsi pienkohteiden julkisivukorjaamista.

Vuonna 2021 korjausrakentamisen määrän arvioidaan pysyvän viime vuoden tasolla. Ensi vuonna julkisivujen korjausrakentamisen kokonaismäärän uskotaan kasvavan ammattimaisen korjaamisen piristyessä koronan jälkeen, mutta määrän jäävän vielä selvästi alle laskennallisen tarpeen.

Laskennallisen korjaustarpeen määrän arvioidaan olevan noin 5,5 miljoonaa neliömetriä.

Julkisivulevyjen käyttö korjaamisessa lisääntynyt

Korjausrakentamisessa suurin osa kohdistuu rakennuskannan yleisimpään materiaaliin eli puuhun. Metallisten julkisivujen määrä on iso myös korjaamisessa ja se kasvoi viime vuonna.

Julkisivulevyjen käyttö korjaamisessa on lisääntynyt ja se kasvoikin viime vuonna noin 10 %. Neljänneksi käytetyin julkisivumateriaali korjaamisessa oli rappaus. Määrä kasvoi viime vuonna paljon, mutta määrä olikin vuonna 2019 poikkeuksellisen matala.

”Olemassa oleva rakennuskanta on valtavan suuri osa, lähes puolet koko kansallisvarallisuudestamme, ja siksi rakennuskannan riittävä ylläpito on kansantalouden kannalta merkittävä asia. Julkisivut ottavat vastaan jatkuvasti haastavammaksi käyvät sääolosuhteet, joten niiden oikein ajoitetut korjaukset ovat suuressa roolissa kyseisestä kansallisvarallisuuden osasta huolehdittaessa. Jatkuvasti kasvava korjausvelka on huolestuttavaa, mutta onneksi tutkimuksen mukaan julkisivumarkkinat monipuolistuvat jatkuvasti, mikä toivottavasti myös osaltaan kannustaa vaihtoehtojen lisääntyessä korjaamiseen”, Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Toni Pakkala toteaa.

As Oy Veijari, joka on toteutettu Serpo Vent / Saint-Gobain Finland Oy Weber – tuotteilla.

Yrityksillä kasvuodotuksia

Rakentamisen tilastoja ja Foreconin kehittämää mallinnusta ja laskentamalleja täydennetään julkisivualan toimijoille tehdyllä tuotantokyselyllä. Kyselyyn vastanneiden yritysten yhteenlaskettu julkisivutoimintojen liikevaihto vuonna 2020 oli vajaa 90 miljoonaa euroa.

Yritykset odottavat julkisivumarkkinoiden kääntyvän tänä vuonna hieman kasvuun ja jatkavan kasvua myös ensi vuonna. Liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna + 2,1 % ja ensi vuonna +2,5 %.

Erilaiset levyjärjestelmät ja levyrappaukset nähdään edelleen eniten markkinaosuuttaan kasvattavina julkisivumateriaaleina tänä vuonna.

Julkisivumarkkinoita voidaan alan yritysten mukaan kehittää ja edistää jalostamalla kokonaisratkaisuja ja palveluita. Myös kouluttaminen ja vaikuttajaviestintä nähdään tärkeinä yhteisinä toimina julkisivualan kehittämisessä. Valtion tukitoimien merkitys oli laskenut viime vuoden kyselystä.

Tuotteiden laatu on edelleen tärkein kilpailukykytekijä markkinoilla. Tuotekehitys ja uudet tuotteet nähtiin toiseksi tärkeimpänä tekijänä. Myös asiakaspalvelu ja laaja tuotevalikoima olivat kyselyn mukaan yrityksille tärkeitä.

Jäsenyrityksille jäsenetuhintainen ja muille 4 000,00 euron hintainen tutkimusraportti on tilattavissa Julkisivuyhdistyksen kotisivuilta www.julkisivuyhdistys.fi.

Lisätietoja tutkimuksesta:

toiminnanjohtaja Peter Lind
toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi
puh. +358 40 356 5995

Artikkeliin liittyviä aiheita