Rakennukset | NRO 4/2021

Kunniamaininta Betonijulkisivu – Arkkitehtuuripalkinto 2021 Asuinkerrostalo Kaarlo Sarkian kadulle

Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, päätoimittaja Betoni

Kunniamaininta Betonijulkisivu – Arkkitehtuuripalkinto 2021 Asuinkerrostalo Kaarlo Sarkian kadulle
Kuva: Tuomas Uusiheimo

Espoon uudella Vermonniityn alueella sijaitsevalle, kahden massiivisen pysäköintitalon väliin sijoittuvalle asuinrakennukselle oli tarvetta antaa selkeästi erottuva ja asuinympäristön laatua kohottava ilme. Vahva identiteetti on pitkälti kiinnostavan betonijulkisivun ansiota: sen konstailematon aukotus sekä yksiaineisuus ja -värisyys poikkeavat vahvasti suomalaisen valtavirran asuntoarkkitehtuurin visuaalista hälyä usein suosivista elkeistä.

Kaarlo Sarkiankadun kahdeksankerroksisessa asuinkerrostalossa on 121 valtion tukemaa vuokra-asuntoa.

Asuinrakennus sijaitsee kahden kookkaan pysäköintitalon välissä, jonka takia sille haluttiin luoda oma selkeä luonne. Selkeä luonne perustuu yksiaineisuuteen ja yksivärisyyteen signaalivärien tai yksityiskohtien korostamisen sijaan. Betonin valinta julkisivumateriaaliksi voidaan nähdä myös uutena tulkintana viereisen Perkkaan vanhemmasta betonilähiöstä. Julkisivu on vaakasuuntaisten sileiden ja reliefipintaisten punaruskeiden betoninauhojen sommitelma, jonka rikkovat kadunpuolella teräksiset ulokeparvekkeet ja pihan puolella parvekkeiden betoniruudukko.

– Kohteessa on hyödynnetty levollisen varmalla otteella teollisen elementtirakentamisen toiston ja systemaattisuuden lähtökohtia. Niistä on jalostettu vähin, mutta harkituin keinoin kestävää arvokkuutta asumisen arkeen, kiitti tuomaristo perusteluissaan.

– Rakennuksen selkäpuolen ikkunat on sidottu yhteen käyttäen nauhaefektiä, joka syntyy kahden pinnaltaan erilaisen ulkokuorielementin sommitelmasta. 60–70- luvulta tuttu teema korostaa rakennuksen vaakalinjoja. Se tuntuu kuitenkin uudenlaisella, perusharmaasta poikkeavalla väri- ja pintastruktuuripaletilla toteutettuna pitkästä aikaa raikkaalta, totesi tuomaristo.

Julkisivujen vahva ja tunnistettava punertava sävy aikaansaatiin harmaaseen sementtiin ja peruskiviainekseen lisätyllä punaisella pigmentillä. Myös metalliosissa käytetty tunnusväri tekee rakennuksesta selkeän ja yksiaineisen oloisen. Sandwich-elementtien saumat on sovitettu luontevaksi, olennaiseksi osaksi ulkoarkkitehtuuria sijoittamalla niitä ikkuna-aukkojen pieliin sekä vaakasaumat reliefipinnan ja sileän pinnan rajakohtiin.

Kuva: Tuomas Uusheimo

– Pihan puolella dominoivat tilavat, etelälänsi ilmansuuntiin avautuvat parvekkeet, jotka muodostavat julkisivuihin miellyttävän suurpiirteisen rytmin – yhdessä asunnossa on yli kymmenen metriä pitkä parvekekin. Turhia pellityksiä on vältetty taitavalla detaljoinnilla. Betoni saa myös vastaparikseen harkitun aineettoman kontrastin alumiinilevyin verhoilluissa porttikäytävissä, arvioi tumaristo.

Kuvanveistäjä Pertti Kukkonen osallistui värimallien sekä muotobetonielementtien suunnitteluun. Vaihtelevassa reliefipinnassa tavoitteena oli eri olosuhteisiin reagoiva kolmiulotteinen pinta, joka nostaa julkisivun sinänsä arkisen betonielementtijulkisivun yläpuolelle Reliefimäinen elementti näyttää orgaaniselta ja elävältä, vaikka syvyyseroa kuviossa on vain 10 mm. Miniatyyrimaastoa muistuttava rustiikkipinta elää kiinnostavasti valoisuuden vaihtelun myötä, muodostaen harkitun kontrastin sileiden muottibetonipintojen kanssa.

Kuva: Tuomas Uusheimo

Finn-Form Oy toteutti taiteilijan valmistaman styrox- mallin pohjalta elementtivaluissa käytetyn dyynimäisen kumimuottimatriisin. Elementtien kolmiulotteisissa osissa on käytetty Finnsementin Minicote-pintahidastinainetta, jolla aikaansaatu rouhea pintakuvio tuo esille uusia esteettisiä mahdollisuuksia perinteisen pesubetonin käyttöön.

– Kohde on hyvä esimerkki siitä, miten luovalla suunnittelulla on saatu toteutettua tiukoissa kustannusraameissa valtion tukema vuokra-asuminen näin korkeatasoisesti. Samalla talo on omiaan päivittämään suhtautumistamme kustannustehokkaan betonielementtirakentamisen esteettisiin mahdollisuuksiin: tämä rakennus suorastaan juhlii arkkitehtuurillaan rakennustapaansa, kiitti tuomaristo perusteluissaan.

Asuinkerrostalo Kaarlo Sarkian katu

Asuinkerrostalo Kaarlo Sarkian katu
Kuva: Tuomas Uusheimo

Osoite: A-Kruunu Kaarlo Sarkian katu 6,02600, Espoo
Tilaaja: A-Kruunu Oy
Käyttäjä: A-Kruunu Oy
Projektin kesto (suunnittelun aloitus – valmistuminen): 2016–2020
Laajuus: 9770 m2
Arkkitehtisuunnittelu: Playa Arkkitehdit Oy, Tuukka Vuori, osakas, pääsuunnittelija, Riikka Ylimäki, projektiarkkitehti, arkkitehti, Veikko Ojanlatva, osakas, arkkitehti
Muu työryhmä: Timo Koskinen (projektiarkkitehti, luonnosvaihe), Henna Miettinen
Rakenne- ja elementtisuunnittelu: Sitowise Oy, Tauno Hämäläinen
LVI-suunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy, Riina Heikkilä
Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto J.Mannonen Oy, Juha Mannonen
Sisustussuunnittelu: DesignDesk Oy
Maisemasuunnittelu: Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen, Eeva Byman
Pääurakoitsija: Peab Oy
Sähköurakointi: Aro Systems Oy
IV-urakointi: SN-talotekniikka Oy
Putkiurakointi: Are Oy
Betonimallit, -muotti ja konsultointi: Betonipallas Oy, Pertti Kukkonen
Betonielementtien reliefipinnan muotit: Finn-Form Oy
Betonijulkisivuelementit: SV-Element Oy, Simo Vanninen

Betonijulkisivukilpailussa palkittavat tahot:

Arkkitehtisuunnittelu: Playa Arkkitehdit Oy
Rakennuttaja: A-Kruunu Oy
Reliefipinnat: Betonipallas Oy, Pertti Kukkonen
Elementtitoimittaja: SV-Element Oy