Materiaalit | NRO 2/2022

Betonipintojen patinointi ja kuultavat värikäsittelyt

Pertti Kukkonen, kuvanveistäjä, erityisasiantuntija, Betonipallas Oy | Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, päätoimittaja Betoni

Betonipintojen patinointi ja kuultavat värikäsittelyt
As Oy Helsingin Hyperion ja Atlas tornien julkisivujen sandwich-elementit käsitellään metallinhohtoisiksi sävytetyllä kuultokäsittelyllä. Kuva: B&M Arkkitehdit Oy

Väribetoni on läpivärjättyä betonia, jossa väriin vaikuttavat käytettävät kiviainekset, väripigmentit ja pintakäsittelyt. Betonipintoja voidaan värjätä myös muilla tavoin. Patina-, lasuuri- ja Umbra-värjäys sekä kuultavat suojakäsittelyt ovat värjäyskäsittelyjä, joissa betoni ei maalaamisen tavoin peity, vaan materiaalin tuntu säilyy näkyvillä.

Patina-, lasuuri (lasyyri)- ja Umbra-värjäys sekä kuultavat suojakäsittelyt ovat kaikki sellaisia värjäyskäsittelyjä, joissa betoni ei maalaamisen tavoin peity vaan sen materiaalin tuntu säilyy näkyvillä.

Patinoinnilla tarkoitetaan elävää, vivahteikasta pintaa, joka muistuttaa patinoitunutta kuparia tai ruostunutta rautaa. Patinoinnilla voidaan tavoitella myös ikääntynyttä pintavaikutelmaa. Patinointi voidaan tehdä joko kemiallisesti (ns. umbra- ja kuparipatina) tai värjäämällä (patina- ja lasuurikäsittely).

Erityyppiset käsittelyt sekä niihin liittyvä terminologia sekoittuvat usein keskenään. Tässä artikkelissa tarkennetaan käsittelyjen eroja ja ominaispiirteitä. Käsittelyt ja menetelmät on esitelty tarkoin By40-2021 Betonirakenteiden pinnat/ Luokitusohjeet -julkaisussa.

Umbra-patinointimenetelmällä toteutetut portaikot, joiden vivahteikas väripinta kestää hyvin ikääntymistä ja kulumista. Toteutus: ArtBetoni Oy.
Kuva: Betonipallas Oy

Kuultavat värjäys- ja suojakäsittelyt

Kuultavan käsittelyn etuja ovat sävykkään ulkonäön lisäksi huoltotarpeen vähäisyys ja korjausten helppous. Vivahteikas väripinta kestää hyvin kulumista ja se ikääntyy kauniisti. Mahdolliset paikkaukset sulautuvat luontevasti muutenkin elävään pintaan.

Kuultaville värjäyskäsittelyille ominainen sävyvaihtelu vähentää elementtivalmistuksen aikana mahdollisesti syntyvää hävikkiä epätasaväristen, mutta muuten laadukkaiden betonielementtien sopiessa kuultavien värjäyksien pohjaksi. Värjäyskäsittelyt myös tasaavat betonikorjauksista tai valuvirheistä johtuvia värisävyeroja.

Toteutuksen lopputulos on voimakkaasti tekijästä riippuvainen. Tekijän tulee omata kokemusta ja ymmärtää tavoiteltu lopputulos, joka tulee aina tarkentaa mallikappaleiden avulla yhdessä suunnittelijoiden kanssa.

Umbra-patinointimenetelmä tunnetaan myös nimellä cortenbetoni ja patinabetoni. Se on kemiallinen värjäysmenetelmä, joka tehdään imeyttämällä betonipintaan värin muodostavia kemiallisia reagensseja. Aineet reagoivat sementin kanssa muodostaen kovettuneelle betonipinnalle erilaisista rautayhdisteistä värimaailman, jossa sävyt voivat vaihdella pienelläkin alueella. Menetelmällä saadaan aikaan ruskean eri sävyjä, vivahteikas patinapinta, jonka tummuusastetta voidaan säädellä.

Umbra-patinointimenetelmä imeytyy betoniin pintaa syvemmälle, parhaimmillaan noin 2–3 mm syvyyteen. Se on kestävä ja helppohoitoinen ja voidaan toteuttaa niin uusille kuin vanhoillekin betonipinnoille sekä sisä- että ulkotiloissa. Pinnasta saadaan pitkäikäinen ja käytännössä huoltovapaa. Erityisiä ylläpitotoimia ei tarvita pinnan elinkaaren aikana. Umbra-patinoinnin onnistumisen lähtökohtana on, että sementtiliima on huolellisesti poistettu paikallavaletun betonin ja/tai -elementin pinnasta. Sopivia esikäsittely menetelmiä ovat happokäsittely, pintahidastin + pesu tai suihkupuhdistus, kuten hiekka- tai lasihiekkapuhallus. Sementtiliiman poisto voidaan tehdä joko tehtaalla tai työmaalla.

Umbra-käsittelystä ja työmenetelmästä löytyy lisätietoa: By40/2021/11.2.2 sivuilta 204–206. Työselityksessä on tarpeen kuvata tarkemmin tehtävä kemiallinen Umbra-patinointimenetelmä.

Kuparibetoni

Kuparibetoni on toinen kemiallinen värjäysmenetelmä, joka valmistetaan lisäämällä betonimassan joukkoon kuparijauhetta. Kovettumisen jälkeen betonin pinta käsitellään ammoniumkloridiliuoksella, jolloin pinnan väri muuntuu sinisen ja turkoosin sävyihin. Tämä käsittely eroaa kuparisulfaatilla värjättyihin pintoihin, jotka haalistuvat.

Kuparibetonin käsittelystä löytyvät ohjeet By40/2021/11.2.3 sivulta 208.

Lasuurivärjäys (=Lasuurimaalaus) toteutetaan läpikuultavalla silikaattimaalilla tasaisesti yhdellä värisävyllä. Ne tasaavat betonikorjauksista tai valuvirheistä johtuvia värisävyeroja. Lasuurimaali levitetään pintaan telaamalla, harjaamalla, ruiskuttamalla tai sientä apuna käyttäen. Silikaattipohjaisia lasuurimaaleja voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona.

Lisätietoa löytyy By40/2021/ 9.1.5 sivulta 158.

Lasuuripatina toteutetaan läpikuultavalla silikaattimaalilla käyttäen useaa sävyä. Lopputuloksena on vivahteikas patinapinta, joka on mahdollista toteuttaa kaikilla RAL- värisävyillä. Silikaattipohjaisia lasuurimaaleja voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona. Työ tehdään käsityönä, usein sienillä tms. levittäen. Käsittely vaatii tekijältään kokemusta ja yhteistyötä suunnittelijan kanssa toivotun lopputuloksen saamiseksi.

Lisätietoa löytyy By40/2021 sivuilta 158 ja 204.

Lasuurivärjätty tumma elementtipinta ”Löyly”-merenrantasauna-ravintolan seinissä Helsingissä. Toteutus: Betonipallas Oy.
Kuva: Marc Goodwin

Värillinen kuultokäsittely ja -suojaus

Lasuurikäsittelyllä voidaan tarkoittaa joskus myös sävytettyjen pintasuoja-aineiden käyttöä. Näissä tuotteissa on samassa sekä betonin kuultoväri ja suoja-aine.

Tuotteilla voidaan tasoittaa betonipinnan värieroja ja aikaansaada yhtenäinen kuultoväripinta. Värejä on saatavana useita, mukaan lukien erikois- ja metallivärit. Aineet suojaavat betonipintoja myös UV-valoa vastaan. Pintojen suojavärjäys voidaan tehdä tehtaalla tai paikan päällä työkohteessa. Käsittely sopii sekä sisäettä ulkopintoihin.

Lisätietoa löytyy B40/2021/9.1 sekä 9.2. Tarkemmin kuultosuojausta on käsitelty myös luvussa By40/2021/9.1.5.

Lisätietoja pintakäsittelyistä:

By40 – Betonirakenteiden pinnat / Luokitusohjeet 2021 -julkaisu.
Sivumäärä: 307
ISBN: 9789527314029
Tilaukset: Rakennustietokauppa:
https://www.rakennustietokauppa.fi

Artikkeliin liittyviä aiheita