Rakennukset | NRO 2/2022

Finnish Design Shop

Ville Hara, Anu Puustinen, arkkitehdit SAFA, Avanto Arkkitehdit Oy | Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni, arkkitehti SAFA

Finnish Design Shop
Kuva: Kuvatoimisto Kuvio / Anders Portman

Finnish Design Shop on maailman suurin pohjoismaisen designin verkkokauppa, jonka nopea kasvu vain vauhdittui pandemian aikana, kun fyysiset kaupat sulkivat ovensa. Uusi rakennus sisältää yli sataan eri maahan toimittavan logistiikkakeskuksen, pääkonttorin, tuotteiden näyttelytilat ja ravintolan. Kestävä kehitys oli voimakkaasti mukana kaikissa valinnoissa – julkisivut ja lattiat tehtiin betonista.

Suunnittelutehtävä oli haastava, sillä suurikokoinen rakennus muodostui lähinnä sisällä olevan automatisoidun robottivaraston vaatimusten mukaan eikä rakennusta voinut jäsentää massoittelulla tai kattomuodolla. Vaikka sijainti Turun kehätien varrella lähellä lentoasemaa salli suurpiirteisen rakennuksen, haluttiin rakennuksen viestivän design-alan yrityksen arvoista olemalla laadukas ja helposti lähestyttävä.

Vaikka rakennus ei voinut muodollaan viestiä käyttötarkoituksestaan, emme halunneet tehdä pelkkää postmodernin arkkitehtuurin klassikkokirjassa ”Learning from Las Vegas” kuvailtua kulissimaista ”koristeltua vajaa”. Haimme rakennuksen konseptin lähiympäristöstä. Heti tontin pohjoispuolella alkaa Pomponrahkan luonnonsuojelualue ja vieressä sijaitsee Suomen kolmanneksi suurin siirtolohkare, Pirunpesä.

Rakennuksen metsäteema näkyy julkisivupinnoissa abstraktina pystysuuntaisena reliefikuviona, joka viittaa ympäröivän metsän puunrunkoihin. Tontin puita säilytettiin mahdollisimman paljon ja alue maisemoitiin käyttäen kunttaa sekä rakennuksen alta siirrettyjä kivenlohkareita. Parkkialueet jäsennettiin puin ja istutuksin suosien kotimaisia, luonnonvaraisia lajeja. Suurikokoisten ikkunoiden kautta metsänäkymät tuotiin osaksi sisätiloja. Ravintolasta on yhteys ulkoterassille ja toimistoparvelta pitkälle parvekkeelle.

Julkisivut tehtiin betonista

Julkisivuelementit ovat betonisia sandwich-elementtejä. Loppukeväällä 2020 alkaneen projektin aikataulu oli hyvin kireä, jotta rakennus valmistuisi kesäksi 2021 tulevaa joulumyyntiä varten. Reliefipinta päätettiin siksi toteuttaa Recklin valmiilla Brisbane-muottimatriisilla. Vaikka poimutetun kuvion syvyys on ainoastaan 15 millimetriä, elää pinta päivänkierron mukaan ja varjot saavat kuvion näyttämään syvemmältä. Kuvio tuo laajaan julkisivupintaan uuden mittakaavan, joka hahmottuu vasta rakennusta lähestyttäessä.

Julkisivujen betonielementit valmisti turkulainen Suomen Kovabetoni Oy. Kustannusten optimoimiseksi harmaa betonimassa toteutettiin normaalilla kiviaineksella ja Portland-sementillä, mutta massaan lisättiin 6 % Lanxessin mustaa Bayferrox-pigmenttiä. Lopullinen julkisivujen betonipinta suojattiin mustalla sävytetyllä Faceal Color -pintasuojakäsittelyllä. Tasainen tumma väri maastouttaa rakennuksen ympäristöönsä ja samalla tuote suojaa betonia vilkkaan tien liikenteen päästöiltä (oleofobisuus) sekä sadevedeltä (hydrofobisuus). Suojauksen toteutti Uudenmaan Pintasuojaus Oy.

Mustalle julkisivupinnalle kontrastina ovat sisäänkäynnin osoittava tuulikaappi ja toisen kerroksen parveke, jotka ovat puuverhottuja. Puupintaiset ikkunat ja ovet tuovat ulkoarkkitehtuuriin myös lämpöä. Sisäänkäynti rakennukseen on showroomin kautta. Lasiseinäinen korkea tila avaa rakennuksen toiminnan ulospäin. Avaraa tilaa hallitsee kahdesta massiivisesta liimapuupalkista tehdyt suorat puuportaat. Portaat vievät parvelle, jolla toimisto- ja neuvottelutilat sijaitsevat. Koko parven levyinen lasiseinä avaa näkymät varastohalliin robottikeräysjärjestelmineen.

Julkisivu on tummaa betonia. Betonijulkisivun abstrakti kuvio viittaa metsään ja puunrunkoihin.
Lasijulkisivujen tuulijäykisteenä on liimapuu.
Kuva: Kuvatoimisto Kuvio / Anders Portman

Kestävä kehitys mukana suunnittelussa ja toteutuksessa

Finnish Design Shopin toimitusjohtaja Teemu Kiiski korostaa kestävän kehityksen olevan tärkeimpiä arvoja yrityksen toiminnassa. – Myymme designia, joka kestää vuosikymmeniä. Pyrimme siihen, että myös kaikki muu täyttää tämän kriteerin.

Kestävää kehitystä korostaen rakennuksen arkkitehtuuri on korkeatasoista sekä julkisivussa että sisätiloissa. Tumma rakennus on selkeälinjainen ja funktionalistinen, joka sopeutuu hyvin ympäristöönsä.

Rakennuttaja NREP Logicentersin Jarkko Äikää toteaa, että kestävä kehitys oli hyvin voimakkaasti mukana kaikissa valinnoissa. Esimerkiksi kaikki rakennusmateriaalit ovat läpikäyneet tarkan seulan.

Logistiikkakeskusten valtavirrasta poiketen rakennuksen julkisivuksi valittiin kestävä betonijulkisivu.

Tontilla ollutta puustoa säilytettiin mahdollisimman paljon ja pihalle jätettiin luonnon mukaisia alueita. Henkilöliikenne ja rekkaliikenne on eriytetty ja näiden välissä on metsikkö.

Uudessa modernissa logistiikkakeskuksessa on panostettu energiatehokkuuteen. Uusiutuvaa energiaa tuottaa 560 aurinkopaneelia ja 24 maalämpökaivoa.

Rakennus sai ensimmäisenä suomalaisena logistiikkakeskuksena Breeam-ympäristöluokituksen toiseksi korkeimman Excellent-tason. Kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästiin elinkaarikonsultin ohjauksella. Rakennus saa energiansa maalämmöstä ja aurinkopaneeleista ja kestävyyttä optimoitiin aina olevan kasvillisuuden suojaamiseen saakka.

Kyseinen taso on myönnetty tähän mennessä vain muutamalle logistiikkakeskukselle Suomessa.

Rakentaminen osui hyvään aikaan

Kohteen KVR-urakoitsijana toimi YIT Suomi Oy. Hanke eteni tiivistahtisesti. Rakennustyöt tontilla alkoivat marraskuussa 2020. Kuten Turun seudulla on yleistä, rakennus vaati paalutuksen teräs- ja betonipaaluin.

Suunnitelmat olivat toteutusvaiheen käynnistyessä melko pitkällä ja niitä täydennettiin töiden edetessä. Urakoitsija onnistui saamaan hankkeeseen osaavat aliurakoitsijat ja rakentaminen eteni kaiken kaikkiaan ripeästi.

Toteutusvaihe osui myös hyvään aikaan, jolloin materiaaleja oli tarjolla ilman viiveitä.

Suunnittelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä

Logistiikkakeskuksen pääsuunnittelusta vastasi logistiikkarakentamiseen erikoistunut Arkkitehtiruutu Oy. Rakennuksen arkkitehtuurista ja julkisivujen suunnittelusta vastasi Avanto Arkkitehdit Oy ja sisätilojen suunnittelijana toimi Studio Joanna Laajisto. Suunnittelua ohjasi korkealaatuinen, ympäristöön sopiva arkkitehtuuri ja kestävä kehitys, joka otettiin huomioon kaikissa valinnoissa.

Arkkitehtiruudun suunnittelutiimissä ja pääsuunnittelijana hankkeen loppuvaiheessa toiminut arkkitehti Susanna Rantanen kertoo, että haasteina olivat tontin korkeuserot ja raskaan kaluston mahduttaminen tontille. Rakennus sijoitettiin tontin etelärajalle, jolloin saatiin mahdollisimman paljon tilaa rekkapihalle. Mukana suunnittelussa oli apuna myös liikennesuunnittelija.

Rakennuksen korkeus ja pitkät jännevälit tekivät kohteesta rakenteellisesti vaativan. Varaston bruttoala on lähes 9000 neliömetriä, ja vapaata korkeutta on 11,7 metriä. Finnish Design Shop on investoinut nykyaikaiseen robottiautomatiikkaan, jonka ansiosta kuutiot saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.

Varastotilojen mitoituksessa tärkeitä lähtökohtia olivat tehokkuus ja toimivuus sekä tilan riittävä korkeus hyllytyksille. Moduulimitoitus on suunniteltu siten, että hyllytys on mahdollista molempiin suuntiin. Tavaroiden lyhyet siirtomatkat ja mahdollisimman risteytymätön layout tehostavat varaston toimintaa. Lähellä suorakaidetta oleva rakennuksen muoto oli optimaalinen varaston suunnittelulle.

Toimistotilojen käytävää rajaavat varastotiloihin päin korkeat lasiseinät, joiden kautta varastotoimintoja voi seurata.
Käytävillä on hiotut Designbetoni-lattiat.
Kuva: Kuvatoimisto Kuvio / Anders Portman

Toimisto- ja asiakastiloissa korostuu design. Kahden kerroksen korkuinen näyttävä showroom aukeaa lasijulkisivullaan ympäröivään maisemaan rakennuksen koilliskulmassa. Ensimmäisessä kerroksessa ovat myös muun muassa ravintola keittiöineen, kuvausstudio ja noutopiste. Toisessa kerroksessa sijaitsevat toimistotilat. Niiden vapaa korkeus vaihtelee 7,1–7,5 metrin välillä.

Toimistotilat jakaantuvat pohjoissivun ikkunanauhalla varustettuun korkeaan avotoimistoon, neuvottelutiloihin sekä pienempiin ryhmä- ja vetäytymistiloihin.

Toimistokerroksen pientilat ovat ympäröivää tilaa matalampia noppamaisia komponentteja. Yhdessä nopista sijaitsevat kerroksen wc-tilat. Pergolan kattamasta kahvila-
lounge-kirjastosta sekä aulasta ja neuvottelutilasta pääsee metsikön kohdalla olevalle puuverhoilulle parvekkeelle. Toimiston käytävää rajaavat varastoon päin korkeat lasiseinät, joista voi seurata varaston toimintaa.

Rakennusrungon pilari-palkki-järjestelmä, kevytrakenteiset väliseinät sekä toimistojen nauhaikkunat mahdollistavat myös toimistotilojen muuntojoustavuuden. Tilojen sijoittelussa, rakenteissa ja talotekniikassa on varauduttu rakennuksen laajentamiseen.

Kestävät ja näyttävät betonilattiat

Showroomissa on esillä upea valikoima suomalaisia Design-tuotteita, joten myös lattiapinnan tulee olla tyylikäs.

Showroomin lattiaratkaisuksi valittiin betonilattia, ns. Designlattia, joka tässä kohteessa toteutettiin DesignBase-versiona eli hiottuna ja kiillotettuna harmaana perusbetonilattiana. Lopuksi lattia käsiteltiin Obtego-suoja-aineilla, jotka vähentävät lattian likaantumista ja helpottavat puhtaanapitoa.

Lattiaurakoitsijana toimi Bermanto Oy, jonka designlattiapuolta jatkaa nyt PDH-Lattiat Oy.

Varasto- ja terminaalipuolelle valittiin betonilattian pintamateriaaliksi A3-kulutuskestävyysluokan Neodur HE3 SVS3 kuivasirote ja liikuntasaumaksi muotoiltu Wave.

Bermanto toimi myös näiden tilojen lattiaurakoitsijana. Lattiamassana oli normaali harmaa lattiabetoni ja myös sirote oli sävyttämätön. Bermannon lattiapuolelta toimintaa jatkaa nyt kaksi yritystä BC Floors Oy ja MaxBe Oy.

Laajan rakennuskokonaisuuden lattioissa on paalulaattarakenne, joten eri detaljien osalta käytiin useita palavereja pääurakoitsijan, rakennesuunnittelijan, kuitubetonimitoittajan ja lattiaurakoitsijan välillä. Yhteistyö oli erittäin hyvää ja vaikka palaverit jouduttiin vallinneesta tilanteesta johtuen käymään verkon välityksellä, päästiin hyviin lopputuloksiin.

– Wave-liikuntasauman asentaminen paksuun laattaan oli hieman haasteellista, sillä sen leveästä yläpinnasta johtuen asennuksen tuli olla erittäin tarkkaa, kertoo Piimat Oy:n toimitusjohtaja Martti Matsinen.

Rakenne toteutettiin kuitubetonipaalulaattarakenteena, joka valettiin osalla alueista pumppaamalla ja osalla laserlevitintä käyttäen. Tämä vaikutti myös betoniresepteihin, sillä pumpatessa jouduttiinn käyttämään hienompaa massaa.

Showroomin lattian pintana on kiillotettu kovabetoni Design Top ja pinnan suojauksessa on käytetty Obtego R-50 -suoja-ainetta.
Kuva: Kuvatoimisto Kuvio / Anders Portman

Sisätiloissa on pelkistettyä ilmettä

Avanto Arkkitehdit suunnittelivat myös sisätilojen puiset pääportaat, jotka johtavat parvelle ja toimistotiloihin.

Pääosin sisätila- ja sisustussuunnittelu on Studio Joanna Laajiston käsialaa.

Suunnittelu lähti liikkeelle siitä, mikä määritellään laaduksi. Esimerkiksi kolme metriä korkeista sisäovista ja puulasiseinistä, wc-tilojen automaattisista seinähanoista sekä kaikkien tilojen akustisista ratkaisuista pystyttiin pitämään kiinni kautta koko projektin. Kohteessa on käyttötarkoitukseensa sopivia, laadukkaita ratkaisuja.

Sisätilojen ilme on pelkistetty. Pinnoilla sekä kiintokalusteissa on paljon vaaleita sävyjä. Muuten neutraaleihin tiloihin on tuotu kirkkautta ja leikkisyyttä irtokalusteiden väreillä.

Breeam-ympäristöluokituksen Excellent -taso toi haastetta myös valaistuksen suunnitteluun. Etenkin korkeiden tilojen valaistuksen ratkaisut vaativat pohdintaa.

Rakennuttajan, suunnittelijoiden ja toteuttajien tiiviillä yhteistyöllä noin 15 miljoonan euron hanke saatiin valmiiksi aikataulussa.

Finnish Design Shop, Turku

Finnish Design Shop, Turku
Kuva: Kuvatoimisto Kuvio / Anders Portman

Rakennustyyppi: Logistiikkakeskus, pääkonttori, näyttelytilat ja ravintola
Osoite: Aviatie 2, Turku
Suunnittelu: 2020–2021
Rakentaminen: 2021
Bruttoala: 12 129 br-m2
Rakennuttaja: NREP IV FinCo 8 Oy / Sanna Vikström ja Jarkko Äikää
Rakennuttajakonsultti: JL- Projektikonsultit Oy / Jarmo Leskinen
Käyttäjä: Finnish Design Shop Oy / Teemu Kiiski
Valvoja: Auratec Oy / Juhani Virtala
TATE-valvoja: TA-Tekniikka Ky / Asko Tamminen

Suunnittelijat:
Julkisivusuunnittelu: Avanto Arkkitehdit Oy / Ville Hara, Anu Puustinen ja Noora Lehtinen, arkkitehdit SAFA, Veronika Farvozdinova, arkkitehti Pää- ja ark-suunnittelu Arkkitehtiruutu Oy / Riku Aramo, Päivi Mäntylä ja Susanna Rantanen
Sisustussuunnittelu: Studio Joanna Laajisto / Joanna Laajisto ja Mimmu Hirvonen
Rakennesuunnittelu: SWECO Rakennetekniikka Oy / Aki Luntamo
Pohjarakennesuunnittelu: SM Maanpää Oy / Sauli Maanpää
Talotekniikkasuunnittelu: SWECO Talotekniikka Oy / Antti Mustalammi, Santtu Meristö (LVI), Juha-Pekka Laiho (SÄH), Petteri Lehtinen (RAU), Anu Hannukkala (EN) Palotekninen suunnittelu Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy / Marianna Kauriala, Milla Saarto, Tea Nieminen
Sprinklerisuunnittelu: Afire Oy / Antti Virtanen, Harri Jokela
Maisemasuunnittelu: VSU Oy / Saara Oilinki
Liikennesuunnittelija: WSP Oy / Harri Haantio
Akustiikkasuunnittelu: Akucon Oy / Anssi Ruusuvuori
Elinkaarikonsultti: Green Building Partners Oy / Timo Rintala
Pääurakoitsija: YIT Suomi Oy / Juha Kohonen, Arvi Lehtovaara, Toni Tahkoniemi, Jouni Kääriäinen, Rauno Vilén, Ilari Havia (vastaava mestari), Olli Lehtonen, Kari Hallanheimo
Betonijulkisivuelementit: Kovabetoni Oy
Julkisivujen väri-ja pintasuojaus: Uudenmaan Pintasuojaus Oy
Betonilattiamateriaalit: Piimat Oy
Betonilattiaurakointi: Design-lattiat: Bermanto Oy / PDH-Lattiat Oy / Ari Simola, Varastotilojen lattiat: Bermanto Oy / BC Floors Oy ja MaxBe Oy

Artikkeliin liittyviä aiheita