Suunnittelu ja innovaatiot | NRO 2/2022

Jatkuvan sortuman estämisen ohjekortti

Aki Kemppainen, Yamk, Suunnittelupäällikkö, Sweco Rakennetekniikka Oy

Jatkuvan sortuman estämisen ohjekortti
Kuva: Aki Kemppainen

Betonielementtiteollisuus ry:n elementtijaos on laatinut ohjekortin jatkuvan sortuman estämisestä yhteistyössä Swecon kanssa. Ohjekortin tarkoituksena on toimia ohjeistuksena suunnittelijoille ja se löytyy elementtisuunnittelu.fi -sivustolta (https://www.elementtisuunnittelu.fi/rakennejarjestelmat/rakennuksen-jaykistys/
laskentaperiaatteet). Sivustolle tullaan lähiaikoina julkaisemaan myös päivitetty Betoninormikortti 23EC, Betonirakenteiden suunnittelu ennalta määräämättömässä onnettomuustilanteessa.

Ohjekortti on kooste Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteiden lujuus ja vakaus sekä rakenteiden kuormat -asetuksen ohjeesta. Ohjekortissa pyritään selventämään tulkintaeroja aiheuttavia ja haasteellisia elementtisuunnittelun kohtia. Lisäksi ohjekortista löytyy laskentaesimerkit ontelolaattarungolle, sekä pilarein että seinin tuettuna, ja niihin liittyvät detaljit.

Ohjekortin sisältö

Ohjekortti perustuu asetuksen ohjeeseen. Ohjeen alla erillisessä laatikossa on pyritty selventämään, miten kyseistä asetuksen ohjetta voisi tulkita.

Ohjeiden jälkeen esitetään laskentaesimerkit. Laskentaesimerkeissä on pyritty esittämään mahdollisimman kattavasti kohdat, joista sidevoimat lasketaan sekä sidevoimien vaikutusalueet. Lopuksi ohjekorttiin on koottu tyypillisimmät detaljit.

Jatkuvan sortuman estämisen ohjekortti avautuu QR-koodin avulla

Tulkintaa ja ohjeistusta

On oleellista muistuttaa, että onnettomuustilanteiden sidevoimien laskenta ei poista normaalitilanteiden sidevoimien laskennan tarvetta, ja päin vastoin.

Rakennuksen sideteräkset mitoitetaan aina sekä normaali- että onnettomuustilanteen sidevoimille ja käytettävä sideteräsmäärä määräytyy kyseisen mitoitustilanteen
mukaisesti.

Onnettomuustilanteen suunnittelun periaatteena on lisätä merkittävästi rakenteen sitkeyttä onnettomuustilanteissa. Samalla pyritään kuitenkin välttämään ylimitoitusta.

Ohjekortin tulkinnan esimerkki pohjautuu kysymykseen, voiko rakennuksessa olla kahden eri seuraamusluokan rakenteita.

Ohjekortin tulkinta on, että rakennuksessa voi olla kahden eri seuraamusluokan rakenteita, mutta eri seuraamusluokan rakenteet tulee onnettomuustilanteessa mitoittaa vähintään seuraamusluokan edellyttämällä tavalla.

Rakennuksissa, joissa on kahden tai useamman seuraamusluokan rakenteita, tulee käytännöt ja tulkinnat sopia paikallisen viranomaisen kanssa heti hankkeen alussa. Näin vältytään mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä hankkeen edetessä.

Ohjekortin toinen esimerkki pohjautuu kysymykseen, voiko jänneteräksiä käyttää normaalitilanteessa sideteräksinä. Ohjekortissa lähdettiin siitä, että jänneteräksiä voi käyttää sideteräksenä myös normaalitilanteiden sidevoimille.

Käytön mahdollistaa se, että jännepunoksen mitoitusvoimana normaalitilanteessa käytetään T12 harjaterästangon arvoja, jolloin jänneteräksen venymää saadaan rajoitettua.

Parvekkeiden haaste

Ohjekorttiin ei laadittu ohjeistusta parvekkeiden jatkuvan sortuman estämisen osalta. Työryhmä tai lausunnonantajat eivät löytäneet toimivaa tulkintaa, joka mahdollistaisi ohjeistuksen laatimisen.

Alimman kerroksen pilarit ja pielet eivät ole lähtökohtaisesti haasteellisia, vaan ne pystytään mitoittamaan onnettomuuskuormille totutuilla ratkaisuilla.

Haasteet esiintyvät ylemmissä kerroksissa. Miten hoidetaan pilarin tai pielen poistuminen, kun rakenteessa hyväksytään ainoastaan kahden kerroksen sortuma?

Jatkuvan sortumariski muodostuu monikerroksissa rakennuksissa, kun parvekkeen pilari tai pieli poistuu ylemmistä kerroksista ja näin ollen aiheuttaa jatkuvan sortumisen eli ylempien kerrostan parvekkeet sortuvat alemman kerroksen tuen poistuttua.

Nykytilanteessa pilareita tai pieliä ei ole mitoitettu onnettomuuskuormille ylemmissä kerroksissa. Tämä on Rakentamismääräyskokoelman asetuksen ohjeistuksen vastaista.

Jotta tulevaisuuden parvekerakenteista saadaan entistäkin turvallisempia, haasteeseen olisi löydettävä toimiva ratkaisu. Ratkaisun tulisi olla turvallinen, työmaaystävällinen ja kustannustehokas ja ratkaisu olisi saatava mukaan ohjekorttiin.

Artikkeliin liittyviä aiheita