Suunnittelu ja innovaatiot | 4.10.2022

St1 suunnittelee synteettisen metanolin pilottilaitosta Lappeenrantaan

St1 suunnittelee synteettisen metanolin pilottilaitosta Lappeenrantaan

Energiayhtiö St1 suunnittelee Suomen ensimmäistä synteettisen metanolin tuotantolaitosta Finnsementin tehtaan yhteyteen Lappeenrantaan, Ihalaisen kaivosalueelle. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 35,4 miljoonan euron rahoituksen St1 Power-to-Methanol Lappeenranta -hankkeelle, joka on suunniteltu tuottamaan uusiutuvaa synteettistä metanolia mm. meri- ja tieliikenteen polttoaineeksi korvaamaan fossiilisia polttoaineita. St1:n tavoitteena kaupallisen mittaluokan pilottihankkeessa on kehittää monistettava ja skaalautuva synteettisen metanolin tuotantokonsepti.

Työ- ja elinkeinoministeriön tukipäätös myönnetään ehdollisena, sillä se edellyttää vielä Euroopan komission hyväksyntää. Rahoitus tulee Euroopan elpymis- ja palautumisvälineestä (RRF Recovery and Resilience Facility).

Hanke etenee investointipäätösvaiheeseen, kun liiketoimintasuunnitelma ja kaikki lupien edellyttämät suunnittelu- ja vaikutusten arviointiprosessit ovat saatu päätökseen. Hankkeen edetessä suotuisasti, tuotantolaitos tulee olemaan toiminnassa 2026.

Valmis laitos tuottaa noin 25 000 tonnia synteettistä metanolia vuodessa. Hankkeen työllistävä vaikutus rakennusaikana on arviolta 250 henkilötyövuotta ja uusia pysyviä työpaikkoja sen myötä syntyy yli 20.

Uusi vähähiilisen Power-to-X -teknologian pioneerihanke

Synteettinen metanoli on merkittävä tulevaisuuden vähähiilinen polttoaine. St1 on tutkinut jo vuosia yhdessä LUT-yliopiston kanssa synteettisen metanolin valmistusta, ja se on todettu potentiaaliseksi ja toteuttamiskelpoiseksi konseptiksi. LUT jatkaa vahvasti osana hankkeen kehitysyhteistyötä.

Lappeenrannan synteettisen metanolin tuotantolaitos tulee hyödyntämään raaka-aineena Finnsementin tehtaan kalkkikivestä peräisin olevia vaikeasti vältettäviä hiilidioksidipäästöjä, mikä vähentää sementtitehtaan päästöjä merkittävästi. Toinen tarvittava raaka-aine on vihreä vety, joka tuotetaan elektrolyysiprosessilla käyttäen tuulisähköä sekä vettä. Synteettinen metanoli syntyy hiilen ja vihreän vedyn yhdistävässä synteesiprosessissa. Vastaavasti synteettisen metanolin tuotantoprosessista syntyvä hukkalämpö hyödynnetään Lappeenrannan Energian kaukolämpöverkossa.

Tässä hankkeessa tuotettava synteettinen metanoli menee St1:n oman jakeluverkoston kautta suoraan meriliikennekäyttöön, ja sitä voidaan hyödyntää myös liikennepolttoaineissa korvaamassa fossiilisia komponentteja käyttäen olemassa olevaa logistiikka- ja jakeluverkostoa.

Pilottihanke mahdollistaa pääsyn ensimmäisten joukossa kehittyville markkinoille

Investointituki mahdollistaa konseptin toteuttamisen ensimmäistä kertaa Suomessa ja rakentaa valmiutta sen laajamittaiseen skaalaamiseen ja monistamiseen kasvattaen samalla energiaomavaraisuuttamme. St1 Power-to-Methanol Lappeenranta -hanke on erinomainen esimerkki sektori-integraation täysimittaisesta hyödyntämisestä energia-alalla Suomessa.

Vähähiilisyyteen tähtääviä sovelluskohteita on runsaasti ja fossiilista metanolia korvaavan uusiutuvan metanolin kysyntä tulee lähivuosina kasvamaan merkittävästi.

”Synteettisten polttoaineiden pohjoismainen markkina kasvaa huomattavasti lähivuosina. Pilottihankkeemme aikataulu mahdollistaisi Suomen pääsyn ensimmäisten teollisten käyttöönottojen aaltoon, ja siten myös synteettisen metanolin markkinoiden luomiseen ja ratkaisujen skaalaamiseen. Hanke tuo merkittävää osaamista mukana oleville toimijoille ja sitä tullaan hyödyntämään myös muiden Power-to-X -hankkeiden edistämisessä. Olemme hyvin iloisia, että Lappeenrannan kaupunki sekä muut paikalliset toimijat ovat kanssamme täysillä mukana tässä hankkeessa”, linjaa St1:n Energiamurroksen liiketoimintajohtaja Riitta Silvennoinen.

St1:n Power-to-X -hankkeet etenevät monella rintamalla

St1 on selvittänyt kattavasti käyttö- ja valmistusmahdollisuuksia eri Power-to-X -tuotteille, kuten esimerkiksi synteettiselle metaanille, vihreälle ammoniakille sekä synteettiselle kerosiinille.

Kesällä St1 solmi aiesopimuksen Vattenfallin kanssa kehittääkseen synteettisen lentosähköpolttoaineen tuotannon fossiilittoman arvoketjun Ruotsissa. Toukokuussa St1 solmi esisopimuksen Vantaan Energian kanssa yhteistyöstä sähköpolttoaineen jakelussa. Viime vuonna yhtiö allekirjoitti aiesopimuksen yhteisestä vihreän ammoniakin kehitysprojektista Pohjois-Norjassa, tavoitteena tuottaa vihreää ammoniakkia laajalti liikenteen ja teollisuuden erilaisiin uusiutuviin energiatuotteisiin.

Lisätietoja:

St1, Riitta Silvennoinen, Energiamurroksen liiketoimintajohtaja
puh. +358 50 589 3036, riitta.silvennoinen@st1.com

St1 Nordic Oy on energiakonserni, jonka visiona on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten edistyneisiin biopolttoaineisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1290 St1- ja Shell-huoltoasemaa ja kaasun tankkauspistettä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 1200 henkilöä. www.st1.com

Power-to-X -teknologiat
Power-to-X -teknologiat (P2X) tuottavat uusiutuvia synteettisiä polttoaineita (sähköpolttoaineita) käyttäen raaka-aineina eri teollisuudenalojen hiilidioksidipäästöjä sekä uusiutuvalla sähköllä tuotettua vihreää vetyä.

Ne ovat keino konvertoida uusiutuvan sähkön, kuten tuulivoiman, energia helpommin varastoitavaksi ja tarpeen mukaan hyödynnettäväksi tuotteeksi, kuten metanoliksi. P2X-teknologiat ovat skaalautuvimpia teknologioita, joilla voidaan tuoda vaihtoehtoisia polttoaineita korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

Synteettisten polttoaineiden käyttöä ja kysyntää ajavat sekä EU:n regulaatio, kansalliset mandaatit että asiakkaiden hiilineutraaliustavoitteet muun muassa liikennesektorilla sekä teollisuudessa.

Synteettinen metanoli

Synteettinen metanoli nähdään potentiaalisena tuotteena sen laajan käyttökohdemarkkinan vuoksi. Sitä voi hyödyntää meriliikenteen polttoaineena sellaisenaan tai käyttää sekoitekomponenttina joko sellaisenaan tai jalostettuna tieliikenteen polttoaineissa korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Synteettistä metanolia voidaan tuoda markkinoille olemassa olevan logistiikka- ja jakeluinfrastruktuurin kautta.

Polttoainekäytön lisäksi metanolilla on keskeinen rooli yhtenä kemianteollisuuden perusraaka-aineista. Sitä voidaan käyttää myös monissa jatkojalosteissa, kuten liimoissa, liuottimissa ja muoveissa.

Lähde: St1:n tiedote

Artikkeliin liittyviä aiheita