Rakennukset | NRO 2/2023

Omakotitalo betonista ja harkkotiilestä Kaivostie 2B Espoossa

Mika Penttinen, arkkitehti SAFA, Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy

Omakotitalo betonista ja harkkotiilestä Kaivostie 2B Espoossa
Kuva: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy

Pitkän etsinnän jälkeen perheelle löytyi mieluinen tontti Espoosta. Suuret tasoerot omaavalle tontille suunniteltiin kaksi kivirakenteista omakotitaloa. Esiteltävä talo suunniteltiin monilapsiselle perheelle. Korkealta kukkulalta avautuvat pitkät näkymät ympäristöön.

Materiaalivalintoja ohjasi pyrkimys ”ikuiseen taloon”, jossa yhdistyisi energiatalous, terveellisyys ja helppohoitoisuus. Kellarikerroksen ulkoseinärakenteeksi valittiin betoniset Lammin 400 -valuharkot ja 1.–2. kerroksen seinät muurattiin Wienerbergerin Poroton 490-tiilikennoharkoista.

Ala- ja välipohjat valettiin paikalla betonista. Valetut välipohjat jätettiin näkyviin sileävalettuina kattopintoina. Betonimassaa valkaistiin 4 % titaanidioksidilla. Pinnat pölynsidontakäsiteltiin vielä lopuksi. Lopputuloksena on nyt luonnonkivimäinen vaikutelma.

Yläpohjat toteutettiin puurakenteisina. Niiden puuverhoilut pehmentävät kivitalon tunnelmaa.

Kaikki lvis-asennukset piilotettiin valuihin ja muurauksiin.

Miksi päädyttiin paikallavaluholveihin?

Rakennuttaja on toiminut rakennusalalla pitkään ja hänellä oli vahva näkemys, että betoninen paikallavaluholvi on ainut oikea tapa rakentaa välipohja. Myös arkkitehdin näyttämät esimerkit betonikatoista vakuuttivat, joten paikallavaluholvit jätettiin näkyviin valmiiksi kattopinnaksi. Betonipinta tuki myös valittua sisustustyyliä. Holvit vaativat hieman enemmän suunnittelutyötä sekä huolellista työtä työmaalla niin, että jokainen urakoitsija oli varmasti tietoinen siitä, ettei holveja saa vaurioittaa.

Paikallavaluholvit on toteutettu Rudus Oy:n toimittamalla pienen kutistuman lattiabetoni Lux -laadulla, jota on lisäksi vaalennettu tehtaalla haluttuun sävyyn. Kyseisen betonilaadun esitti Rudus Oy:n tekninen asiantuntija Max Vuorio. Max Vuorion ja tilaajan välinen suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin ennen valuja Ruduksen Studiolla mallien katselmuksella, jonka pohjalta lähdettiin miettimään kohteen toteutusta.

Rudus Lux lattiabetonin etuus on pieni kutistuma, joka antaa hyvät lähtökohdat puhdasvaluille. Kyseistä betonilaatua on mahdollista sävyttää ja jopa värjätä.

Lopputuloksen varmistamiseksi etsittiin oikeanlaiset raudoitusvälikkeet ja hyvälaatuinen filmivaneri muotiksi. Muottityö ja saumajaotus tehtiin huolella. Talvirakentamisen takia holvit höyrytettiin ennen valua.

Muottien pinnassa käytettiin erikoisöljyä, jotta muotit irtoaisivat betonista varmasti. Irrotusaineeksi tarvittiin tuote, joka täytti halutut vaatimukset niin, että valmiissa pinnassa ei ole ns. perinteisen muottiöljyn aiheuttamia sävyeroja. Semtu Oy:n Tarja Salmimies toimitti holvien valut urakoineelle MaxBe Oy:lle muotinirrotusaineen, joka toimi erinomaisesti kohteessa.

MaxBe Oy urakoi pääasiassa julkisia- ja arvokohteita, mutta myös yksilöllisiä ja vaativia yksityistaloja. Yrityksen työkunnassa on kokeneita betonialan ammattilaisia.

Talvirakentaminen tuotti haasteita

Pelkästään kova talvi kovine pakkasineen tuotti haasteita. Kellarirungon jälkeen alkoi Poroton-muuraus, jota pystytään tekemään maksimissaan –10 °C -asteessa. Pidempikestoinen pakkasjakso myöhästytti rungon rakentamista kuukaudella.

Talvi itsessään oli haastava rungon rakentamisen osalta.

  • Jäänpoisto holveilta -> höyrytys -> todella tärkeä rooli, että saatiin kaikki pois, jotta valmiiksi katoksi jäävä holvin alapinta oli puhdas ja muottilevyjen väleihin ei jäänyt mitään mikä näkyisi lopputuloksessa
  • Holvin lämmittäminen puristuslujuuden saavuttamiseksi
  • työtehon tippuminen -> lumitöitä ja kamat hukassa
  • Oikea lämpötila -> valun ajoitus
  • Rinnetontti -> raskaan kaluston, kuten nosturit, puomit, betoniautojen pääsy tontille. Työmaatietä piti pitää sulana, jotta autot pääsivät oikeille paikoille

Haasteita oli toki muitakin, mutta suurimmat kohdistuivat talvirakentamiseen ja itse rakentamisvaiheeseen. Oikealla otteella kuitenkin selvittiin mallikkaasti.

Omakotitalo Kaivostie 2B

Omakotitalo Kaivostie 2B

Osoite: Kaivostie 2B, Espoo, uudisrakennus
Rakentamisaika: 2021–2023
Tontin pinta-ala: 1 575 m2
Kerrosluku: 2 + kellari
Rakennusoikeudellinen kerrosala: 180 kem2
Huoneistoala: 258 kem2
Bruttoala: 334 brm2
Tilavuus: 1162 m3

Suunnittelijat:
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy / Mika Penttinen, Valentin Valotie
Rakennesuunnittelu: URC Oy / Antti Niinikoski, Petri Kellberg
LVI-suunnittelu: Airlon Oy / Samu Heikkilä
Pääurakoitsija: GH-Rakennustekniikka Oy
Poroton tiilikennoharkot: Wienerberger Oy
Poroton-muuraus: SB Muuraus Oy
Holvivalut: MaxBe Oy
Valmisbetonin toimittaja: Rudus Oy
Holvivalujen muottien erikoisöljyt: Semtu Oy
Sisävalmistusvaihe: J.B Remontit

Runkorakenne:
1.–2. kerrokset: Wienerberger Poroton 490-kennoharkko
Kellarikerros: Lammi 400-valuharkko
Paikalla valetut ala- ja välipohjat.

Artikkeliin liittyviä aiheita