AJANKOHTAISTA | 4.10.2022

Betonirakenteita 70 prosenttia pienemmillä päästöillä: CEVO – Uuden sukupolven betoni

Dakota Lavento

Betonirakenteita 70 prosenttia pienemmillä päästöillä: CEVO – Uuden sukupolven betoni
Kuva: Rudus Oy

Ruduksen uuden sukupolven vähäpäästöistä betonia, CEVO-betonia, saadaan pian työmaille. Konalan toimipisteellä uudella betonilla valettiin toukokuussa kovaan käyttöön tarkoitettu testilaatta. CEVO-betonin hiilidioksidipäästö on jopa 70 prosenttia tavanomaista pienempi.

Usean vuoden kehityshanke

– Erittäin vähähiilinen CEVO-betoni on vaatinut meiltä kaikilta tavanomaistakin suurempia ponnistuksia. Täällä Ruduksessakin tuotekehitystä on tehty jo parin vuoden ajan, laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa kertoo.

Uuden sukupolven betoni on ollut emoyhtiö CRH:n konsernitason tutkimushanke, jota on tehty Suomen lisäksi muun muassa Hollannissa, Englannissa ja Belgiassa.

– Aivan uudenlaisen betonin kehittäminen vaatii paljon testaamista. On selvitettävä, miten uudet raaka-aineet vaikuttavat betonin ominaisuuksiin, työstettävyyteen, käytettävyyteen, säilyvyyteen ja muihin ominaisuuksiin, kehityspäällikkö Mika Autio kertoo. – Vaati paljon testaamista, että saimme uuden betonin toimimaan samalla tavalla kuin nykyisin Suomessa käytettävät betonilaadut.

Ruduksen Helsingin Konalassa sijaitsevan toimipisteen takapihalle valettiin laboratorionäytteiden alustana toimiva, tuplaraudoitettu, 250 mm:n paksuinen maanvarainen laatta.Jykevän laatan tulee kestää betoniauton kuorma.

Testilaatan toukokuisessa valussa tutkittiin, miten uuden sukupolven betoni käyttäytyy todellisessa valussa: miten se pumppautuu, kovettuu ulko-olosuhteissa ja millainen valun pinta on hiertää sekä kuinka herkkä valun pinta on kuivumiselle – tuleeko siihen esimerkiksi helposti plastisia halkeamia.

Kun laatta saadaan käyttöön, voidaan seurata uuden sukupolven betonin säilyvyyttä ja ominaisuuksia todellisessa käytössä kovan rasituksen alla.

Testivalussa selvitettiin myös tuntuuko uusi betoni valettaessa samalta kuin tavallinen betoni, onnistuuko sen täryttäminen yhtä hyvin ja millä tavalla se käyttäytyy hierrettäessä.

CEVO-betoni käyttäytyi valussa kaikin puolin kuten normaali betoni. Kehityspäällikkö Mika Autio (kuvassa keskellä) sekä myös paikalla seuraamassa ollut laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa ovat tyytyväisiä: testilaatan valu ei paremmin olisi voinut sujua. Kuva: Rudus Oy

Valmiiksi raudoitetusta 10 × 8 m2:n kokoisesta muotista toinen puoli valettiin ensimmäisessä testivalussa. Tästä puolikkaasta toinen puoli valettiin CEVO-betonilla ja toinen puoli jo pitempään markkinoilla olleella Ruduksen Vihreällä betonilla. Kumpaakin betonilaatua valuun tarvittiin noin 5 m3.

Lämpötilaa mittaavat loggerit asennettiin kumpaankin päähän valettavaa laattaa, jotta valun lämpötilan kehittymistä voitiin seurata.

– Puolet CEVO-betonilla valetusta osasta laattaa jälkihoidettiin erityisen hyvin ja toinen puoli jätettiin jälkihoitamatta, jotta saimme seurattua plastista halkeilua, Mika Tulimaa lisää.

CEVO-betoni kovettuu yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin tavanomainen betoni.

Vastaus asiakastarpeisiin

Mika Tulimaa kertoo, että CEVO-betoni on kehitetty vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ratkaista vähähiilisyystavoitteensa rakentamisessa. Vähähiilisten tuotteiden kehittäminen on osa Ruduksen Concrete Acts -ympäristövastuuohjelmaa.

Markkinoilla on ollut jo saatavilla Ruduksen Vihreä betoni -tuotesarja, jonka tuotteilla voidaan parhaimmillaan saavuttaa jopa 60 % pienempi hiilidioksidipäästö vastaavaan normaaliin betonilaatuun verrattuna.

Ruduksen CEVO-betonin hiilidioksidipäästö on kuitenkin jopa 70 prosenttia tavanomaista pienempi. Se sijoittuu uuden vähähiilisyysluokituksen haastavimpaan GWP.40-päästöluokkaan lujuusluokassa C30/37.

– CEVO-betonin pienet hiilidioksidipäästöt johtuvat siitä, että siinä on sementtiä todella vähäinen määrä. Lujuudenkehitystä ovat mahdollistamassa muut materiaalit, Mika Autio kertoo.

Tämän lisäksi CEVO-betoni kovettuu aivan yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin tavanomainen betonikin. Muotinpurkulujuus saavutetaan siis pääosin vuorokaudessa.

Markkinoille kevättalvella 2023

Tällä hetkellä CEVO-betonia voidaan käyttää normaalissa rakentamisessa, sisäolosuhteissa ja ei-kantavissa rakenteissa, rasitusluokissa X0 ja XC1. Soveltuvia kohteita ovat mm. sisäseinät ja pintabetonit.

Asiakkaiden koekäyttöön ei-kantavissa rakenteissa CEVO-betonia voidaan valmistaa jo nyt, ja rakenteellisissa kohteissa sitten, kun viimeisetkin kokeet on tehty. Tuote on kaikilta osin valmis markkinoille arviolta kevättalvella 2023.

Onnistunut valu CEVOlla

Koelaatan valu sujui kaikin puolin hyvin. CEVO-betoni käyttäytyi kuten normaali betoni eikä hierrettynä kahdella erilaisella vähähiilisellä betonilla valettua betonipintaa voi toisistaan erottaa.

Mika Autio sanoo, että jo lähitulevaisuudessa betonivalut toimivat juuri näin vähähiilisesti. – Koko valuketju voi olla tällä tavoin vähäpäästöinen. Kivikon betonitehdas käyttää päästötöntä sähköä.
Betoniauton säiliötä pyöritetään sähköllä ja pumppuauton pumppu pumppaa sähköllä.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Mika Autio
mika.autio@rudus.fi
050 339 7694

CEVO faktaa

  • hiilidioksidipäästö on jopa 70 prosenttia tavanomaista pienempi.
  • sijoittuu uuden vähähiilisyysluokituksen haastavimpaan GWP.40-päästöluokkaan lujuusluokassa C30/37.
  • kovettuu yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin tavanomainen betoni.
  • muotinpurkulujuus saavutetaan pääosin vuorokaudessa.
  • tällä hetkellä saatavilla asiakkaiden koekäyttöön ei-kantavissa rakenteissa, rasitusluokissa X0 ja XC1.
  • soveltuvia kohteita ovat mm. sisäseinät ja pintabetonit.
  • pienet hiilidioksidipäästöt johtuvat vähäisestä sementin määrästä.