AJANKOHTAISTA | 9.12.2022

Lujabetoni toi myös markkinoille vähähiiliset betonielementit

Lujabetoni toi myös markkinoille vähähiiliset betonielementit

Myös Lujabetoni Oy on tuonut markkinoille vähähiiliset seinäelementit sekä ontelo- ja tasolaatat, joiden hiilijalanjälki on 40 % pienempi kuin normaaleilla betonielementeillä.

Lujabetoni, kuten monet betonin valmistajat, tekevät jatkuvaa kehitystyötä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja vähähiilisyyteen pyrkiminen on osa monen betoniyrityksen toimintaa. Nyt markkinoille tuotujen vähähiilisten elementtien lisäksi Lujabetonin valikoimaan kuuluu aiemmin markkinoille tuotu vähähiilinen valmisbetoni, Luja-Vähähiilibetoni, jonka hiilijalanjälki on 50 % pienempi kuin tavallisen betonin.

– Yhdessä vähähiilisten tuotteiden sekä jatkuvan tuotekehityksen avulla haluamme omalta osaltamme olla pienentämässä hiilidioksidipäästöjämme ja tavoittelemassa toimintamme haitallisten ympäristövaikutusten minimoimista, sanoo Lujabetonin elementtiyksikön johtaja Kari Turunen.

– Esimerkkinä jo saavutetuista päästötavoitteista ovat jopa 15 % pudonneet päästöt käytössä olevissa elementtibetoneissa ja se, että Lujabetonin kehittämät vähäpäästöiset tuotteet on mahdollista ottaa osaksi normaalia elementtituotantoa, Turunen tarkentaa.

Seinäelementtien ja ontelolaattojen osalta vähähiilisyyteen päästään tuotteiden betonireseptien muutoksilla ja moderneilla teollisuuden sivuvirtoihin perustuvilla sideaineilla. Myös prosessitekniikkaa on kehitetty betonielementtien lämpöoptimoinnin osalta kovettumisvaiheessa.

– Vähähiilibetonissa osa betonin valmistukseen tarvittavasta sementistä on korvattu muun teollisuuden sivuvirtatuotteilla päästöjen alentamiseksi. Tuotteet ovat laadultaan vastaavia kuin ns. normaalilla elementtibetonilla valmistetut, kertoo reseptiikasta Lujabetonin kehityspäällikkö Olli Voutilainen.

Lujabetonin vähähiilibetonin kehitystyötä on tehty oman kehitysorganisaation toimesta ja betonin varhaislujuuksien kehittymistä on testattu yhteistyössä eri lisäainevalmistajien kanssa. Kehitystyötä jatketaan tavoittena edelleen vieläkin nopeampi betonin lujuudenkehitys, kerrotaan Lujabetonilta.

Tällä hetkellä vähähiilibetonielementtien valmistuksen testaaminen on keskitetty Järvenpään tehtaalle, mutta tulevaisuudessa elementtejä voidaan valmistaa kaikilla Lujabetonin elementtitehtailla.

Lisätietoja:

Yhteystiedot, Lujabetoni Oy
Elementtiyksikön johtaja Kari Turunen,
kari.turunen@luja.fi
p. 044 585 2482

Kehityspäällikkö Olli Voutilainen
olli.voutilainen@luja.fi
p. 044 585 2029