Betoni 3/2017

Betonilehti selattavassa muodossa:

Sisällöt:

s. 92: Betonin palovaurioiden tutkiminen

Mika Oikari, Pekka Räisänen, Toni Mäki