Pääkirjoitus | NRO 1/2021

Betonilla on keskeinen rooli hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa

Mikael Fjäder, Puheenjohtaja, Betoniteollisuus ry

Betonilla on keskeinen rooli hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa

Hallitusohjelman tavoitteena on saattaa Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tämä on hyvä tavoite, johon tarvitaan sitoutumista ja toimia kaikilta sektoreilta. Rakentamisen saralla rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonepäästöt on saatava mahdollisimman vähäisiksi. Kestävät ratkaisut ovat yksi tärkeistä keinoista työkalupakissa.

On valitettavaa, että reilujen ohjausinstrumenttien sijasta tuntuu olevan vallalla voimakasta tarvetta ohjata suoraan materiaalivalintoja. Se herättää hämmennystä, koska laskelmien mukaan rakentamisen materiaalivalinnat eivät ole edes osaratkaisu hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemiseksi. Ikävä kyllä materiaalivalinnoilla politikointi vie kylläkin resursseja päästöjen vähentämiseen tähtäävältä kehittämistyöltä. Yksisilmäisen materiaaliohjauksen sijaan tarvittaisiin selkeitä päästörajoja ja kaikkiin toimialoihin kohdistuvaa tasapuolista kannustusta löytää uusia ratkaisuja päästövähennysten saavuttamiseksi.

Vähähiilisyyden lisäksi on muitakin ominaisuuksia, joita kestävään rakentamiseen kuuluu. Betoni ei syyttä ole vuosisatojen, ellei peräti vuosituhansien kuluessa ansainnut paikkansa käytetyimpänä rakennusmateriaalina, vaan syynä on yksinkertaisesti se, että sillä on monia ylivoimaisia ominaisuuksia. Betoni on todennetusti pitkäikäinen vaatien vain vähäistä huollon tarvetta. Materiaalin massiivisuuden myötä saavutetaan energiatehokkuutta, hyvää sisäilmaa ja lämpöviihtyvyyttä. Betonin luontaisena ominaisuutena on myös sisäänrakennettu kosteudenkestävyys, ääneneristävyys ja palonkestävyys. Lisäksi betoni on materiaalina täysin kierrätettävä, ja se sitoo itseensä hiilidioksidia ilmasta. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Betoniteollisuuden toimijat yhdessä sementtiteollisuuden kanssa haluavat tuoda oman kortensa kekoon ja enemmänkin. Ala on tähän mennessä vähentänyt päästöjään yli viidenneksen, ja matka jatkuu. Olemme käynnistäneet useita kehityshankkeita vuoden 2035 tavoitteeseen pääsemiseksi. Edistystä tapahtuu niin tuotantoteknologisten ratkaisujen kuin reseptikehityksenkin saralla ja monia innovaatioita on tulollaan. Tämän rinnalla haluamme vaalia betonin erinomaisia ominaisuuksia, jotka osaltaan vähentävät rakennuksen elinkaaren aikaista energian- ja materiaalinkäytön tarvetta.

Tehdään yhdessä työtä kohti hiilineutraalia Suomea!