Pääkirjoitus | nro 4/2021

Kohti kestävää ja päästötöntä rakentamista

Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni

Kohti kestävää ja päästötöntä rakentamista

Kestävä rakentaminen on laaja kokonaisuus, johon vaikuttavat monet eri osa-alueet. Nyt ilmastotavoitteet edellyttävät uusia konkreettisia toimia koko rakennusalalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Jo antiikin aikana arkkitehtuurille ja rakentamiselle asetettiin kolme määrettä: kauneus, kestävyys ja käytettävyys. Samat tavoitteet ovat voimassa edelleen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu rakennus kestää aikaa ja sen elinkaari on reilusti yli sata vuotta. Tarpeen mukaan muunneltavissa olevalle rakennukselle löytyy uutta käyttöä, mikä edelleen tukee kestävää rakentamista.

Kun rakennukset ja rakenteet suunnitellaan ja tehdään alun perin mahdollisimman muuntojoustaviksi, voidaan myös hiilipäästöjä vähentää koko elinkaaren ajan. Rakenteet ja tilaratkaisut ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Rakennuksen materiaaleilla on vaikutusta rakentamisen hiilijalanjäljen hillitsemiseksi. Rakennuksen energiatehokkuus puolestaan on merkittävä tekijä koko elinkaaren ajan päästöjä katsottaessa.

Betonin ja -betonirakenteiden valinnalla on merkitystä. Erilaisissa ulko-olosuhteissa ja rasitusolosuhteissa betoni ja -rakenteet tulee valita tarkoituksenmukaisella tavalla. Esimerkiksi talon ulkokuori olisi järkevää tehdä mahdollisimman korkealaatuisesta betonista ja sen tulee olla huollettavissa ja korjattavissa. Sisätiloissa olevat betonirakenteet tulee suunnitella riittävän muuntojoustavina, jotta ne voivat toimia uusitussakin rakennuksessa.

Vähähiilisyystavoitteet koskevat koko rakennusalaa, rakennus- ja rakennustuoteteollisuutta. Betoni- ja kivimateriaalien tuotannossa on tehty määrätietoisesti töitä päästöjen leikkaamiseksi, ja tässä työssä on jo löydetty uusia menetelmiä ja innovaatioita. Rakennuksen käytönajan energiatehokkuus on edelleen merkittävä tekijä koko elinkaaren ajan päästöjä katsottaessa.

Kotimainen sementtiteollisuus on leikannut päästöjään lähes 25 % vuoteen 1990 verrattuna, ja päästöjä pystytään vähentämään jo nyt käytettävissä olevilla teknologiolla vielä 32 % lisää.

Betonin ja -tuotemateriaalien valmistuksessa syntyvien päästöjen leikkaamiseksi tehdään jatkuvasti työtä. Pitkäjänteisen työn, yritysten tekemien investointien ja uusien innovaatioiden myötä tulevaisuuden betoni- ja kivipohjaiset rakennukset ovat entistä vähäpäästöisempiä.

Käytettävien materiaalien valmistukseen liittyvän hiilijalanjäljen ohella merkitystä on materiaalien kestävyydellä ja huollon tarpeella, samoin kuin niiden kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuuksilla, kustannustehokkuutta unohtamatta.

Betonin kierrätykseen on panostettu jo kauan. Kivipohjaisten materiaalien kierrätysaste ylittää jo 80 %. Kierrätettyä materiaalia käytetään esimerkiksi infrarakentamisessa sekä osana uusiotuotteiden runkoainesta. Uusiokäyttömahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti.

Paljon on siis tehty ja työ jatkuu. Näistä toimista on kerrottu laajasti tässä lehdessä.