Pääkirjoitus | NRO 1/2024

Tehdään kestävää rakentamista betonista

Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni, arkkitehti SAFA

Tehdään kestävää rakentamista betonista

Betonirakentaminen ja betoni materiaalina ovat esillä kaikissa rakennushankkeissa tavalla tai toisella. Tämänkin lehden artikkeleissa ja projektiesittelyissä betonia on käytetty niin palkituissa infra- ja liikennehankkeissa, ympäristörakentamisessa kuin myös korjausrakentamisessa sekä rungoissa ja julkisivuissa – myös taiteessa.

Julkisivuissa betoni on ottanut pitkään oman paikkansa laadukkaiden ja monipuolisten julkisivurakenteiden ja pintojensa kautta. Betonin tulee tuoda esiin myös sen monet muut käyttömahdollisuudet ja vahvuudet sekä nostaa entistä painokkaammin esiin aktiivinen, laaja materiaalin kehitystyö sekä valmistuksessa syntyvien päästöjen leikkaamiseksi tehtävä työ.

Rakentamisen laatu, ekologisuus, energiatehokkuus, kestävyys, vähähiilisyys ja kiertotalous määrittävät rakennuksen jälleenkäyttöarvon ja säätelevät rakentamista myös tulevaisuudessa. Betoni edustaa rakentamisessa kestävyyttä ja pitkää käyttöikää – ekologista luonnonmateriaalia, jolla on oikein käytettynä pitkä elinkaari.

Kun rakennukset ja rakenteet suunnitellaan ja tehdään alun perin mahdollisimman muuntojoustaviksi, voidaan myös hiilipäästöjä vähentää koko elinkaaren ajan. Rakenteet ja tilaratkaisut ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Rakennuksen materiaaleilla on vaikutusta rakentamisen hiilijalanjäljen hillitsemiseksi. Rakennuksen energiatehokkuus puolestaan on merkittävä tekijä koko elinkaaren ajan päästöjä katsottaessa.

On ilo seurata kestävää rakentamista. Rakentamisen materiaalien elämän ei pidä päätyä rakennuksen purkamiseen. Päinvastoin, erityisesti betonilla on mahdollisuus jatkaa matkaa joko uuteen rakennukseen, infrarakentamiseen tai muuhun uusiokäyttöön. Betonin kierrätysprosentti on ollut pitkään reilusti yli 80 %.

Vuoden 2023 Betonirakenteena palkittu Raide-Jokeri vei voiton hankkeen yhteiskunnallisella vaikuttavuudella sekä betonin merkittävyydellä rakenteissa. Tuomariston mielestä raideinfran onnistunut sovittaminen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen on pohjautunut nimenomaan laajamittaiseen betonin käyttöön ja oleelliselta osin myös aiemmin rakennettujen betonirakenteiden hyvään muuntojoustavuuteen.

Vain harva Raide-Jokeria käyttävä matkustaja huomaa, miten koko hanke on mahdollistettu betonirakentamisen kautta. Betonirakentamisen rooli on, kuten rakentamisessa usein – itsestään suurta numeroa tekemättä, hiljainen mahdollistaja.

Suomessa tehdään nyt hyvää maisemasuunnittelua ja rakentamista. Vuoden 2023 Ympäristörakenteena palkittu Ranta-Tampellan ja Särkänniemen alueen yhdistävällä Näsin puistosillalla on poikkeuksellisella tavalla hyödynnetty vanhan ajoneuvosillan rakenteet uuteen käyttötarkoitukseen maisemoiden silta virkistykseen ja kevyen liikenteen käyttöön. Silta sai kiitosta myös kierrätysmateriaalien käytöstä ja esteettömyyden huomioon ottamisesta.

Betoni-lehti on betonirakentamisen imagonrakentaja ja käyntikortti. Artikkelit toimivat myös alan koulutustehtävissä tukena. Uusi Betoni-verkkolehti palvelee painetun lehden ohella ja lisätukena niin lukijoita kuin ilmoittajia. Betoniin liittyvät tapahtumat, referenssikohteet, valmistajat ja sidosryhmät ovat entistä helpompi saavuttaa lehden artikkelien ja ilmoitusten kautta.

Rakentavasti yhdessä!