Infra ja ympäristörakentaminen, Rakennukset | NRO 1/2021

Sipoonlahden koulun laajennus ja piha-alueet

Työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen ja AFKS Arkkitehdit | Nomaji maisema-arkkitehdit Oy

Sipoonlahden koulun laajennus ja piha-alueet
Ulkotilat muodostavat monipuolisen oppimisympäristön liikkumiseen ja luonnon tarkkailuun. Kuva: Martin Sommerschield-Kuvio

Sipoonlahden koulu on Etelä-Sipoossa sijaitseva luokkien 1.–9. yhtenäiskoulu, jonka pihalla vietetään aikaa myös koulun jälkeen. Koulun kokonaissuunnittelussa on otettu huomioon niin opetuksellisuus kuin toiminnallisuus. Myös pihan toteutus kertoo uudenlaisesta ajattelusta, joka suosii monipuolisuutta, kierrätysmateriaalien käyttöä ja pihan jatkuvaa kehittämistä.

Sipoonlahden koulun laajennuksen suunnittelu perustuu arkkitehtuurikutsukilpailun voittoon vuonna 2016. Työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo Salmenperä Oy ovat olleet hankkeessa kokonaissuunnitteluvastuussa, muut suunnittelualat ovat toimineet alikonsultteina. Toteutusuunnittelu tapahtui vuoden 2017 aikana, ja laajennus rakennettiin 2018–19. Kampusalue valmistui kokonaisuudessaan vuonna 2020.

Hankkeen tarkoituksena oli laajentaa olevaa koulurakennusta ja päiväkotia, muuttaa kampus tulevaisuuden oppimisympäristöksi sekä kehittää ympäröivää liikuntapuistoa. Kilpailutyö oli poikkeuksellisen laaja.

Oppimisen tilat ovat muutoksessa: luokkahuoneista ollaan siirtymässä laajempiin oppimisympäristöihin, jotka sisältävät elämyksellisiä oppimisen tiloja. Tilallisen monimuotoisuuden sekä inspiroivien ja turvallisten paikkojen luominen on koulusuunnittelun keskiössä, ja tiloja muovataan vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa.

Kilpailussa kehitettiin arkkitehtisuunnittelun lisäksi pedagogisen asiantuntijan kanssa koulun oppimisympäristö uutta opetussuunnitelmaa vastaavaksi ja koululle laadittiin sen mukaan tilaohjelma.

Sipoonlahden koulun laajennuksen myötä koulu on yksi Suomen suurimpia koulukeskuksia, jossa on 1200 oppilasta. Laajennussiipiin sijoittuu molempiin kerroksiin yhdet oppikylät, joissa opiskelee 4–5 oppilasryhmää. Siivet muodostavat pienimittakaavaiset sisäpihat olevan koulurakennuksen edustalle ja avaavat koulutalon kohti ulkotiloja, joihin suunniteltiin hankkeessa oppimispihat ja laaja liikuntapuisto.

Koulurakennuksen merkitys kaupunkikuvassa on suuri: koulu on julkinen rakennus ja alueensa kohtaamispaikka. Sipoonlahdessa vanhan koulun korjaustapa sekä vanhan ja uuden luonteva liittyminen olivat arkkitehtuurin avaintekijät.

Betonirakenteisen koulun sisätiloissa on näkyvissä paikallavalettua puhdasvalu- sekä lautamuottipintaa. Julkisivuissa on ulkoverhouksena paikalla muurattu tiili.

Koulun tontilla ja piha-alueella sijaitsevat skeitattavat betoniveistokset, pienpelikentät ja uniikki paikkaan suunniteltu parkour-teline. Kuva: Martin Sommerschield-Kuvio

Sipoonlahden yhtenäiskoulun piha-alueet

Laajennushankkeen yhteydessä uusittiin koko piha-alue ja toteutettiin alueelle uusi lähiliikuntapaikka. Koulun ulkotilat ovat suosittu ulkoilupaikka lähialueen asukkaille myös kouluajan ulkopuolella. Piha on kuin puisto; koulupihaa ei ole aidattu eikä eri ikäryhmien alueita eroteltu aidoin. Oppimisympäristö jatkuu luontevasti myös viereiseen metsään ja piha on kaikkien yhteisessä käytössä.

Suunnittelun lähtökohtana oli tuoda oppimisympäristö ulos erilaisten teemallisten toimintojen ja eri ikäryhmille suunnattujen oppimispolkujen muodossa. Taidepiha, tiedepiha ja tarinapiha luovat monipuolisen ja viihtyisän ulkotilan, jonka ideointiin myös oppilaat osallistuivat.

Pääsisäänkäynti avautuu liikunnalliseen alueeseen, johon on integroitu skeitattavia elementtejä sekä parkour-alue. Monipuolinen piha-alue tarjoaa vaihtelevia ja yllättäviä tiloja ja toimintoja, joita jäsentävät maastonmuodot ja runsas ja monilajinen istutettu puusto. Materiaaleissa on käytetty muun muassa kierrätysbetonimurskaa ja ekologisella puunsuojalla käsiteltyä puuta.

Hankkeeseen sisältyi myös hulevesikosteikon suunnittelu, jossa viivytetään suunnittelualueen hulevesiä. Kosteikko nivottiin osaksi oppimisympäristöä ja sen partaalle suunniteltiin laituri ja maakatsomo.

Sipoonlahden koulun laajennus

Sipoonlahden koulun laajennus
Kuva: Martin Sommerschield-Kuvio

Osoite: Neiti Miilin tie 6, Sipoo
Kilpailuvuosi: 2015
Valmistumisvuosi: 2020
Kokonaisala: 12207 brm2, josta laajennusta 5290 brm2
Hyötyala: 8469 hym2
Tilavuus: 49981 m3
Tilaaja: Sipoon kunta
Rakennuttaja: Rakennuttajakonsultti WSP Finland Oy
Käyttäjä: Sipoon kunta, sivistystoimi

Kokonaissuunnittelukohde, jossa muut suunnittelualat toimivat alikonsultteina arkkitehtityöyhteenliittymälle.

Kokonaissuunnittelu: Työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy & Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä AFKS Oy
Arkkitehtityöryhmä:
Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen: Anssi Kankkunen, Hilla Rudanko, Mikko Kilpeläinen, Valter Rutanen, Kiira Piiroinen
Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä: Jaakko Keppo, Jari Frondelius, Juha Salmenperä, Matti Sten, Pirita Nykänen
Sisustussuunnittelija: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Maisemasuunnittelija: Nomaji maisema-arkkitehdit Oy ja ja Soile Heikkinen (Virearc), skeittialue Janne Saario
Rakennesuunnittelija: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Lviaj-suunnittelija: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Palotekninen suunnittelu: KK Palokonsultti Oy
Katusuunnittelu: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Geosuunnittelu: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Pedagoginen suunnittelu: FCG Konsultointi Oy
Pääurakoitsija: Rakennus K. Karhu Oy