AJANKOHTAISTA | 4.3.2022

Loikka kohti betonirakentamisen päästöjen puolittamista – uusi kaksivuotinen hanke käynnistyy

Loikka kohti betonirakentamisen päästöjen puolittamista – uusi kaksivuotinen hanke käynnistyy

Business Finlandin näkemyksen mukaan Loikka-yhteishankkeella on merkittävä vaikutus kotimaisen betoniteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Hankkeessa kehitetään vähähiilisiä ratkaisuja, joilla tavoitellaan systeemistä muutosta rakentamisen perinteisellä toimialalla.

Betoniteollisuuden ja Aalto-yliopiston yhdessä valmistelemalle Loikka-hankkeelle on myönnetty Business Finlandin rahoitus. Loikka-hankkeen tavoitteena on betonirakentamisen hiilidioksidipäästöjen puolittaminen nykytasosta. Hankkeella tavoitellaan siis yli 500 000 hiilidioksiditonnin päästövähennystä vuosittain, joka on noin yksi prosentti Suomen kokonaispäästöistä. Hanke käynnistyy maaliskuun 2022 alussa ja kestää noin kaksi vuotta.

Loikka-hankkeeseen sisältyy Aalto-yliopiston toteuttaman, noin 700 000 euron ydinhankkeen lisäksi useita merkittäviä yritysten tai yritysryhmien toteuttamia hankkeita sekä kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä Norjan teknillisen yliopiston NTNU:n kanssa. Hankkeeseen osallistuvat yritykset tiedottavat omista osahankkeistaan itsenäisesti.

Business Finlandin näkemyksen mukaan Loikka-yhteishankkeella on merkittävä myönteinen vaikutus kotimaisen betoniteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Hankkeessa kehitetään vähähiilisiä ratkaisuja, joilla tavoitellaan systeemistä muutosta rakentamisen perinteisellä toimialalla. Hanke tukee Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitetta ja luo Suomelle edellytyksiä päästä vähähiilisen rakentamisen edelläkävijäasemaan.

Business Finlandin mukaan Loikka-yhteishanke mahdollistaa yritysten vastuullisen liiketoiminnan ja vientikilpailukyvyn kasvattamisen. Sen arvion mukaan hankekonsortioon sisältyy hyvä arvoketju sementin- ja seosaineiden sekä laitteiden valmistajista betonin, betonielementtien ja -harkkojen valmistajiin. Hanke edistää pienten ja isojen yritysten sekä tutkimuksen laajaa yhteistyötä.

Projektin rahoitus on myönnetty ”Vähähiilinen rakennettu ympäristö” -ohjelmasta, jonka varat tulevat eurooppalaisesta RRF-elpymisvälineestä.

Lisätietoja:

Professori Jouni Punkki, Aalto-yliopisto
puh. 040 577 8764
jouni.punkki@aalto.fi

Toimitusjohtaja Jussi Mattila
Betoniteollisuus ry
puh. 0400 637224
jussi.mattila@rakennusteollisuus.fi

Artikkeliin liittyviä aiheita