Tutkimus ja kehitys | nro 4/2021

Vähäpäästöinen sementti vihreään rakentamiseen

Tuija Holttinen, toimittaja

Vähäpäästöinen sementti vihreään rakentamiseen
Kolmossementillä ja Ruduksen ympäristöystävällisellä betonilla toteutettu valu Helsingin Vuosaaressa. Kohteena oli 24-kerroksisen tornitalon pohjalaatan valu. Kuva: Olli Urpela

Vähäpäästöisen kotimaisen sementin käyttö vähentää merkittävästi betonin hiilidioksidipäästöjä. Juuri markkinoille tullut Finnsementin Kolmossementti kehitettiin vihreän rakentamisen edistämiseen. Ympäristöystävällisten toimintamallien lisäksi tarvitaan uusia tuotteita, jotka edistävät konkreettisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä tavoitteita.

Vähäpäästöinen Kolmossementti on merkittävä osa Finnsementin vähähiilisyysstrategiaa. Taustalla on tuotekehityksessä tehty huolellinen ja pitkäjänteinen työ, joka jatkuu uusien vähähiilisten tuotteiden valmistuksessa. Uuden tuotteen lanseeraus edellyttää aina mittavia testauksia ja niissä saatujen tulosten analysointia ja viemistä käytäntöön.

Finnsementin CEM III -tyypin Kolmossementti on korkean 52,5-lujuusluokan masuunikuonasementti. Helppo työstettävyys ja erinomaiset ominaisuudet mahdollistavat sen käytön monenlaisissa kohteissa. Kolmossementin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat vähäpäästöisyys, maltillinen lämmöntuotto, hyvät säilyvyysominaisuudet betonissa ja korkea loppulujuus. Huolimatta siitä, että Kolmossementti sisältää paljon seosaineita, sen 28 vuorokauden puristuslujuus on korkea.

Hyvät valukokemukset

Ensimmäinen merkittävä Kolmossementillä ja Ruduksen ympäristöystävällisellä betonilla toteutettu valu tehtiin kesäkuussa Helsingin Vuosaaressa. Kohteena oli 24-kerroksinen tornitalo, jonka pohjalaatan valu sujui odotetusti. Massa oli helposti työstettävää, ja valupäivä oli hyvin suunniteltu ja onnistui täydellisesti.

Erinomaisia kokemuksia Kolmossementin käytöstä saatiin myös Suutarinen Yhtiöiden uuden varastohallin työmaalla. Sekä rakennuksen perustukset että hallin lattian valu toteutettiin Suutarisen omalla ekotehokkaalla betonilla, jonka raaka-aineena käytettiin Finnsementin Kolmossementtiä.

Aika on oikea ympäristöystävällisille valinnoille, ja Suutarinen Yhtiöiden työmaalla todettiinkin betonirakentamisen ympäristöloikan olevan juuri nyt käsillä. Ympäristöystävällisyyden kannalta oleellista on valita laadukkaista ja tutkituista raaka-aineista valmistettu betoni, joka tuotetaan lähellä käyttökohdetta. Vähähiilisyyden nimissä ei tarvitse tinkiä muista betonin tärkeistä ominaisuuksista, laatukriteerit pidetään korkealla.

Molemmissa Kolmossementti-valuissa mukana ollut Finnsementin Mikko Marjalaakso kertoo, että Kolmossementin lähtökohta oli asiakastarpeessa ja halussa löytää toimivia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja betonituotantoon.

– On mahtavaa, että saimme hienosti toimivan sementin, jonka toimivuus on valuissa osoittautunut odotuksia vastaavaksi.

Marjalaakson mukaan Kolmossementillä valmistettu betoni laskee rakennuksen päästöjä merkittävästi ja näin ollen parantaa betonin kilpailukykyä suhteessa muihin rakennusmateriaaleihin.

– Kun otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaaren aikaiset päästöt, ekotehokas betoni voi olla kokonaisuutena jopa ympäristöystävällisin ratkaisu.

Suutarinen Yhtiöiden varastohallin rakennuksen perustukset että hallin lattian valu toteutettiin
Suutarisen ekotehokkaalla betonilla, jonka raaka-aineena käytettiin Finnsementin Kolmossementtiä.
Kuva: Suutarinen Yhtiöt

Artikkeliin liittyviä aiheita