Rakennukset | NRO 2/2022

Arkkitehtiopiskelijoiden ideakilpailu 2021: Miten lähiötaloja voi korjata, uudistaa ja kehittää?

Arkkitehtiopiskelijoiden ideakilpailu 2021: Miten lähiötaloja voi korjata, uudistaa ja kehittää?
Ehdotus ”VIISTE”, havainnekuva

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen arkkitehtuurin opiskelijoille suunnattu kerrostalon korjauksen ideakilpailu (6.9.–10.12.2021) julkistettiin vasta toukokuussa. Suunnittelukohteena oli seitsemän 1970-luvun lopulla rakennettua 4-kerroksista betonirunkoista ja tiilijulkisivuista asuinkerrostaloa; Saniaistie 3 (HEKA) Helsingin Tapanilassa.

Ideoita lähiötalojen korjaamiseen, uudistamiseen ja kehittämiseen

Kilpailuun saapui 26 ehdotusta. Arvostelussaan palkintolautakunta kiinnitti erityisesti huomiota ehdotusten arkkitehtoniseen laatuun sekä rakennusten ja pihapiirin luomaan kokonaisuuteen. Myös ratkaisujen funktionaalista toimivuutta sekä rakenne- ja energiateknisiä ratkaisuja arvioitiin. Palkintolautakunta piti ehdotusten yleistasoa hyvänä. Parhaimmissa ehdotuksissa oli ratkaistu kokonaisvaltaisen onnistuneesti julkisivujen uusi arkkitehtuuri ja energiatehokkuuden parantaminen, hissien lisääminen, lisäkerrosten rakentaminen, pihojen elävöittäminen sekä rakennustekniset ja rakennusopilliset kysymykset.

Kerrostalon korjauksen suunnittelukilpailu on Julkisivuyhdistys ry:n rahoittama perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu, joka on aiemmin järjestetty Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtikoulujen opiskelijoille. Syksyn 2021 kilpailuun saivat tällä kertaa osallistua myös rakennusarkkitehtikoulusta antavat ammattikorkeakoulut: Metropolia Helsingistä, Savonia Kuopiosta, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Vuosittaisen kilpailun tarkoitus on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita 1960–1980 -luvuilla rakennettujen lähiökerrostalojen toiminnallisuuden kehittämiseen, julkisivujen energiakorjauksiin sekä hissien ja lisäkerrosten rakentamiseen. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Tämä kilpailu oli järjestyksessään 14. kerta.

Täydennysrakentaminen ja korjaaminen ovat kestävän rakentamisen keinoja.

”Rakennus on aina kokonaisuus, estetiikan lisäksi materiaaleja, tekniikkaa ja toimintoja. Vähäpäästöinen, viihtyisä ja pitkäikäinen rakennus ei synny optimoimalla yksittäisiä rakennusosia. Rakennustuotteiden ja -materiaalien vaikutuksia on aina arvioitava koko rakennuksen ja sen elinkaaren kannalta. Esimerkiksi materiaalien huollon tarve ja valittujen ratkaisujen vaikutus rakennuksen käytön aikaiseen energiankulutukseen ovat keskeisiä ympäristövaikutusten hallinnassa”, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto totesi Rakennustuoteteollisuuden edustajana kilpailun tuomaristossa.

”Kestävään rakentamiseen tulee käyttää kestäviä ja toimivia materiaaleja, joita on osattava yhdistää oikein. Rakenteiden ja niissä käytettyjen materiaalien luotettava pitkäaikaiskestävyys on tarpeen, jotta rakennukselle luvatut ominaisuudet säilyvät koko tavoitellun käyttöiän ajan. Rakennukset – myös asuintalot – tulee rakentaa kestämään peruskorjaukset ja toiminnan muutokset. Kestävä korjausrakentaminen ylläpitää ja jatkaa rakennusten käyttöikää, mahdollistaa muuntojoustavia ratkaisuja niin toiminnallisuuden kuin rakenteidenkin osalta. Täydennysrakentaminen ja korjaaminen ovat kestävän rakentamisen keinoja,” Koivisto painotti.

”Jo perinteeksi muodostunut vuosittainen kilpailu edustaa Julkisivuyhdistyksen kannalta merkityksellistä ja käytännönläheistä yhteistyötä, jota on tehty pitkään niin arkkitehtiopiskelijoiden kuin yliopistojen sekä asuinkiinteistörakennuttajien ja -omistajien kanssa – tässä kilpailussa oli antoisaa aloittaa yhteistyö myös ammattikorkeakoulujen kanssa”, Koivisto mainitsi Julkisivuyhdistyksen
pitkäaikaisena hallituksen jäsenenä.

Kilpailussa jaettiin 1. palkinto (2 000 €), nimimerkille ”VIISTE”, tekijöinä Aino Hirvilammi, Eetu Salminen ja Joel Lehtola Oulun ammattikorkeakoulusta.

Ehdotus ”VIISTE”, havainnekuva

2. palkinto (1 500 €), nimimerkille ”MOSAIIKKI”, tekijöinä Risto Piirainen ja Silja Suitiala Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.

Ehdotus ”MOSAIIKKI”, havainnekuva

3. palkinto (1 000 €), nimimerkille ”LÄMPÖ”, tekijöinä Miisa Kaivos, Kim Mäenpää ja Ida Nguyen Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Ehdotus ”LÄMPÖ”, havainnekuva

Lunastus (500 €), nimimerkille ”LOOTAT”, tekijöinä Janika Kynsilehto ja Tuomas Vierimaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.

Ehdotus ”LOOTAT”, havainnekuva

Lisäksi palkintolautakunta päätti jakaa kaksi kunniamainintaa nimimerkeille:

”EKOKÄRKI”, tekijöinä Niilo Heikkilä, Violet Raitala ja Egor Tchernykh Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

”KORDEENIA”, tekijöinä Janika Huttunen, Jenna Henriksson ja Johanna Dyster Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Ehdotuskohtaiset perustelut

Kilpailun palkintolautakunta totesi syksyn 2021 kilpailun palkituista töistä seuraavaa:

1. palkinto ”VIISTE”

Arkkitehtoniselta yleisilmeeltään hallittu, rauhallinen ja ammattimainen kilpailuehdotus, jossa valo ja varjo ilmentävät reliefimäisiä julkisivuja. Uudet hyllykkömäiset parvekepäädyt ja pitkien sivujen porrastuva puun ja tiilen vaihtuva julkisivukäsittely luovat rakennukselle onnistuneen ja omaperäisen ilmeen. Lisäkerrokset on toteutettu onnistuneesti CLT-tilaelementeistä. Uusien kerrosten asunnot ovat toimivia ja mitoitukseltaan perusteltuja, edustavat hyvää tavanomaista asumista. Yhteistilat on ajateltu kerhohuonetta lukuun ottamatta sijoitettavaksi uuteen piharakennukseen. Kaupunkikuvallisesti tasapainoisen neutraali perusratkaisu, joka sopii eri korkuisiin liittyviin kaupunkirakenteisiin. Rakennusten kokonaisuus muodostaa laadukasta rakennettua asuinympäristöä, joka on suhteellisen pienillä
eleillä toteutettu. Tiili materiaalina yhdistää ympäristöönsä. Vanhojen talojen hahmot tunnistaa vielä.

Ehdotuksen ”VIISTE”-tekijätiimi: kuvassa vasemmalta Aino Hirvilammi, keskellä Eetu Salminen ja oikella Joel Lehtola.
Kuva: Eetu Salminen

2. palkinto ”MOSAIIKKI”

Kaunista puuarkkitehtuuria, jossa alkuperäisten rakennusten hahmo erottuu hienovaraisesti. Lisäkerroksen nurkkien keventäminen on arkkitehtoninen ansio. Tasokasta asuntosuunnittelua, erityisesti keittiöiden ja isojen päätyasuntojen osalta. Lisäkerroksessa ei ole tyydytty toistamaan vahoja asuntoratkaisuja, vaan uudet asunnot ovat valoisia ja toiminnallisesti hyvin ratkaistuja. Uusi porrasratkaisu on aikaansaanut valoisan ja oikein mitoitetun porrashuoneen. Yhteisöllisyyden näkökulma on vahvasti suunnittelussa mukana, ja uusi pihasauna/kerhohuone on pihapiirissä onnistunut lisä myös pihapiirin rajaamisen kannalta. Työssä on ideoitu vanhojen kuorielementtien kierrätettävyyttä. Energiatehokkuus ja uusiutuvien energiaratkaisujen integroiminen on tuotu osaksi työtä. Esitetyt tekniset ratkaisut ovat uskottavia ja huolellisesti tutkitut. Ehdotus olisi voinut toimia myös kahden lisäkerroksen kanssa. Parvekkeiden lasitusta olisi voitu myös tutkia.

3. palkinto ”LÄMPÖ”

Arkkitehtuuriltaan alkuperäisen henkinen, mutta rakennus on lisäkerrosten, päätyjen ja kattoratkaisujen kautta muuttunut hienovaraisesti ylvään klassistiseksi rakennukseksi. Suunnittelijan käyttämin niukoin keinoin on myös näytetty ero alkuperäisen rakennuksen ja lisäkerrosten välillä, kuitenkin siten, että lopputulos on luonteva ja eheä. Vanhojen asuntojen laajennusten avulla on saatu aikaan väljät ja valoisat oleskelutilat, jotka eivät toisaalta edusta erityisen tehokasta tilankäyttöä. Lisäkerrosten asunnot noudattavat pitkälle olemassa olevien asuntojen ratkaisuja, mutta ovat tilankäytöltään perusteltuja. Päätyihin lisätyt huone- ja parveke-elementit ovat onnistuneita. Lisäkerrosten oleskelutilat on sijoitettu hyvin avattuna kahteen ilmansuuntaan. Porrashuone vie tilaa asunnoilta, mutta on kokonaisuutena toimiva. Pitkät räystäät ovat myös puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyyden kannalta tarkoituksenmukaisia.

Lunastus ”LOOTAT”

Ratkaisussa alkuperäinen rakennus ja kaksi lisäkerrosta on sulautettu uudeksi omaperäisesti muotoilluksi kokonaisuudeksi, jota parvekeulokkeet kauniisti rytmittävät. Harjan epätasapaino on korjattu kauniisti keventäen terassin säleikköratkaisulla. Esitetyssä muodossa rakennus toisi alueelle kauniin modernin lisän. Ylimmän kerroksen yhteistilat ovat väljiä, ja yhteys terassille parantaa niiden käytettävyyttä. Lisäkerroksen tilaelementtiratkaisu on tarkkaan harkittu. Esitetty tekninen ratkaisu on huolellisesti tutkittu ja uskottava. Arkkitehtonisesti ehdotus soveltaa nykyajan puukerrostalojen arkkitehtuuria ehkä turhankin suoraviivaisesti. Taloyhtiön yhteiseen käyttöön varatut tilat sekä terassi lisäkerroksessa tuovat laatua asumiseen.

Kunniamaininta ”EKOKÄRKI”

Arkkitehtuuriltaan kepeästi 1970-luvun elementtirakentamista muistuttava kokonaisuus on esteettisesti haastava, mutta rakennuksen massan voimakas muotoilu on vahvan omaperäinen ja siten onnistunut. Erityisesti rakennuksen korkein sisäänkäynnin puoleinen julkisivu on hallittu. Vanhojen yksiöiden laatutasoa on parannettu lisäämällä väljä parveke. Porrashuoneen muutokset ovat suurehkot,
toiminnallisesti kuitenkin tilavat ja valoisat. Lisäkerroksia on 1–3. Kolme lisäkerrosta ei ole kilpailuohjelman mukainen. Kattoterassit ja aurinkopaneelit ovat hyvä idea.

Kunniamaininta ”KORDEENIA”

Rakennuksen muodossa, massoittelussa ja julkisivun yksityiskohdissa on käytetty vahvoja teemoja – jopa tarpeettoman runsaasti erityisesti pääsisäänkäyntijulkisivujen puolelta. Lisäkerrokset erottuvat omaksi uudeksi aiheekseen sekä värityksen että omaperäisen kattomuodon ansiosta. Uudet asuntopohjat ovat hieman sokkeloisia mutta toimivia, ja tilamitoitukset perusteltuja. Hissi on mitoitettu hyvin ja sijaitsee olevissa kerroksissa hyvässä paikassa. Toiminnot on mitoitettu hyvin. Ehdotus on ammattimaisella otteella esitetty.

Kilpailun järjestäjät ja palkintolautakunta

Kilpailun järjestivät yhteistyössä Julkisivuyhdistys ry, Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos, Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT, joka osoitti kilpailulle HEKA-kohdekiinteistön.

Palkintolautakuntaan kuuluivat:

 • Markku Karjalainen, rakennusopin professori, Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö, palkintolautakunnan puheenjohtaja
 • Pekka Heikkinen, professori (arkkitehtuurin käytänteet), Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos
 • Anu Soikkeli, professori, Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö
 • Jorma Lehtinen, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Anu Montin, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Janne Repo, yliopettaja, Savonia ammattikorkeakoulu
 • Minna Nyström-Järvinen, lehtori Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys ry:n edustaja
 • Stina Hyyrynen, DI, A-insinöörit Suunnittelu Oy, Julkisivuyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja
 • Rami Nurminen, hankekehitysyksikön päällikkö, Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT
 • Jorma Tissari, rakennuttaja-arkkitehti, Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT
 • Ari Rahikainen, kilpailun sihteeri, Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö

Lisätietoja kilpailusta ja kohdekohtaiset arvioinnit >>

Artikkeliin liittyviä aiheita