Rakennukset | NRO 1/2024

Ilmeikästä asuntorakentamista – Asunto Oy Töölön Castellum, Helsinki

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA

Ilmeikästä asuntorakentamista – Asunto Oy Töölön Castellum, Helsinki
Taloyhtiö koostuu kolmesta asuinrakennuksesta, joista yksi on kahdeksankerroksinen ja kaksi neljäkerroksisia. Kortteliin jää viihtyisä sisäpiha. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy / Anders Portman

Helsingin arvostettuun Töölön kaupunginosaan on valmistunut uusi kolmen kerrostalon kokonaisuus, joka täydentää vanhaa korttelirakennetta. Kortteli sijaitsee keskeisellä paikalla, vilkkaan Topeliuksenkadun varrella.

Uuden ja suhteellisen kookkaan kerrostalon ja piharakennusten sovitteleminen Taka-Töölön Topeliuksenkadulle ei ole mikään helppo tehtävä. Haasteita tuovat tontilla aiemmin olleen suhteellisen matalan rakennuksen poistuminen kaupunkikuvasta sekä kaavan salliman suuremman kokonaisuuden sommittelu paikkaan, jossa on vaativia naapureita. Osa heistä on tottunut myös näkymiin paikalla sijainneen ja purettavaksi joutuneen Svenska social- och kommunalhögskolanin ohitse ja ylitse; uudelta on todellakin ollut lupa odottaa jotain sellaista, että se voi tulla hyväksytyksi osaksi tuttua, mutta muuttunutta asuinympäristöä.

Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen toimistoineen ovat ansiokkaasti onnistuneet vaativassa tehtävässään. Topeliuksenkatu 16:n korkeampi ja rakennusmassana selkeän levymäinen ja suhteellisen kapearunkoinen kerrostalo kadunvarren liiketiloineen sekä pihan puolen matalammat rakennukset istuvat ympäristöönsä kiitettävällä tavalla, sitä sopivasti säestäen sekä arkkitehtonisten aiheiden saati värityksenkään puolesta liikaa rimpuilematta. Taitavan arkkitehtitoimiston laaja kokemus asuntosuunnittelusta sekä analyyttinen yleisnäkemys ovat taatusti olleet avuksi, kun on myös taiteiltu halutun asuntojakauman ja asuntojen lukumäärän suhteen sekä tavoitteena saavuttaa kaikin puolin optimaalinen lopputulos.

Kokonaisuudessa on myös oivallista ja uudenlaista materiaalien käyttöä, niin betonin kuin muurattujen ulkoseinienkin osalta. Tuliteränä ns. korkeamman hintaluokan kohteena Asunto Oy Töölön Castellum, Helsinki istuu ympäristöönsä myös niiden valintojen osalta.

Ahdas, korttelin keskustaa kohden kapeneva tontti tuotti haasteita, ja rakennukset onkin sovitettu paikkaan tarkasti.
Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy / Anders Portman

Avaria ja valoisia asuntoja sekä hienoja näkymiä

Kun uteliaana aloittaa kierroksen tutustumalla tontin kapenevan kärjen suuntaan tunkeutuvien kahden matalamman osan kolme- ja osin nelikerroksisten talojen huoneistoihin, ei voi olla ihastumatta tilojen jäsentelyyn sekä ikkunoista korttelin sisäosien vehreyteen avautuviin näkymiin. Tunnelma on parhaimmillaan kuin olisikin vanhan ajan puutarhan ympäröimässä kaupunkihuvilassa. Näkymät ovat toki jo valmiiseen ja vuosikymmenien aikana puustoaan kasvattaneeseen suurkorttelin korkeampien ja matalampien kerrostalojen ympäristöön, mutta yhtä lailla on näiden uusien kerrostalojen pihasuunnitelma tehty huolella. Pitkän tähtäimen tavoitteena on täälläkin mahdollisimman vehreä ja puutarhamainen sekä kauniisti valaistu lähiympäristö.

Takapihalle pääikkunoin ja parvekkein avautuvaa kadun varren rakennusta matalammatkin talot on tietoisesti pidetty mahdollisimman vaaleina, koska väriä tuo vuodenaikojen myötä olomuotoaan muuttava puusto ja muu kasvillisuus. Ympäröivien rakennusten murretussa väriskaalassa onkin sinänsä jo riittävästi vaihtelua.

Vaalea väri muistuttaa myös paikalla sijainneesta, arkkitehti Erik Kråkströmin suunnittelemasta vuonna 1964 valmistuneesta ja vuonna 1990 laajennetusta opetusrakennuksesta, jonka muokkaamista asunnoiksi ehdittiin myös pohtia. Nykyisin monien tahojen ympäristösyistä suosima ratkaisu ei kuitenkaan osoittautunut kannattavaksi, mikä johti kokonaan uusien rakennusten kaavoittamiseen tälle syvälle korttelin keskelle työntyvälle tontille. Jo kaavaa muutettaessa tehtiin tulevista rakennuksista suhteellisen tarkat luonnokset.

Kadunvarren rakennuksen kerroksia on Topeliuksenkadun ympäristöön sopivasti seitsemän ja kadun puolen katonlappeen takana pihan puolella kahdeksan. Kaksi pienempää rakennusta ottavat korkeuden puolesta mukavasti kantaa Kirjailijanpuistoa reunustaviin matalampiin kerrostaloihin.

Naapurina Topeliuksenkadun puolella ja siitä länteen on nelikerroksinen harjakattoinen asuintalo, jonka julkisivulinja on vedetty hieman sisemmäksi jalkakäytävän reunasta. Myös Topeliuksenkatu 16 voi ylpeillä pienellä sisäänvedolla, joka mahdollistaa jalkakäytävän viereen mukavasti jopa jonkin verran istutuksia. Liiketilaa tarvitsevalle tarjoutuu kaksi todella houkuttelevaa paikkaa suurine näyteikkunoineen, talon muiden kadulle avautuvien ns. kivijalkatilojen saadessa palvella kiinteistön omia asukkaita. Katutason julkisivun muodostavat sileävaletut, profiloidut alkobetoniset kuorielementit, jotka hienovaraisella tavalla korostavat maantasokerroksen kaupunkimaista luonnetta.

Kadunvarsikerroksessa on myös sauna pihalle katsovine vilvoittelutiloineen. Muita yhteisiä tiloja ovat mm. kuntosali ja pesulahuone.

Kadun varressa on kahdeksankerroksinen talo, joka jatkaaTopeliuksenkadun rakennusten mittakaavaa.
Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy / Anders Portman

Aito töölöläiskivitalo

Nimi Castellum viittaa mainiosti juuri kivitaloon. Erikoista tässä kohteessa ovat rapatut tiiliset Poroton-kennoharkkojulkisivut. Ne ovat puolen metrin paksuisia ja kantavia. Näin on saatu asuntoihin myös perinteiset ikkunalaudat.

Paikalla valetut välipohjat mahdollistavat ikkunoiden ulottumisen kattoon asti, jolloin aina erinomaisen tärkeä päivänvalo pääsee syvälle asuntoihin.

Tiiliharkoista on muurattu kantavat julkisivut, mutta muuten kokonaisuus on betonirakenteinen. Asunnoista osaan jää asukkaan valinnan mukaan näkyviin myös betoninen paikallavalettu sisäkatto, mutta muitakin valintamahdollisuuksia sisäkattojen pintaan on ollut. Arkkitehtien suunnitelmien mukaiset kiinteät kalusteet ja muut ns. sisutusvaihtoehdot ovat selkeitä ja tukevat tyylikkäästi kokonaisuutta. Kerroskorkeus on tavanomaista anteliaampi, mikä myös liittyy hauskasti töölöläiseen juurevan keskiluokkaisena ja porvarillisena pidettyyn asumisen perinteeseen. Ikkunat ovat takatöölöläiseen rakennuskantaan verrattuna suuria, mistä syystä myös näkymien suhteen on tarjolla kaikenlaista herkullista.

Toisin kuin vanhoissa töölöläistaloissa, Asunto Oy Töölön Castellum, Helsinki yhtiön asunnoista kaikilla on tilavat parvekkeet. Ylempien kerrosten asunnoilla on terasseja sekä katonlappeiden alla jopa urbaania ullakkoasumisen tuntua. Kadunvarren ylimmän kerroksen asuntoihin pääsee suoraan hissillä.

Lisää väljyyttä asumiseen tuovat lasitetut parvekkeet, jotka avautuvat rauhalliselle korttelipihalle.
Ylimpien kerrosten penthouse-asunnoissa on avoimet kattoterassit. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy / Anders Portman

Sopii töölöläiseen ympäristöön

Topeliuksenkadun julkisivu on ikkuna-aukotuksen suhteen hyvinkin ankara ja parvekkeeton. Näin se sanoo omalla tavallaan päivää kadun toisen puolen kerrostalojen julkisivuille.

Kahden porraskäytävän hissejä kiertävistä portaikoista avautuu kuitenkin ikkunoita kadun suuntaan. Myös pihan puolen pienempien rakennusten porrashuoneet saavat luonnonvaloa, mikä on omiaan houkuttelemaan käyttämään portaita ja näin laajentamaan päivittäistä näkymävalikoimaa.

Asunnot ovat tavanomaiseen uudistuotantoomme verrattuina poikkeuksellisen taitavasti suunniteltuja ja niiden koko vaihtelee myös kerroksittain. Suurempiin asuntoihin on onnistuttu luontevasti ratkaisemaan kaksi sisäänkäyntiä, mikä sallii monenlaisia mahdollisuuksia ja joustavuutta elämäntilanteiden muuttuessa. Kun pihan puolen rakennuksissa on poikettu tiukasta suorakulmaisesta koordinaatistosta, on asuinhuoneiden näkymiä voitu suunnata harkitusti. Kolmannen kerroksen päälle sijoittuvat ylimpien asuntojen kattoterassit hyödyntävät mukavasti näiden rakennusmassojen kolmiomaista pohjamuotoa.

1. kerros
Kattokerrokset

Asunto Oy Töölön Castellum, Helsinki edustaa suomalaista huolella ja solidisti rakennettua asumiskulttuurin ns. high endiä, mutta ei suinkaan edusta mitään varsinaista luksusta. Toki asunnon omistajilla on ollut myös mahdollisuus tehdä kokonaan omia mieltymyksiä palvelevia materiaalivalintoja. Arkkitehtien oma ote on tähdännyt tyylikkyyteen ja yleispätevyyteen, mikä tekee asuntojen jälleenmyynnistä aina vaivattomampaa.

Asunnoissa ei ole minkäänlaista ahtautta vaan huoneet makuuhuoneita myöten ovat monin eri tavoin kalustettavia. Näissä rauhallisen ja tyylikkään kokonaisuuden muodostavissa kolmessa kerrostalossa on jopa sellainen tuntu, että tänne muuttavat ajattelevat myös juurtua ympäristöönsä – ja sellaista se pääkaupunkilaisten ns. töölöläisyys taitaa muutenkin olla. Rakennuksissa ja niiden aputiloissa tarjoutuu myös mahdollisuus naapurien yhdessä olemiseen sekä huolettomaan ja mukavasti sujuvaan kaupunkilaiselämään – myös autottomaan. Kiinteistössä on toki tarvittavat maanalaiset pysäköintitilat niin nykyaikaisille autoille, erilaisille muillekin pienemmille ajoneuvoille ja ihan tavallisillekin polkupyörille. Pyöräpaikkoja on yli 150 ja autopaikkoja 38.

Asunto Oy Töölön Castellum, Helsinki sijaitsee loistavasti julkisen liikenteen piirissä ja sopii näin myös autottomille – ja sellaistahan se Töölössä asuminen aikanaan myös oli. Kokonaisuus on luontevasti sekä trendikäs että oivaltavalla tavalla rauhallisen konservatiivinen.

Asunnot ovat väljästi mitoitettuja ja pieninkin asunto hyvin kalustettavissa. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy / Anders Portman

Rakenteet tehtiin betonista ja kennotiiliharkoista

Kadunvarren 1. kerroksen julkisivuissa on sileävaletut, arkkitehdin suunnittelemiin profiloituihin peltimuotteihin valetut valkobetoniset kuorielementit. Kaikki valaisinten- ja julkisivujen numerointiin liittyvät sekä muut detaljit on suunniteltu tarkoin ennen julkisivuelementtien valmistusta.

Rakennuksessa on paikallavaletut betoniset välipohjat. Välipohjat toimivat myös ikkunapalkkeina. Valumuotteina välipohjissa käytettiin Doka Oy:n järjestelmämuotteja.

Ulkoseinät muurattiin Wienerbergerin Poroton-kennotiiliharkoista 50 cm paksuisina ja kantavina. Valmiit julkisivupinnat on rapattu vaaleiksi.

Autohallin pihakansi on jälkijännitetty betonilaatta.

Kadunvarren 1. kerroksen julkisivuissa on sileävaletut, arkkitehdin suunnittelemiin profiloituihin peltimuotteihin valetut valkobetoniset kuorielementit. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy / Anders Portman

Asunto Oy Töölön Castellum, Helsinki

Asunto Oy Töölön Castellum, Helsinki
Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy / Anders Portman

Osoite: Topeliuksenkatu 16, Helsinki

3 rakennusta: Herttua, Välskäri ja Paroni
Yhteensä: 61 asuntoa
Asuntokoot: 36 m2 yksiöistä 4–5h 128 m2 huoneistoihin sekä 2 liiketilaa, pysäköintihalli ja yhteistilat
Asuinkerrosala: 5040 k-m2
Liiketiloja: 130 k-m2
Rakennusaika: 10/21 – 9/23

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy: Kirsi Korhonen, Mika Penttinen, Olli Pasanen, Mikko Steeg, Dominicus Björkstam, Valentin Valotie
Rakennesuunnittelu: Sitowise Oy: Eija Saha, Teemu Niskanen
Geo-suunnittelu: Sipti Infra Oy, Tuomas Kärki
LVIS-suunnittelu: Sitowise Oy

Rakennuttaja: EKE-Rakennus Oy
Rakennusurakoitsija: EKE-Rakennus Oy, vastaava mestari Eero Meriläinen

Maanrakennus ja perustustyöt: E.M. Pekkinen Oy

Betonirunkourakka: Helsingin Laudoitus Oy
Betonimuotit: Doka Finland Oy
Väliseinien betonielementit: Rudus Oy
Julkisivujen betonielementit: Betset Oy, Mikkelin tehdas
Muuraustyöt: Nurmijärven Muurarit Oy
Kennotiiliharkot: Wienerberger Oy, Poroton-kennoharkot 490 mm
Julkisivujen rappausurakointi: SL Rappaus Oy
Julkisivujen rappauslaastit: Fescon Oy

Kattojen peltityöt: Peltisepänliike P. Ora Oy
Ikkunaurakoitsija: Fenestra AS
LVI-urakoitsija: Putkiwuorio Oy
Sähköurakoitsija: RLO Sähkö Oy