Rakennukset | NRO 1/2023

Vuoden 2022 Betonirakenne: Serlachiuksen Taidesauna

Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni, arkkitehti SAFA | Dakota Lavento, toimittaja

Vuoden 2022 Betonirakenne: Serlachiuksen Taidesauna
Taidesaunakokonaisuuden tunnelmaa määrittävät määrätietoiset avaukset maisemaan ja laadukkaat, aikaa kestävät rakennusmateriaalit. Kuva: Marc Goodwin

Vuoden 2022 Betonirakenteena palkittu Serlachiuksen Taidesauna on haastavalle tontille huolella suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu rakennus. Taidesauna on esitelty myös Betoni 3-2022 lehdessä ss. 50–61.

”Taidesauna herättää perinteisen suomalaisen saunakulttuurin kävijässä yllätyksellisen ja elämyksellisen polun täysin uuteen, odottamattomaan saunamaailmaan. Jo rakennusmateriaaliltaan, tässä tapauksessa betonista, matka on yhdistetty myös valon, luonnon ja taiteen kokemiseen. Matkan päässä odottaa betoninen, pyöreä löylyhuone, jonne käydään ulkona sijaitsevan vilvoittelupihan kautta. Taidesauna liittyy uuteen saunakulttuuriin, jossa perinteisen hiljentymisen ja peseytymisen sijaan saunomisesta haetaan myös elämyksiä ja sosiaalista yhdessä olemista. Kun saunan ovi on avattu – vastassa on tuttu lempeä löyly”, kiteytti tuomaristo perusteluissaan.

Serlachius museoiden Taidesauna palkitaan Vuoden 2022 Betonirakenteena yksilöllisestä, innovatiivisesta ja taitavasta arkkitehtisuunnittelusta sekä osaavasta rakennuttamisesta ja erityisen laadukkaasta toteutuksesta, jossa betonilla on näkyvä rooli yksityiskohtia myöten.

”Betonirakenteet ja -pinnat ovat rakennuskokonaisuudessa laajalti esillä. Saunaan ja saunomiseen liittyvä toiminta, materiaalit, taide ja kulttuuri ovat nähtävissä ja koettavissa täysin uudella tavalla. Rakennus on helposti lähestyttävä ja koettavissa monin eri tavoin”, kiitti tuomaristo.

Taidesauna sijaitsee Mänttä-Vilppulassa sijaitsevan Gösta-museon edustalla, Melasjärven rannalla. Saunan suunnittelusta vastasi sama arkkitehtikolmikko, joka piirsi Serlachius-museo Göstan paviljongin: Héctor Mendoza, Mara Partida ja Boris Bežan. Suomalaisena arkkitehtikumppanina, pää- ja toteutussuunnittelusta vastasivat arkkitehdit Pekka Pakkanen ja Anna Kontuniemi.

Maisemapuistoon tarkasti upotettu saunarakennuskokonaisuus nousee rinteestä uritettuina betonirakenteina ja -muureina, joista tammirakenteiset ikkunat ja näkymät avautuvat Melajärven suuntaan. Viherkatto liittää rakennuksen puistokokonaisuuteen.

Saunan runkorakenteet ja julkisivut sekä ulkotilojen rakenteet on valettu betonista. Rakennuksen näyttävien betonijulkisivujen pintaa rytmittää pystyurien jatkumo. Julkisivuelementeistä osa on kaarevia. Tarkoin suunniteltujen väribetonisten, uritettujen julkisivujen uloin pinta on hiottu kiiltäväksi.

Ulkovilvoittelutilan tynnyrimäinen taidemosaiikkisuihku ja terassin kahdeksanmetrinen kiiltäväksi hiottu ulokepöytä ovat näyttäviä betonirakenteita arkkitehtuurin ja kuvanveiston rajapinnalla. Betonisen pöydän äärellä voi nauttia ulkotakan tunnelmasta ympäri vuoden.

Rakennuksessa on lukuisia haastavia yksityiskohtia, jotka on toteutettu poikkeuksellisen korkeatasoisesti. Yhteistyö rakennuttajan, arkkitehtien sekä elementtien valmistajan kanssa on toiminut erittäin hyvin ja se on nähtävissä.

”Talotekniikan, haastavan ilmastomme edellyttämien räystäs- ja liitosrakenteiden sekä materiaalien jatkoksien näkymättömiksi saattaminen on huippusuoritus niin suunnitteluryhmältä kuin rakentajiltakin, kiitti tuomaristo perusteluissaan.

Talotekniikan, räystäs- ja liitosrakenteiden sekä materiaalien jatkoksien näkymättömiksi saattaminen on toteutettu taidokkaasti. Kuva: Marc Goodwin

Betonirakenteinen sauna ei uhmaa suomalaista sauna-arkkitehtuuria. Saunan arkkitehtuurin ja sisustuksen suunnittelussa on painotettu muotojen ja materiaalien ajattomuutta ja laadukkuutta. Rakennuksen tunnelmaa määrittävät määrätietoiset avaukset maisemaan ja laadukkaat, aikaa kestävät rakennusmateriaalit sekä poikkeuksellisen huolellinen yksityiskohtien viimeistely.

Saunan tilat on tarkoitettu niin ryhmille kuin yksityisille virkistys-, kokous- ja juhlakäyttöön ja sen löylyistä pääsevät nauttimaan kaikki saunan ystävät. Taidesaunassa järjestetään yleisiä saunavuoroja kerran viikossa.

”Saunan toteutus ja viimeistely edustavat erittäin ammattitaitoista laatua, jota voi tässä kohteessa päästä ihailemaan. Hanke on vaatinut erityisosaamista kaikilta osapuolilta. Toteutunut kohde on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, eri osapuolten saumattomasta yhteistyöstä, ensiluokkaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta”, korosti tuomaristo.

”Rakennuskokonaisuus on arkkitehtonisesti, maisemallisesti ja historiallisesti arvokas ja osoitus kestävästä betonirakentamisesta”, linjasi tuomaristo.

Taidesaunan laajuus on 310 m2.

Palkittavat vastaanottivat Vuoden Betonirakenne-tunnustuksen Dipolissa. Kuva: Tero Pajukallio

Veistokseksi suunniteltu

Palkittu Taidesauna on myös elementtisuunnittelun ja -valmistuksen taidenäyte

Vuoden 2022 Betonirakenteena palkittu Serlachiuksen Taidesauna on haastavalle tontille huolella suunniteltu ja taiten toteutettu rakennus. Saunarakennuskokonaisuus nousee rinteestä kuin taideteos, kivestä muokattu veistos.

Serlachius-museo Göstan paviljongin suunnitelleiden Héctor Mendozan, Mara Partidan ja Boris Bežanin kanssa suomalaisena arkkitehtikumppanina toimi Planetary Architecture Oy.

”Minä ja Anna Kontuniemi työskentelimme projektissa arkkitehtuurin kääntäjinä. Muokkasimme luonnoksen Suomen ilmastoon ja määräyksiin sopivaksi tiiviissä yhteistyössä Mendozan, Partidan ja Bežan kanssa sekä vastasimme pää- ja toteutussuunnittelusta”, Pekka Pakkanen kertoo.

Alustava luonnos oli tehty tilaajan tarpeiden ja alustavan ohjelman perusteella.

Saunakokonaisuus avautuu suurine ulkoterasseineen järvelle. Kuva: Marc Goodwin

Taidesaunalla oma muotokieli

Arkkitehdit eivät Pakkasen mukaan lähteneet suunnittelemaan tontille taidemuseon jatketta, vaan omanlaisensa, itsenäisen rakennuksen.

Tontti ja rakennuksen sijainti määrittivät sekä materiaalivalintaa että muotokieltä. Taidesaunalle oli valittu paikka järvelle laskevaan rinteeseen. Tulvaraja ja maakuntamuseo asettivat uudelle rakennukselle korot. Näkymät valtakunnallisesti merkittävästä puistosta Melasjärvelle tuli säilyttää. Siksi Taidesaunan pohjoinen julkisivu on vain metrin korkuinen.

Osittain maan sisälle rinteeseen rakentuvana Taidesauna piti jo rakenneteknisistä syistä toteuttaa kivirakenteisena. Kivirakenteiden valintaa puolsi myös rakennuksen vuoropuhelu Gösta-museon kanssa. Järven puolelta korkeasokkelisen museorakennuksen rakennusmassan lävistävä vaakalinja jakaa sen yläpuoliseen puurakentamisen maailmaan ja alapuoliseen kivirakentamisen osaan.

Koko Taidesauna sijoittuu rakennuspaikkansa vuoksi alapuoliseen, kivirakentamisen osaan.

Alussa Taidesaunaan harkittiin luonnonkiviverhousta, mutta suunnittelun edetessä siitä luovuttiin samoin kuin alkuluonnosten moninaisista muodoista osa karsittiin pois.

Luontevasti betonista

Pakkanen kertoo, että betoni oli Taidesaunan toteuttamiseen luonteva valinta. Pohjoispuolen matalaan osaan ei haluttu sokkelia. Mendoza, Partida ja Bežan linjasivat, että yhdessä rakennuksessa tulee käyttää yhtä julkisivumateriaalia.

Yksiaineisen saunan runkorakenteet ja julkisivut sekä ulkotilojen rakenteet on valettu betonista. ”Päätimme toteuttaa seinät betonikuorielementeillä. Pääosa lattiasta on pinnoitettu liuskekivillä. Tammea käytimme korostuksiin, terasseihin ja ikkunanpieliin. Materiaalivalikoima on mahdollisimman niukka.”

Kuorielementit toimivat pyöreässä saunaosassa sekä kantavana rakenteena että valmiina julkisivuna. Puinen löylyhuone on rakennettu betonilieriön sisälle.

Rakennuksen ilmeikkäiden betonijulkisivujen pintaa rytmittää pystyurien jatkumo. Väribetonisten, uritettujen julkisivujen uloin pinta on hiottu kiiltäväksi, jolloin myös kiviaines ja väri tulevat esiin.

”Oli selvää, että kuorielementtien saumat erottuisivat julkisivusta, ellei niitä suunniteltaisi osana kokonaisuutta. Siksi kehitimme muottipintaiseen, uritettuun julkisivuun aivan oman saumojen kuosin, jonka toistuvan osan pituus on 19 senttiä. Lisäksi urat ovat kahta eri syvyyttä.”

Vaikka julkisivupinnassa on monenlaisia poikkeamia, sama kuosi näyttää teeman kekseliään varioinnin ansiosta jatkuvan läpi talon.

Suunnittelijat miettivät pinnan kuosia ja ilmettä huolellisesti. ”Pohdimme paljon esimerkiksi pinnan heijastuksen määrää. Sen haluttiin hieman peilailevan maisemaa olematta kuitenkaan täysin kiillotettu.”

”Suunnitelman pyrkimyksenä oli luoda yksiaineinen kappale, josta ei suoraan tiedä, mistä se on rakennettu.”

”Tavoitteena oli jonkinlainen epäaine. Halusimme samalla nostaa käytetyn betonin jalostusasteen mahdollisimman korkeaksi.”

Taidesaunan julkisivupinta muistuttaa osittain uritettua graniittia.

Viimeisen päälle tarkasti

Taidesaunan elementit valmisti Betoniluoma Oy, jota Pakkanen kiittää kaikessa tekemisessä haastavassa toteutuksessa aina täydellisyyteen ja viimeisteltyyn laatuun.

Elementtisuunnitteluun käytettiin aikaa ja muottitekniikkaa pohdittiin huolella. ”Kumimuottienkin käyttämistä mietimme, mutta lopulta muotit toteutettiin käsityönä vanerista ja muovilistoista.”

Sauna on rakennettu hyvin erilaisista ja erikokoisista elementeistä. Elementtejä on yhteensä reilut 200. Pienimmät elementit katolla ovat metrin pituisia, saunan kaarevat elementit kahdeksanmetrisiä. Toistuvuutta on vain pienimmissä osissa. Erilaisia vaakaja pystyliittymiä on kymmeniä.

”Selvitimme yhdessä Betoniluoman kanssa, missä menevät heidän tuotantotekniikkansa mahdollisuuksien rajat ja miten hiottu ja uritettu pinta saadaan jatkumaan yhtenäisenä ympäri rakennuksen.”

Myös tilaaja oli aktiivisesti mukana tehdaskäynneillä. ”He olivat hyväksymässä lopulliset mallit muottien pinnoista ja nurkista heijastuksiin, kiviainekseen ja betonin väriin.” Kaikista erityyppisistä osista tehtiin tehtaalla näytekappale.

Rakennuksessa on julkisivuelementteihin taidokkaasti upotettuja valaisimia. Myös niiden toteutuksesta tehtiin näytekappaleet, joiden avulla elementtejä kehitettiin siten, että näkyviin jää pelkkä valo eivätkä elementtityön liittymät tai saumat korostu.

Julkisivuväriksi valittiin aavistuksen verran keskiharmaata tummempi sävy. Betonin kiviaines on Kalannin valkoharmaata kalkkikiveä ja massassa on sekä mustaa että vihreää pigmenttiä. ”Vihreän määrää hiottiin useaan otteeseen. Betoniresepti on huolella kehitetty.”

Kaikki Taidesaunan betonipinnat on valettu samasta betonimassasta, mutta pintojen erilainen pintojen käsittely nostaa yksityiskohtia eri tavoin esiin.

Pakkanen kiittää Betoniluomaa erinomaisesta yhteistyöstä. ”Jokaisessa elementissä on useita yksityiskohtia, jotka olisivat voineet mennä pieleen. Kokonaisuudessa on niin paljon liittymiä ja poikkeamia, ettei lopputulos olisi ilman saumatonta yhteistyötä voinut onnistua.”

Asennus millintarkkaa

Jos oli elementtien valmistaminen vaativa tehtävä, ei asennustakaan helpoksi voi kutsua. Rakennuksen haastava geometria tarkoitti monia erisuuntaisia moduulilinjoja. Erityisesti kaarevien elementtien asentaminen saunaosaan millintarkasti oli todella haastavaa.

Rakennus on perustettu tulvaveden yläpuolelle maanvaraisen laatan päälle. Pohjoissivultaan metrin korkeaan rakennukseen ei haluttu näkyviin sokkelia eikä räystästä. Elementin uritus piirtää räystäsviivan ja betoniset kuorielementit nousevat suoraan maasta.

Julkisivujen tuuletusta varten elementteihin kehitettiin tuuletusrakojärjestelmä urien pohjalle. Rakennedetaljien suunnittelu vaati luovuutta, sillä kattorakenteissa vaakatasossa oleva betonikivi toimii myös eräänlaisena räystäskappaleena. Samoista raoista oli saatava toteutettua sekä kattorakenteen että julkisivun tuuletus. Betonielementtien väliin asennettiin kosteuseristys, tiivistys ja pellitys tuuletusrakoa tukkimatta.

”Asennuksen piti vielä onnistua siten, että mikään tästä rakenteesta ei jää näkyviin, vain pystyssä oleva julkisivun betonielementti, katon vaakatason räystäsrakenteen betonikivi ja viherkatto ovat nähtävissä.”

Saumattomalla yhteistyöllä elementtitoimittajan ja katon rakentajan kanssa sekin saatiin onnistumaan.

Betonista taidetta

Taidesauna on tunnettu sen sisältämästä taiteesta ja taideteoksista. Rakennus itse edustaa kokonaisuutena betonitaidetta, mutta sitä löytyy myös rakennuksen monista yksityiskohdista ja kalusteista. Moni Taidesaunaan tutustuva kiinnittää huomion pyöreän löylyhuoneen ja puolipyöreän ulkosuihkun lisäksi ainakin ulkovilvoittelutilan muhkeaan betonipöytään ja ulkotakkaan.

Taiteilija Tuula Lehtisen mosaiikkiteos ”Syli” koristaa puolipyöreää sylinterimäistä ulkosuihkua, joka on käytössä ympäri vuoden. Kuva: Marc Goodwin

Kahtena elementtinä valmistetussa, kahdeksan metriä pitkässä betonipöydässä on kaarevia muotoja ja kahta erilaista betonipintaa. Pöytä jalkoineen on valettu samasta väribetonista itse rakennuksen kanssa. Pöydän kansi ja sivut on hiottu kiiltäväksi ja pöydän jalkaosa on kevyesti pestyä betonipintaa.

Korkea ulkotakkaelementti on puolestaan hormeineen yksiaineinen kappale, jonka sisään kaikki tarvittava tekniikka takkasydämineen on hämmästyttävällä tavalla saatu piilotettua.

Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 lähtien ja vuonna 2022 se järjestettiin 53. kerran. Tällä kertaa kilpailuun osallistui 8 ehdotusta. Palkinto annetaan vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista. Tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista. Kilpailun järjesti Betoniteollisuus ry.

Vuoden Betonirakenne 2022 tuomaristo:
Toimitusjohtaja, Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry, tuomariston puheenjohtaja
Arkkitehti SAFA, Asmo Jaaksi, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Rakennusarkkitehti RIA, Mika Suihko, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA
Dipl.ins., Janne Tähtikunnas, RIL ry
Dipl.ins., Mirva Vuori, Suomen Betoniyhdistys ry
Päätoimittaja, Tapio Kivistö, Rakennuslehti
Päätoimittaja, arkkitehti SAFA, Maritta Koivisto, Betoniteollisuus ry, Betoni-lehti, tuomariston avustaja

Vuoden 2022 Betonirakenne-ehdokkaat:
Ajurien talli – Avarrus Arkkitehdit
Töölön Kesäkatu, Helsinki – Arkkitehtiryhmä A6
Serlachiuksen taidesauna, Mänttä – Mendoza-Partida Architectural Studio, BAX Studio, Planetary Architecture Oy
Tanssin talo, Helsinki – JKMM Arkkitehdit Oy, ILO Arkkitehdit Oy
Matinkylän uimahalli, Espoo – Arkkitehtitoimisto Lehto, Peltonen, Valkama Oy
Koy Liisankatu 14, Helsinki – Lahdelma & Mahlamäki Oy
TA Asumisoikeus Turumankatu 18 ja 22, Helsinki – Arkkitehtitoimisto Huttunen Lipasti Oy
Lauttasaaren kirkon peruskorjaus, Helsinki – Verstas Arkkitehdit Oy

Tutustu Betoni-lehdessä aiemmin olleeseen artikkeliin Serlachius Taidesaunasta lehdessä 3/2022 >>

Vuoden 2022 Betonirakenne – Serlachiuksen Taidesauna, Mänttä

Vuoden 2022 Betonirakenne – Serlachiuksen Taidesauna, Mänttä
Kuva: Marc Goodwin

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin:

Tilaaja: Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
Rakennuttaja ja valvoja: Ramboll CM Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Mendoza-Partida Architectural Studio ja BAX Studio
Toteutussuunnittelu: Planetary Architecture Oy
Urakoitsija ja projektinjohto: SiriusPro Oy
Betonielementtien toimittaja: Betoniluoma Oy