Infra ja ympäristörakentaminen | NRO 1/2023

Vuoden Ympäristörakenne 2022: Vantaan Tikkurilankosken puistoalueet

Marja Bruun, Pro Image Oy | Loci Maisema-arkkitehdit Oy

Vuoden Ympäristörakenne 2022: Vantaan Tikkurilankosken puistoalueet
Vernissaranta, Väritehtaanranta sekä kosken ylittävä uusi Vernissasilta muodostavat uuden virkistysalueen Tikkurilan keskustaan. Kuva: Pyry Kantonen Photography

Vuoden Ympäristörakenne 2022 -kilpailun tulokset julkistettiin helmikuussa Viherpäivillä. Voittajaksi valittiin Vantaalla sijaitsevat Tikkurilankosken puistoalueet: Vernissaranta, Väritehtaanranta ja Vernissasilta. Kilpailun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää korkeatasoisia ympäristökokonaisuuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella on luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kestävä, hyvä ympäristö.

Vantaan kaupungille uusi vetovoimatekijä Tikkurilaan

Vernissaranta, Väritehtaanranta sekä kosken ylittävä Vernissasilta muodostavat uuden virkistysalueen Tikkurilan keskustaan. Alue on nykyään Vantaan kaupungin tärkeä vetovoimatekijä, joka yhdistää teollisen historian ja monimuotoisen luonnon. Puisto on hyvin saavutettava ja sitä voi ihailla myös ohikiitävän junan ikkunasta.

– Ranta-alue oli aikaisemmin pimeä ja vaikeakulkuinen. Hyvän suunnittelun ja toteutuksen myötä olemme nyt saaneet kauniin, viihtyisän ja toimivan, alueen historiaa esiin tuovan ja kunnioittavan kokonaisuuden, kiittää Vantaan puistosuunnittelupäällikkö Heidi Burjam.

Vantaa määrittää strategiassaan tavoitteiksi viihtyisyyden lisäämisen, kestävyyden ja monimuotoisuuden. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tasapainon hakemista asukasmäärän ja käyttöpuistopinta-alan suhteen. Jokirantapuisto palvelee suurta käyttäjämäärää Vantaalla.

– Olemme halunneet edistää myös luonnonmukaisuutta ja kaikkien lajien viihtymistä alueella. Vantaan erityispiirre ovat virtaavat vedet, Burjam toteaa.

Tikkurilan jokiranta kehittyy rinnakkain uudistuvan keskustan kanssa. Rannan astinkivinä on käytetty puretun padon materiaaleja. Kuva: Pyry Kantonen Photography

Historiallisen ja inspiroivan paikan uusi elämä

Alue sijaitsee Keravanjoen varrella, kosken äärellä. Vesivoimaan turvautuneet Tikkurilan teollisen historian merkittävät toiminnot siirtyivät kaupungin kasvaessa muualle. Ranta-alueet vapautuivat kaupunkilaisten käyttöön. Tikkurilankosken pato purettiin vuonna 2019 ja koski pääsi jälleen virtaamaan luonnollisesti. Meritaimen ja lohi pääsevät taas nousemaan koskeen.

– Haluan esittää kiitoksemme Vantaan kaupungille tilaajana jokirannan ennakkoluulottomasta kehittämisestä. Voitimme alueella järjestetyn suunnittelukilpailun vuonna 2016 ja olemme todella iloisia, että olemme voineet olla mukana alueen kehittämisessä siitä lähtien, johtava suunnittelija Milla Hakari Loci Maisema-arkkitehdit Oy:stä toteaa.

– Tämä oli mielenkiintoinen ja poikkeuksellinen suunnittelukohde. Paikka on inspiroiva: virtaava vesi, tulvat, veden voima ja arvokas luonto yhdistyvät. Halusimme, että ihmiset pääsevät veden äärelle ja kokemaan luontoa kaupungissa. Materiaalit valittiin niin, että teollisuustunnelma säilyy ja halusimme myös kierrättää paikalla olleita materiaaleja, esimerkiksi puretun padon kiviä, Hakari kuvailee.

Tikkurilan jokiranta. Alueen pohjapiirros.

Tuomaristo vaikuttui hienosta kokonaisuudesta ja puiston monitasoisuudesta

Tuomariston perusteluissa kiitetään kohteen monitasoisuutta: Tikkurilankosken puistoalueet ovat hieno kokonaisuus, joka muodostaa tyyliltään ja materiaaleiltaan yhtenäisen sekä historiallisesti kerroksellisen ja kiinnostavan julkisen ulkotilan. Puistoalueella on paljon taitavasti suunniteltuja ja toteutettuja kestävän ympäristörakentamisen ratkaisuja.

– Puisto on vaikuttava. Se onnistuu yllättämään kulkijan ja tuottaa erilaisia ja ilahduttavia kokemuksia puistoon luotujen paikkojen avulla. Jokirannan saavutettavuus ja virkistysarvo ovat parantuneet merkittävästi tämän hankkeen myötä. Alueen maisemallisia ja tehdashistorian ominaispiirteitä on kunnioitettu uusien toimintojen ja rakenteiden sijoittamisessa. Tuomaristo kiittelee paikallisten materiaalien ja rakenteiden paikan päällä uudelleen hyödyntämiseen ja osittaiseen paikalle jättämiseen, joen vapauttamiseen, tulvanhallintaan ja luonnonmukaistamiseen sekä olevan puuston ja kasvillisuuden vaalimiseen liittyviä ratkaisuja, toteaa tuomariston puheenjohtaja, maisema-arkkitehti Anna Levonmaa.

– Tämän tunnustuksen hienous on se, että perusteluissa huomioidaan suunnittelun ja rakentamisen lisäksi myös kunnossapito. Se edistää alan kaikkien sektorien tuotekehitystä ja innovaatioita. Tällä kertaa Vuoden Ympäristörakenne -palkintoehdokkaina oli ilahduttavan paljon vaativia peruskunnostuskohteita. Tämä trendi on näkynyt viime aikoina myös rakennusalan palkinnoissa, Levonmaa lisää.

Tikkurilankosken puistoalueet: Vernissaranta, Väritehtaanranta sekä Vernissasilta, Vantaa

Tilaaja: Vantaan kaupunki
Maisemasuunnittelu: Loci Maisema-arkkitehdit Oy
Muut suunnittelijat: Insinööritoimisto Pontek Oy (rakennesuunnittelu, Vernissasilta ja rakenteet), Vahanen suunnittelupalvelut Oy (rakennesuunnittelu, puistorakenteet), Lighting Design Collective Oy (valaistussuunnittelu), Sipti Infra Oy (hulevesi- ja geosuunnittelu), Licon-AT (sähkösuunnittelu), Ramboll Oy (padon purkaminen)
Projektinjohto ja padon purku: Ramboll Oy
Pääurakoitsijat: Kreate Oy (Vernissasilta), Hyvinkään tieliuska Oy (Vernissaranta ja Väritehtaan ranta)

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailu

Vuoden Ympäristörakenne -palkinnon myöntävät Betoniteollisuus ry, Kivi ry ja Puutarhaliitto ry tunnustuksena ansiokkaasta rakennetun ympäristön suunnittelusta ja toteutuksesta. Tunnustus on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 1992. Tuomaristo muodostetaan seuraavien tahojen edustajista: Suomen Arkkitehtiliitto, Ympäristöministeriö, Suomen Maisema-arkkitehtiliitto, Viherympäristöliitto, Viher- ja ympäristörakentajat, lehdistö sekä kilpailun järjestäjät.

Lisätietoja:

Milla Hakari, voittajakohteen pääsuunnittelija, johtava suunnittelija,
Loci Maisema-arkkitehdit Oy
milla.hakari@loci.fi
puh. 050 350 6588

Heidi Burjam, voittajakohteen tilaaja, puistosuunnittelupäällikkö,
Vantaan kaupunki
heidi.burjam@vantaa.fi
puh. 043 825 2343

Tikkurilankosken puistoalueet: Vernissaranta, Väritehtaanranta sekä Vernissasilta

Tikkurilan jokirantapuisto sijaitsee Vantaalla Keranvanjoen varrella aivan Tikkurilan keskustassa. Tikkurilankoskea reunustavat puistoalueet Vernissaranta, Väritehtaanranta sekä joen yli rakennettu Vernissasilta muodostavat uuden rantapuistokokonaisuuden Tikkurilaan, rautatien itäpuolelle.

Teollistumisen myötä joki tarjosi otollisen sijainnin vettä ja voimaa käyttäville teollisuuslaitoksille. Kaupungin kasvaessa teollinen toiminta siirtyi muualle ja joki rantoineen haluttiin kaupunkilaisten käyttöön.

Uusi rantapuisto on vehreä keidas, joka muodostaa vastaparin tiiviille Tikkurilan keskustalle. Monimuotoinen jokiluonto ja teollisuushistorian tunnelma kohtaavat uuden maisema-arkkitehtuurin.

Vernissarannan ja Väritehtaanrannan puistoalueet sijaitsevat ikonisen kulttuurikeskus Vernissan läheisyydessä, jossa sijaitsee myös vanha pato, vernissanpolttoon aikoinaan käytetty ja nyt kunnostettu suuri piippu, sekä vanha palokalustorakennus. Uusi puisto on sovitettu tähän kulttuurihistorialliseen yhteyteen tuoden ihmiset rannan läheisyyteen nauttimaan virtaavasta joesta ja sen luonnosta.

Tikkurilan jokirannan suunnitelmat perustuvat vuonna 2015-2016 järjestetyn maisema-arkkitehtuurin suunnittelukilpailun voittajatyöhön nimeltä ”Keidas”, jonka tekijä oli Loci Maisema-arkkitehdit Oy työryhmineen.

Suunnitelman tavoitteena oli vahvistaa kaikkien lajien viihtymistä alueella. Tikkurilankosken padon vesi vapautettiin virtaamaan luonnollisesti ja mahdollistamaan taimenten luontainen nousu Tikkurilankoskessa. Ennen puiston rakentamista vanha pato oli purettu vuonna 2019 Rambollin suunnitelman mukaisesti, mikä toi runsaasti puistopinta-alaa uuteen käyttöön. Joen koski ennallistettiin luonnonmukaisen kaltaiseksi, ja muodostaa ympäröivien puistojen sydämen. Suunnitelmassa säilytettiin alueen suuret puut, jotka varjostavat joenrantoja. Puilla on suuri ekologinen arvo alueen luonnolle.

Virtaavan veden aiheuttama eroosio ja ajoittaiset tulvat on huomioitu rantojen suunnittelussa. Kosken kivikkoalueet saavat vapaasti kehittyä luonnonmukaiseksi virtavesiympäristöksi. Kuva: Loci Maisema-arkkitehdit Oy.

Luontoa kunnioittaen teollisuushistorian hengessä: Vernissaranta ja Väritehtaanranta

Puiston uudet toiminnot on hienovaraisesti sovitettu jokiluontoon. Virtaavan veden eroosio ja ajoittaiset tulvat on huomioitu rantojen suunnittelussa. Rantakivikot, astinkivet ja oleskelutasanteet mahdollistavat pääsyn veden äärelle. Padon päätyihin on sijoitettu näköalapaikat ja kulkureitti padon ylitse. Rakenteiden muotokieli on sovitettu teollisuushistorian tunnelmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Puretun padon kiviä on käytetty uudelleen puiston rakentamisessa mm astinkivinä ja istuinmuureina.

Joen molemmin puolin on rakennettu kulkuyhteydet rantaviivaa seuraillen. Vernissarannan maatiilellä kivetty puistokäytävä yhdistää vanhat teollisuusrakennukset Vernissan, palokalustovaraston ja polttouunin piipun. Padon pääsee ylittämään teräsrakenteista siltaa pitkin. Tämä ”piknikranta” grilleineen ja pöytineen on tunnelmallinen näköalapaikka jokielämälle, varsinkin iltahämärän ja tunnelmallisen valaistuksen aikana. Tiilireitiltä voi poiketa astinkiviä pitkin veden äärelle ja oleskelemaan vanhan padon puretuista kivistä tehdyille istumapaikoille. Vanha, historiallinen piippu on kunnostettuna ja valaistuna uusi maamerkki ja sen pyöreä muoto toistuu rannan pyöreissä, maatiilipäällysteisissä piknikpöydissä.

Väritehtaanrannassa on huomioitu uudet ja vanhat rakenteet

Vernissanrantaa vastapäätä oleva Väritehtaanranta on luonteeltaan luonnonmukaisempi. Puustoa on säilytetty runsaasti ja uudet rakenteet sijoitettu hienovaraisesti maisemaan.

Väritehtaanrannan lampi tyhjennettiin ja sen pohjasta poistettiin sedimenttiä eli veden mukana kulkeutunutta hienojakoista hiekkaa ja savea.

Nykyinen maisemalampi on kunnostettu ja sen rannalle rakennettu uusi oleskelutasanne. Tasanne kätkee alleen suuren hulevesiputken pään, jota pitkin lampeen johtuu hulevesiä laajalta alueelta. Vedenlaatua lammessa parannetaan biosuodattamolla, joka kätkeytyy tämän uuden oleskelulaiturin alle hulevesiputken päätteeseen.

Puistoon on suunniteltu myös taideaihe osana maisema-arkkitehtuuria: ”Jokirannan polut”-graafisesta betonista toteutettu taidelaatta, joka kuvittaa joen eläimistöä ja kasvistoa.

Suunnittelussa on noudatettu kestävän ympäristörakentamisen suunnitteluperiaatteita. Ranta-alueen luontaista kasvillisuutta on vahvistettu ja monipuolistettu kylvämällä erilaisia niittyjä, jokiympäristössä viihtyviä perennoja sekä sipulikukkia. Padosta purettua ja Väritehtaanrannan nykyistä kivimateriaalia on hyödynnetty runsaasti puistojen uusissa rakenteissa. Joenrannan kivikkoalueet on jätetty vapaasti kehittymään luonnonmukaisen rantaympäristön aikaansaamiseksi. Haastetta suunnitteluun on tuonut mm. Keravanjoen tulvimisen huomiointi ja voimakas eroosio, joessa elävät vuollejokisimpukat sekä Vernissarannan pilaantuneet maa-alueet.

Veistoksellinen Vernissasilta

Vernissasilta on uusi jokimaiseman maamerkki ja asettuu osaksi Vernissan ja radan miljöötä, päärautatien itäpuolelle yhdistäen kaksi uutta puistoaluetta toisiinsa. Veistokselliset corten-terässälekaiteet ja sillan umbrapatinointivärjäyksellä käsitelty betonipinta on valaistu näyttävästi iltaisin. Tämä uusi kävelyja pyöräsilta on jatkossa myös pikapyörätie, osa Helsinkiin johtavaa pyöräilyn laatukäytävää.

Jatkossa joen suuntaisia kulkuyhteyksiä jatketaan Vernissasillan ja ratasillan ali, jolloin jokirantapuiston pääsee kiertämään kauttaaltaan rantaviivaa seuraillen.

Veden äärelle pääsee porrastettuja istuinportaita ja oleskelutasanteita pitkin. Kuva: Pyry Kantonen

Artikkeliin liittyviä aiheita