Maailmalta, Rakennukset | NRO 2/2023

Viron Vuoden 2022 Betonirakenteena palkittiin Järve Tornit

Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA päätoimittaja Betoni

Viron Vuoden 2022 Betonirakenteena palkittiin Järve Tornit
Tornit ja matalampi rakennus rajaavat korttelin ja sulkevat vilkkaan liikenteen tontin ulkopuolelle. Kuva: Kaido Haagen

Tallinnan Järve-kadun varteen on valmistunut kaksi näyttävää betonikerrostaloa, joista toinen on 18- ja toinen 19-kerroksinen. Nämä kaksi rakennusta eivät jää keneltäkään huomaamatta, sillä tornit kohoavat maisemassaan ja erottuvat valkoisella värillään.

”Tämä on yksi harvoista Tallinnan alueista, jossa korkeiden kerrostalojen rakentaminen on sallittua”, arkkitehti Martin Aunin kertoo. Järve tornitalot on sijoitettu vilkasliikenteisten teiden ja pääliikenneväylien risteyskohtiin, jossa ne samalla toimivat alueensa maamerkkeinä. Yksi suunnittelun lähtökohdista rakennusten sijoittamiselle sekä rajoite maksimikorkeuksille oli alueen yli kulkeva lentoväylä.

Rakennukset ovat eri korkuiset. Toisessa tornissa on 18 ja toisessa 19 kerrosta. Tallinnan lentokenttä sijaitsee kaupungin keskustan tuntumassa ja lentoasemaa lähempänä oleva torni on kerrosta matalampi.

Rakennuskorttelikokonaisuus koostuu näistä kahdesta asuintornista ja niitä yhdistävästä 2-kerroksisesta rakennuksesta, jossa on kauppa-, palvelu- ja toimistotiloja. Rakennusten alla on kaksi maanalaista pysäköintikerrosta. Rakennukset piha-alueineen rajaavat tontin pohjoisreunaa yhdessä kaarevan Tammsaaren tien sisääntulotien kanssa osana arkkitehtonista konseptia. Tästä muodostuu eräänlainen linnamainen suojavyöhyke, joka kohoaa rinnemäisen maaston mukaisesti. Sisäänkäynnit avautuvat puistomaiseen piha-alueeseen.

Tornit ja matalampi rakennus rajaavat korttelin ja sulkevat vilkkaan liikenteen tontin ulkopuolelle.

”Jo suunnittelun lähtökohtina olivat tornitalojen vaalea ilme, valon ja varjon vuoropuhelu sekä materiaaliksi valittu betoni. Valkoinen väri korostaa rakennusmassojen ilmavuutta, antaa keveyttä ja tuo arkkitehtonisen muodon hyvin esiin”, kertoo arkkitehti Martin Aunin suunnittelun lähtökohdista.

Tornien julkisivut ovat varsin kolmiulotteiset, joita spiraalimaisesti ylöspäin nousevat ja tornirakennusta kiertävät parvekenauhat korostavat. ”Jokainen ulkoseinän elementti on ikäänkuin kolmiulotteinen palapelin pala. Kaideratkaisussa haluttiin jättää vaikutelma, että tornien yläosat ovat visuaalisesti viimeistelemättömiä, koska niiden voi kuvitella rakentumaan edelleen yhä korkeammiksi”, tarkentaa Aunin.

Itse tornit ovat pohjamuodoltaan neliön muotoisia. Rakennuskokonaisuuden ilmettä pyrittiin korostamaan pystysuuntaisilla linjoilla. Myös ikkunoiden väliosat ovat pystysuoria ja vaakasuuntainen nauhamainen kaideratkaisukin kiertää spiraalimaisesti torniosaa ylöspäin.

”Talon julkisivu- ja parveke-elementit ovat veistoksellisia. E-Betoonelementin kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta päästiin murtamaan elementtirakentamisen perinteisiä rajoja ja kehittämään uutta modernia elementtitekniikkaa”, kiittää Aunin.

”Tapa, jolla E-Betoonelement lopulta rakennuksen suunnitteli ja rakensi, lopputuloksesta saatiin erittäin laadukas. Tämän rakennuksen myötä olemme muuttaneet itsekin käsitystä elementtirakentamisesta ja sen rajoista”, totesi Marko Haabjärv, E-Betoonelementin asennuspäällikkö.

”Asennustiimimme on tehnyt monia betonielementtiasennuksia ja osallistui nytkin myös elementtien suunnitteluun. Tehtaan elementtien asennus toteutui hyvin. Kiitos kuuluu kaikille osapuolille hyvästä yhteistyöstä. Pienetkin ristiriidat tai epäselvyydet ratkaistiin välittömästi. Hyvällä suunnittelulla on tärkeä rooli ja sen pitäisi olla helposti organisoitavissa saman yrityksen sisällä. Kiinnitämme aina erityistä huomiota turvallisuuteen, jotta kaikki turvallisuusmääräykset ovat kunnossa”, tarkentaa Haabjärv.

”Yhteistyössä suunnittelijoiden, sisaryhtiömme CES:n kanssa kehitimme tehokkaampia asennusratkaisuja myös suunnitelmiin. Rakennuksen BIM-malliin tallennettiin paljon lisätietoa liittyen asennuksiin, kuten asennuspäivämäärät, elementit, asennusryhmän työalueet ja asennusvaiheet.

Valkoiset betonielementit on valmistettu ja asennettu laadukkaasti. Kuva: Kaido Haagen

Vuoden 2022 Betonirakenne – Järve Tornit

Tuomaristo kiitti perusteluissaan tornitalojen näyttävää modernia korkeiden kerrostalojen ja liiketilojen ilmeikästä ja laadukasta arkkitehtuuria ja toteutusta. Rakennuskokonaisuus on sijoitettu näyttävästi kaupunkiympäristöönsä.

”Järve tornit hankkeena on hyvä esimerkki laadukkaasta yhteistyöstä suunnittelijoiden, erityisesti arkkitehtisuunnittelun ja betonielementtivalmistajan välillä. Erittäin vaativien betonielementtien laatu on hyvä. Täsmällinen ja viimeistelty asennustyö korostuvat kokonaishankkeessa”, kiitti tuomaristo.

Tuomariston puheenjohtaja Aadu Kana totesi tuomariston perusteluissa: ”Juuri Järve tornien kaltaisilla rakennuksilla moderni betonirakentaminen todistaa vahvuutensa – tarkat, monimutkaiset ja laadukkaat tehdasolosuhteissa valmistetut elementit ovat näyttäviä. Myös paikallavalettujen betonirakenteiden laatu on onnistunut hyvin. Kohde on erinomainen esimerkki nykyaikaisesta taidokkaasta betonirakentamisesta ja hankkeeseen osallistuneiden eri tahojen onnistuneesta yhteistyöstä.”

Lisätietoja:
https://www.jarvetornid.ee/en/
https://www.betoon.org

Järve tornit, Järve Tornid

Järve tornit, Järve Tornid
Tornien julkisivut ovat kolmiulotteiset, joita spiraalimaisesti ylöspäin nousevat ja tornirakennusta kiertävät parvekenauhat korostavat. Kuva: Kaido Haagen

Osoite: Järve tn 2,11314 Tallinn
Käyttötarkoitus: Kerrostalot liiketiloineen
Valmistumisvuosi: 2021-2022
Rakennuttaja: AS TTP
Arkkitehtisuunnittelu: Martin Aunin (Martin Aunin, Marti Kahu, Margid Saar, Martin Melioranski)
Rakennesuunnittelu: E-Betoonelement OÜ, CES OÜ, Inseneribüro Pike OÜ, Empius OÜ, DMT Insenerid OÜ
Pääurakoitsija: AS TTP
Betonituotteet: E-Betoonelement OÜ
Betonityöt: PR Betoon OÜ, E-Betoonelement OÜ, Maru Betoonitööd OÜ
Valmisbetoni: Rudus AS
Muotit: Peri AS.