Betonijulkisivut, Rakennukset | NRO 3/2023

Asunto Oy Helsingin Lohenpoika ja Haso Taimenpuro rajaavat uuden viihtyisän korttelin

Kirsi Korhonen, arkkitehti SAFA, Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy

Asunto Oy Helsingin Lohenpoika ja Haso Taimenpuro rajaavat uuden viihtyisän korttelin
Kadun puolella varsin massiivisia julkisivuja on kevennetty jakamalla pintaa eri värisin muurauksin. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy / Anders Portman

Uuden korttelin yhteiseen pihapiiriin sijoittuvat viihtyisät viisi- ja seitsemän-kerroksiset asuinkerrostalot ja korttelin länsireunalle kolmekerroksinen paikoituslaitos.

Kortteli sijaitsee Helsingin Tapanilan Fallkullan kiilan uudella asuinalueella Jäkälätien, Smoltinkaaren ja Smoltinkujan sekä pääradan rajaamalla alueella, lyhyen kävelymatkan päässä juna-asemalta. Isot liikenneväylät erottavat korttelit vanhasta Tapanilan pientaloalueesta.

Hanke on Helsingin kaupungin Asuntotuotannon (entinen asuntotuotantotoimisto ATT) toteuttama Hitas- ja Haso-yhtiöt. Yhteiseen pihapiiriin sijoittuvat 5–7-kerroksiset asuinkerrostalot ja korttelin länsireunalle 3-kerroksinen paikoituslaitos, joka palvelee lähiympäristön asuinkortteleiden lisäksi liityntäpysäköintiä.

Kaavallisena lähtökohtana on kattomaailmaltaan vaihteleva ympäristö. Kattomuodon poimuilu toteutuu kerrosluvun vaihdellessa viidestä seitsemään. Rakennukset noudattavat tontin katulinjoja, räystäs kaareutuu Smoltinkaarella pitkänä selkeänä linjana.

Kadun puolella varsin massiivisia julkisivuja on kevennetty jakamalla pintaa eri värisin muurauksin.

Pihajulkisivut ovat luonteeltaan kevyemmät. Parvekeseiniä on jaksotettu metallihohtoisin poimulevyin ja teräspinnakaitein, parvekkeiden taustaseinät ja pihalle suuntautuva aukkojulkisivu ovat betonisia lautamuottipintaisia sandwich-elementtejä.

Laajojen kattopintojen kaikki vedenpoisto on keskitetty parvekkeiden puolelle, jolloin on vältytty vaurioille alttiilta, julkisivuilla roikkuvilta räystäskouruilta ja syöksytorvilta.

Paikoituslaitos toimii myös melumuurina radalle päin ja suojaa korttelin piha-aluetta.

Akustiset ratkaisut ovat määritelleet pihalle suuntautuvan betoniseinän rakenteita. Radalle päin julkisivu on kevyttä alumiiniverkkolevyä, korttelin sisäpihan puolella puurimoitukseen tukeutuvat köynnökset muodostavat betoniselle julkisivulle oman kerrostumansa.

Rakennuksissa on betonielementtirunko, katujulkisivuilla on betoniset sisäkuorielementit, piha- ja parvekejulkisivuilla sandwich-elementit. Välipohjat ovat ontelolaattoja. Vino vesikatto on tehty paikalla puisena korokerakenteena ontelolaattayläpohjan päälle.

Pysäköintihallissa on kantava, maata vasten valettu betoninen alapohja. Laatta on avattavissa pituussuunnassa putkien kohdalla. Holvit ovat jälkijännitettyjä palkki- ja laattajärjestelmällä toteutettuja. Halli koostuu kahdesta lohkosta, jonka välissä on liikuntasauma.

Paikanpäällä osa harmaista betonijulkisivuelementtien pinnoista puhdistettiin mekaanisesti ja käsiteltiin lopuksi ohuesti Uudenmaan Pintasuojauksen Faceal Color -käsittelyllä siten, ettei käsittely peittänyt pintaa. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy / Anders Portman

Vaativaa julkisivujen puhdasvalupintaa

Osassa korttelin sisäpihan harmaissa, lautamuottikuvioiduissa, muottimatriisiin valetuissa julkisivujen betonielementeissä todettiin laikukkuutta mahdollisen muottiöljyn tms. seurauksena.

Paikanpäällä osa julkisivuelementtien pinnoista puhdistettiin mekaanisesti ja käsiteltiin lopuksi ohuesti Uudenmaan Pintasuojauksen Faceal Color -käsittelyllä siten, ettei käsittely peittänyt pintaa.

Aineena Faceal Color on betonin mineraalipigmentoitu, vesipohjainen, akryylikopolymeeri-kuultoväri ja pinnan suoja-aine. Se soveltuu betonisille pystypinnoille, tasoittaa pohjan värieroja ja luo yhtenäisen, kuultoväripinnan. Tässä kohteessa värit saatiin tasapainoon.

Asunto Oy Helsingin Lohenpoika ja Haso Taimenpuro

Asunto Oy Helsingin Lohenpoika ja Haso Taimenpuro
Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy / Anders Portman

Sijainti: Fallkulla, Helsinki
Kerrosala: 8 930 k-m2 sekä paikoitustalo 6077 k-m2
Rakennuttaja: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, Asuntotuotanto
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy: Kirsi Korhonen ja Hannele Eriksson-Anttilainen
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Jonecon Oy
LVIA-ja sähkösuunnittelu: Ramboll Finland Oy
Pihasuunnittelu: Sitowise Oy
Rakennusurakoitsija: Lujatalo Oy
Julkisivuelementit: Arkta Laatuseinä Oy
Julkisivujen betonielementtien pintakäsittelyt: Uudenmaan Pintasuojaus Oy: Faceal Color