Rakennukset | NRO 3/2023

Lyyra valettiin ahtaasti ja tarkasti paikalleen

Vesa Tompuri, toimittaja

Lyyra valettiin ahtaasti ja tarkasti paikalleen
Tontilta purettiin kaksi vanhaa toimistotaloa. Purettavaa rakennuspinta-alaa oli yhteensä 14 500 m² ja purkujätteestä kierrätettiin 97 prosenttia. Kuva: Arco Architecture Company Oy

Lyyra-hankkeessa Helsingin itäiseen kantakaupunkiin valmistuu kokonainen uusi kortteli Hakaniemen metroaseman päälle. Vaativaa tekemistä on riittänyt työmaan lähes nelivuotisen keston ajan perustusten paikallavaletuista kuormansiirtorakenteista asuinkerrostalon vinoihin julkisivuelementteihin.

Helsingin kaupunki järjesti viitisen vuotta sitten arkkitehtikilpailun, jonka tavoitteena oli tuottaa toteuttamiskelpoinen ehdotus Toisen linjan, Siltasaarenkadun ja Porthaninkadun risteyksen tuntumaan rakennettavasta asumis-, majoitus- ja toimistokorttelista. Kaksivaiheisen kilpailun voitti arkkitehti Tom Cederqvist työryhmineen. Ensin valittiin avoimesta kilpailusta jatkoon kolme suunnitelmaa ja niiden välisen kisan voitti Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit. Toimisto on sittemmin ollut yksi Arco Architecture Companyn perustajista.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Ylva-konsernin rakennuttama Lyyra-kortteli on sikäli erityinen hanke, että näin mittavaa uudisrakennuskohdetta Helsingin kantakaupunginosien keskelle ei ole toteutettu pitkään aikaan. Sen sijainti mahdollistaa avarat näkymät eri puolille Helsingin keskustaa. Voitokas kilpailuehdotus hyödyntää tätä mahdollisuutta: joistakin kohdin näkee aina Tähtitorninmäelle asti. Rakennuksen räystäslinjat on mitoitettu tarkasti esimerkiksi niin, että toimistorakennuksen ja hotellin terävät kulmat toimivat ”kehyksenä” Kallion kirkolle. Lisäksi kulmien terävyys luo vastapainoa Ympyrätalon ja Arena-korttelin kaareville muodoille.

Näkymä hotellirakennuksesta. Kuva: Arco Architecture Company Oy

Lyyran rakentaminen käynnistyi tammikuussa 2020. Toteutusmalliksi rakennuttaja oli valinnut projektinjohtopalvelumallin. Malli osoittautui tähän kohteeseen erityisen sopivaksi, koska koronan aiheuttaman majoituskysyntäromahduksen takia kakkosvaihetta oli tarkoituksenmukaista siirtää. Sinä aikana, kun hanke oli tauolla, kuluja ei kertynyt tilaajan solmittua osaurakat omissa nimissään.

Hankkeen työmaavaihe ehti kuitenkin käynnistyä ennen kuin koronaa ja sen vaikutuksia osattiin aavistaa. Aluksi purettiin kaksi vanhaa virastotaloa, minkä jälkeen – koronan jo haitatessa rakennusalaa ja koko yhteiskuntaa – päästiin valamaan yhdeksänkerroksisen toimistorakennuksen ja viereisen, yhdistetyn hotellin ja asuinkerrostalon perustuksia.

Vanhoja rakenteita vahvistettiin. Perustukset ja runko ovat tavallista järeämmin raudoitettuja, koska niihin on lisätty raskaita kuormansiirtorakenteita, joiden avulla pystykuormat välittyvät muun muassa sähkönsyöttöaseman läpi kallioon asti. Kuormansiirtorakenteita tarvittiin, koska kallion todellinen sijainti osoittautui toiseksi kuin vanhojen suunnitelmien perusteella olisi voinut olettaa. Ahtaimmissa paikoissa kalliohyllyn reunalla käytettiin myös noin viisimetrisiä porapaaluja.

Naapuripihat tuettiin porapaalu-settiseinän avulla. Tukiseinä koostui porapaaluista ja niiden väliin hitsattavista teräslevyistä.

Naapuripihat tuettiin porapaalu-settiseinän avulla. Tukiseinä koostui porapaaluista ja niiden väliin hitsattavista teräslevyistä. Maru Betoonitööd urakoi maanalaisia haastavia betonirakenteita metrorakenteiden viereen.
Kuva: Oü Maru Betonitööd

Vaativaa betonitekniikkaa

Jo perustuksia valettaessa oli työmaateknisenä haasteena se, miten saada sijoitetuksi betonipumput tarkoituksenmukaiseen paikkaan ahtaassa kaupunkirakenteessa raitiovaunulinjojen välissä. Parhaaksi paikaksi valikoitui maanalaisen sähkönsyöttöaseman katto Lyyran kahden tontin välissä kulkevan Siltasaarenkadun kohdalla.

Toinen haaste oli uusien maanalaisten paikallavalurakenteiden liittyminen alapuolisen metroaseman rakenteisiin. Ennen kuin uudet rakenteet olivat mitoitettavissa ja valettavissa, oli tarkistettava vanhojen rakenteiden sijainti laserkeilauksella. Näin selvitettyjä mittoja hyödyntämällä laaditun tietomallin tuloksena saatiin selville metron rakenteiden todellinen sijainti. Suunnitelmien yksityiskohdat ja sitä kautta betonirakenteiden mitat muuttuivat merkittävästi, mutta tieto näistä muutoksista saatiin jatkuvasti päivitettävän tietomallin ansiosta välittymään ajantasaisena niin betoninvalmistajille kuin -urakoitsijoillekin.

Lyyran molempien rakennusten runko on liittorakenteinen, myös paikallavalettuja rakenteita on runsaasti. Kaikki kellariseinät sekä hissi- ja porraskuilut on valettu paikalla. Kaikista niistä on laadittu 3D-tietomallit.

Kymmenen metrin syvyyteen ulottuvat, 300-500 millimetrin paksuiset kellariseinät ovat jo itsessään kohtuullisen vesitiiviitä. Lisäksi vesitiiviyttä on parannettu seinän ulkopintaan asennetulla vedeneristyskankaalla. Tämä ratkaisu valikoitui ykkösvaihtoehdoksi erityisesti työteknisen helppouden ansiosta. Tässä asiassa oli oleellista työmaan ja rakennesuunnittelijan tiivis yhteydenpito ja yhteistyö. Hyvän yhteistyön ansiosta suunnittelija sai käyttöönsä kaikki tarvitsemansa, todellisia rakenteita mittoja ja sijainteja koskevat lähtötiedot. Vastaavasti työmaa sai osallistua suunnitelmien toteutettavuuden arviointiin.

Kymmenen metrin syvyyteen ulottuvat, 300-500 millimetrin paksuiset kellariseinät ovat jo itsessään kohtuullisen vesitiiviitä. Lisäksi vesitiiviyttä on parannettu seinän ulkopintaan asennetulla vedeneristyskankaalla. Kaikki kellariseinät sekä hissi- ja porraskuilut on valettu paikalla.
Kuva: Oü Maru Betonitööd

Pilarit ovat pääsääntöisesti liittopilareita; vanhojen ja uusien rakenteiden liitosalueille tehtiin muutamia paikallavalupilareita. Osa pilareista on viety rakennusten alapuolisen metro- ja raitioliikenteen kolmikerroksisen sähkönsyöttöaseman läpi kallioon asti.

Hotellin rakenteissa on myös se erikoisuus, että kaikki rakenteet on tärinäeristetty eräänlaisina jousina toimivien kumimattojen avulla sekä alhaalta että sivuilta metro- ja raideliikenteen tärinän ehkäisemiseksi.

Laaja ja haastava betoni- ja elementtikohde

Betonitekniikan lisäksi osaamista tarvittiin myös projektinhallinnassa myös siksi, että raudoitteiden hinnat nousivat ja toimitusajat kasvoivat ennakoimattomalla tavalla hankkeen aikana. Ensin teräksen ja näin ollen myös betoniterästen hinta nousi 500 eurosta tonnilta tuplaksi ja sitten kolminkertaiseksi. Lisäksi tarkat toimitusajat olivat vaikeasti ennakoitavissa. Nämä vaikeudet heijastuivat koko työmaan toimintaan, sillä kohteessa pyrittiin mahdollisimman tarkkaan ja huolellisesti suunniteltuun etenemistahtiin. Kun logistiikka oli muutoin suunniteltu jopa tunnin tarkkuudella, on ymmärrettävää, että muutamankin päivän viivytykset kriittisissä materiaalitoimituksissa johtivat tarpeeseen miettiä töiden järjestys uudelleen. Suuria viivytyksiä ei koronan aikana sattunut, mutta sota Ukrainassa toi epävarmuutta hankintoihin ja niiden aikatauluun.

Betonielementtien aikataulut kuitenkin pitivät kutinsa hyvin. Se oli erittäin tärkeää, sillä työmaalla ei ollut juuri minkäänlaista välivarastointitilaa. Kunnollista elementtien purkupaikkaakaan ei luontaisesti työmaalta löytynyt, sillä purkupaikaksi muutoin sopiva Siltasaarenkatu on työmaan kohdalla jyrkkä. Tämän vuoksi purkupaikalle piti valaa kiilan muotoinen taso, johon siihenkin tarvittiin betonia noin sata kuutiometriä.

Yhteensä paikallavalettuja kuutioita työmaalla asennettiin noin 4500 kuutiometriä, mistä suuri osa järeästi raudoitettuja perustusja kellarinseinärakenteita. Betonielementtejä kohteeseen toimitettiin yhteensä noin 3100 kappaletta: seinäelementtejä, ontelolaattoja sekä porras- ja hormielementtejä.

Kohteen elementtitoimituksissa hiilipäästöjen vähentämiseksi on huomioitava myös se, että toimitettavien pihakivien valmistuksessa sementti on korvattu geopolymeereilla. Tässä on taustalla se, että työmaalla on erittäin korkeat tavoitteet vastuullisuudessa ja vähähiilisyydessä. Kierrätysperiaatteet olivat keskeisessä osassa jo työmaan alussa, sillä kalliolouhe murskattiin työmaalla uudelleen käytettäväksi murskeeksi. Purkujätteen kierrätysasteeksi saatiin 97 prosenttia, ja rakennusvaiheen kierrätysprosentti on 86.

Tontilta louhittiin kaikkiaan noin 20 000 kuutiometriä kalliota. Louhe uusiokäytettiin osin muilla työmailla, esimerkiksi Kalasataman maatäytössä. Osa louheesta rammeroitiin jo Lyyra-hankkeen tontilla pienempään raekokoon ja käytettiin raakatäyttömateriaalina paikan päällä.

Energiankierrätys ja haastavia rakenneratkaisuja

Vastuullisuus on huomioitu hankkeessa erityisen tarkkaan. Lyyran elinkaaren hiilijalanjälki on arvioitu, ja materiaalien hyötykäytölle ja rakennusten jalanjäljen pienentämiselle on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet. Lyyran tiloille tavoitellaan Leed Platinum-sertifikaattia. Lisäksi tilat tähtäävät Suomen ympäristöministeriön säätelemään A-energialuokkaan eli korkeimpaan mahdolliseen. Lyyran työmaa on mukana Inklusiivinen työmaa -hankkeessa, joka on yksi OECD:n Business 4 Inclusive Growth -verkoston pilottihankkeista.

Rakennuksien energiankierrätysjärjestelmillä otetaan talteen hukkalämpö niin liiketilojen myymälöiden kylmälaitteista, hotellin jätevesistä, sähkötiloista kuin serverihuoneista. Lauhdelämpöpumpulla kerättävää energiaa käytetään ensisijaisesti esilämmitykseen ja lämmitysverkostoihin.

Rakennusaikaiset hiilipäästöt minimoidaan. Hankinnat ovat vähähiilisiä, jopa hiilineutraaleja. Hankkeessa on työmaan jätehuollon erityisen korkea kierrätysaste, taksonomian mukaisuuden varmistaminen ja Green Deal -raportointi. Hotellin katolle asennetaan viherkatto ja aurinkopaneelit.

Toimistotalon lastaus- ja huoltotilan ylittää kohteeseen räätälöity rakenne, massiivinen WQ-teräsristikko, joka on 20-metrinen, yhden kerroksen korkuinen ja kannattelee viittä kerrosta. Koko toimistotalon rakenne pääosin koostuu liittopilareista ja deltapalkeista, välipohjina on ontelolaatat.

Rakennesuunnittelussa on erityisesti kiinnitetty huomiota julkisivumuurauksen yhteensovittamiseen rungon kanssa. Lyyra-rakennusten julkisivut koostuvat betonisista sisäkuorielementeistä, jotka on kannakoitu kerroksittain kantavasta rungosta, sekä paikallaan muurattavasta tiiliverhouksesta. Ensimmäisen kerroksen julkisivu on pääosin lasia.

Myös muuraukset toisesta kerroksesta ylöspäin ovat edellyttäneeet kannakointeja kerroksittain. Teräskonsoleilla toteutettu kannakointi mahdollistaa sen, että tiilipalkit voidaan asemoida oikeaan korkoon. Teräskonsoleiden ja tiilipalkkien avulla julkisivuun voidaan toteuttaa isot aukot ja useamman tiilen levyiset sisäänvedot.

Lyyra-korttelin yhdeksänkerroksinen toimistorakennus valmistui tammikuussa 2023. Korttelin kaksi muuta uudisrakennusta, asuintalo ja hotelli valmistuvat alkuvuonna 2024.

Toimistotalo valmistui Toisella Linjalla alkukesällä. Kuva: Maritta Koivisto

Lyyra valittiin Tekla BIM Awards Suomi 2023 -tietomallikilpailun voittajaksi

Tietomalliyhteensovitus ja -koordinointi oli oleellinen osa suunnitteluprosessia toteavat suunnittelutiimin jäsenet. Suunnittelun yhtenä erityispiirteenä oli se, että rakennusosatoimittaja Peikko oli Tekla Model Sharing -mallin sisällä toisen organisaation mallissa. Tietomalleja käytetään myös vuokrauksen apuna sekä kommunikointiin eri sidosryhmien kanssa. Lopuksi tietomalli luovutetaan kiinteistön ylläpidon käyttöön. Hankkeessa tavoiteltiin mahdollisimman lyhyttä läpivientiaikaa, minkä vuoksi käytettiin muun muassa tahtituotanto ja lean-menetelmiä.

Työmaa on ollut keskellä kantakaupunkia, mikä teki logistiikasta haastavaa. Toimitukset hoidettiin välivarastojen kautta ja materiaaleja tuotiin työmaalle vain tarpeen mukaan. Laserkeilausaineistoa hyödynnettiin suunnittelun lähtötietojen lisäksi myös työmaalla tietomalliin vertaamalla. Hankkeessa tehtiin erittäin paljon metron rakenteiden sekä louhintojen keilauksia, jotta varmistettiin rakennuksen turvallinen rakentaminen ilman metroliikenteelle koituvia häiriöitä. Kaikilla työmaan osapuolilla on ollut käytettävissä ajantasaiset toteutuspiirustukset ja tietomallit mobiililaitteillaan.

Toteutukseen osallistuneen henkilöstön yhdenvertaisuus ja mukaanotto on toteutettu esimerkillisellä tavalla, kuten muun muassa Lyyran 2019 Inklusiivinen työmaa -hankeen avulla. Kestävä kehitys otettiin monipuolisesti huomioon hankkeen alusta asti ja sille on haettu Leed Platinum ja Well-sertifikaattia. Taloteknisissä ratkaisuissa on pyritty tehostamaan energiankierrätystä ja tietomallien avulla tehtävien energiasimulointien avulla tavoitteena on saada jäähdytyksen ja lämmityksen tarve optimoitua oikein, kiitti tuomaristo perusteluissaan.

Betoni-lehden toimitus on lisännyt tekstiin: Tekla BIM Awards Suomi 2023

Lyyra-kortteli, Helsinki

Lyyra-kortteli, Helsinki
Kävelykatu Siltasaarenkadulla. Kuva: Arco Architecture Company Oy

Tilaaja ja rakennuttaja: Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Ylva-konserni
Projektinjohto ja pääurakoitsija: Haahtela
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, tietomallikoordinointi: Arco Architecture Company Oy
Rakenne-, betonielementti-, terästuoteosa-, LVIAS-, SPR- ja energiasuunnittelu sekä kosteudenhallintakoordinointi: Ramboll Finland Oy
Akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit Oy
Leed/Well-konsultti: Raksystems Insinööritoimisto Oy
Geo- ja liikennesuunnittelu: Sitowise Oy
Palotekninen suunnittelu: Jensen Hughes
Tärinäkonsultointi: Suomen Louhintatekniikka Oy
Maanrakennus: SRV Infra Oy
Runkourakoitsijat: Oü Maru Betonitööd Suomen sivuliike (toimistotontti), AKR Betoni Oy (hotellitontti)
Rungon ja julkisivun asennusurakoitsija: AKR Betoni Oy
Teräsrunkotoimittaja: Peikko Finland Oy
Betonielementtitoimittaja, seinäelementtitoimitus: Santalan Betoni Oy
Ontelolaattatoimitus: Pielisen Betoni Oy
Julkisivujen tiilet: Wienerberger Oy
LVI-urakoitsija: Suomen Talotekniikka Oy
Sähköurakoitsija: Paretec Oy
Hissit: Kone Oyj
Logistiikkaurakoitsija: Cramo Finland Oy

Työmaan aikataulu: tammikuu 2020 – joulukuu 2023
Toimistotalon laajuus: n. 13 000 br-m2
Hotelli- ja asuintontin laajuus: yhteensä n. 15 300 br-m2