Infra ja ympäristörakentaminen | NRO 4/2022

Viihtyisä piha vanhalle pihakannelle Tapiolassa

Ria Ruokonen, maisema-arkkitehti MARK, Maisema-arkkitehdit Ruokonen Oy | Dakota Lavento, toimittaja

Viihtyisä piha vanhalle pihakannelle Tapiolassa
Asunto-osakeyhtiöiden Itätuulenkuja 1, 3, 5 ja 7:n remontoitu kansipiha lintuperspektiivistä. Kuva: Maisema-arkkitehdit Ruokonen Oy

40 vuotta vanhan espoolaisen pihakannen korjaaminen oli haastava projekti suunnitella ja toteuttaa. Neljän Tapiolassa sijaitsevan asunto-osakeyhtiön ryhmähankkeena toteutetussa pihakannen uusimiseen kuuluivat piha-alueiden vedenpoiston toimivuuden parantaminen, pinnoitteiden ja istutusten sekä valaistuksen uusiminen ja pihakansien huollettavuuden helpottaminen.

Asunto-osakeyhtiöiden Itätuulenkuja 1, 3, 5 ja 7:n 11 kerrostaloa on rakennettu vuosina 1978-1983 ja kortteli on osa Tapiolan Valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY-alue).

Pihakansikorjausten laajuus oli yhteensä 7 000 m2.

Rakennusten pihat sijoittuvat lähes kokonaan noin 40 vuotta sitten toteutetun autohallin katon päälle. Kaikki piharakenteet, istutukset ja varusteet jouduttiin purkamaan kannen vedeneristeiden uusimiseksi ja rakenteellisten vaurioiden korjaamiseksi.

Pihakannen korjaushankkeeseen kuuluivat piha-alueiden vedenpoiston toimivuuden parantaminen, pinnoitteiden, istutusten uusiminen sekä valaistuksen uusiminen ja pihakansien huollettavuuden helpottaminen.

Kohde valmistui vuonna 2022.

Neljän taloyhtiön yhteisen kansipihan remontti toteutettiin ryhmähankkeena. Rakennuksia yhtiöihin kuuluu kaikkiaan 11. Kuva: Maisema-arkkitehdit Ruokonen Oy

Lisää viihtyisyyttä

Kunnostuksen lähtökohtana olivat alkuperäiset suunnitelmat ja toteutusperiaatteet. Suunnittelua ohjasivat kannen säilytetyt kantavat rakenteet palkkeineen ja ontelolaattoineen sekä niiden sallima kuormitus. Pihatilojen osalta tavoitteena oli viihtyisyyden lisääminen pihatoimintojen ja kasvillisuuden avulla. Esteettömyyttä parannettiin loiventamalla luiskia ja portaita sekä toteuttamalla puuttuvia kaiteita ja käsijohteita. Autohallin avoportaikkojen päälle rakennettiin katokset, joihin tehtiin viherkatot.

Pihojen jäsentely noudattaa niiden alkuperäistä sommitelmaa ja henkeä sekä Tapiolan tyyliä. Kantavuuden kannalta ongelmalliset korkeat elementtimuurit korvattiin matalilla reunamuureilla, jotta pihoille ei synny katvealueita. Uudet leikki- ja oleskelupaikat sijoittuvat vanhan suunnitelman mukaisesti pihojen keskialueille. Maantasoasuntojen ikkunoiden eteen lisättiin istutuksia ja käytävät siirrettiin etäämmälle. Vajaalla käytöllä olleet pelikentät muutettiin istutusalueiksi, joiden lomaan toteutettiin loivat luiskat kadulta pihoille. Maanvaraisen alueen liittyminen kansipihaan häivytettiin runsailla istutuksilla.

Alkuperäiset eri kokoiset pesubetonilaatat olivat oleellinen osa pihan omaleimaisuutta. Ne irrotettiin varoen ja ehjät laatat otettiin talteen, pestiin ja asennettiin uudelleen alkuperäisen ladonnan mukaisesti. Loput laatoitukset tehtiin sileillä, harmailla betonilaatoilla.

Tapiolan henkeä kunnioittaen

Myös muut materiaalit valittiin Tapiolan henkeä ja korttelin historiaa kunnioittaen. Pihalla ovat pääosassa betoni eri muodoissaan, puu sekä kaiteiden ja säleikköjen teräs.
Uudet korkeat muurit tehtiin vanhaan tapaan paikalla lautamuoteilla valaen. Uusissa puuja metallirakenteissa säilytettiin alkuperäinen tumman ruskea väri, joka toistuu myös rakennusten yksityiskohdissa. Piha valaistiin sekä Tapiola-pylväsvalaisimilla että pollarivalaisimilla, joiden valo ei häikäise asuntoihin.

Pihan pääosassa ovat runsaat ja värikkäänä kukkivat istutukset. Erilaisia kasvilajeja on 50. Mukana on niin puita, pensaita, ja perennoja kuin sipulikukkiakin. Kasvillisuus on tärkeä kaikkina vuodenaikoina. Pihalla on paljon ikivihreitä sekä syysvärikkäitä lajeja. Korkeat pergolat peittyvät ajan oloon köynnöksillä. Tilaa on jätetty myös asukkaiden omille istutuksille

Pihan pääosassa ovat runsaat ja värikkäänä kukkivat istutukset. Kuva: Maisema-arkkitehdit Ruokonen Oy

Pihakansiremontteja edessä paljon

Itätuulenkujan kortteli edustaa hanketta, jollaisia tulevaisuudessa tullaan näkemään yhä enemmän. Kansirakenteiden elinkaari on verrattain lyhyt vaikkapa pinnoitteiden ja kasvillisuuden kestoon verrattuna. Niiden korjaaminen on haastavaa ja asukkaille aiheutuu haittoja työmaasta. Kulkuyhteyden sisäänkäynneille ovat ajoittain poikki, pihatoiminnot ovat poissa käytöstä. Korjaaminen aiheuttaa pölyä ja melua.

Itätuulenkujalla neljä taloyhtiötä päätyi ryhmärakennuttamiseen. Suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen suoritettiin yhtenä kokonaisuutena. Suunnittelun aikana järjestettiin kaksi esittelytilaisuutta yhtiöiden asukkaille. Ensimmäinen oli suunnittelun luonnosvaiheessa ja toisessa esiteltiin valmiit suunnitelmat. Asukkailla oli mahdollisuus kommentointiin ja suunnitelmia muokattiin palautteen perusteella mahdollisuuksien mukaan. Suunnittelija oli myös esittelemässä suunnitelmat jokaisen yhtiön yhtiökokouksessa, jossa lopullinen päätös rakentamisesta tehtiin.

Kunkin taloyhtiön hallituksen nimeämät edustajat seurasivat ja ohjasivat projektin läpivientiä koko hankkeen ajan. Periaatteena oli, että taloyhtiöt maksavat omalla tontillaan tehtävät työt, mutta suunnittelu, rakennuttaminen sekä valvonta jaettiin yhtiöiden kesken tasan.

Työmaa aloitettiin yhden yhtiön tontilta ja sieltä saaduilla kokemuksilla ja toteutustavoilla edettiin loppujen yhtiöiden tonteille. Pintarakenteiden purkamisen yhteydessä saatiin lisää tietoa alapuolisista rakenteista ja suunnitteluratkaisuja hiottiin työmaan kuluessa. Ratkaisulla saatiin merkittävää säästöä, mikä hyödytti lopulta kaikkia yhtiöitä.

Viimeiset hetket korjaukselle

Pihakannen 1970–80-lukujen vaihteessa bitumikermillä toteutettu vesieristys oli kovettunut ja käyttöikänsä päässä”, kohteen rakennesuunnittelusta vastannut Pasi Havia Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:stä kertoo.

Asunto-osakeyhtiöiden Itätuulenkuja 1,3,5 ja 7 pihakannen kantava kansirakenne on toteutettu ontelolaatoilla. Pihakannen alla sijaitsevaan autohalliin oli vuotanut vettä ontelolaattojen läpi niin pitkään, että kattoon oli ehtinyt muodostua kalkkitippukiviä. Autopaikkoja oli jouduttu suojaamaan maalipintaa vaurioittavalta kalkkivedeltä monenlaisilla muovista ja pellistä rakennetuilla suojakatoksilla autohallin sisällä.

Havian mukaan korjaukselle alkoi jo olla viimeiset hetket. ”Kun rakenteisiin päätyy riittävästi vettä, myös ontelolaatat ja etenkin niiden teräspunokset alkavat vaurioitua. Tutkimuksissa pihakannen kantavat rakenteet todettiin kuitenkin niin hyväkuntoisiksi, ettei niihin tarvinnut kajota.”

Kaikki ontelolaattojen päällä olevat pintarakenteet purettiin pois uuden vesieristyksen tieltä. Vanha kermi poistettiin, mutta alkuperäiset kallistusbetonit päätettiin jättää paikalleen. ”Yhdessä urakoitsija Terrawise Oy:n työnjohdon kanssa totesimme, että niiden piikkaaminen olisi voinut vahingoittaa ontelolaattoja”, Havia kertoo.

Kallistusbetonien uusiminen oli alun perin mukana urakassa, joten näin syntyi säästöjä.

Uusi vesieristys toteutettiin ruiskuttamalla asennettavalla elastomeeripinnoitteella. Joustavalla, kumimaisella materiaalilla saadaan aikaan täysin yhtenäinen, saumaton vesieristys. Nopeasti asennettava materiaali muotoutuu alustan mukaan. Se sallii alustaltaan myös jonkin verran epätasaisuutta, toisin kuin kermivesieristys.

Pihakannen uuden elastomeerivesieristyksen paksuus on 3 mm.

Uuden vesieristyksen pystyliittymien kestävyyttä ja tasoa parannettiin. Vesieriste vietiin rakennusten julkisivuissa elementin sisäkuoren ulkopintaan ruiskutettuna ja nostettiin noin 30 cm pihapinnan yläpuolelle. Ylösnostoa suojaavat myös suojapellitetyt puurakenteet.

”Vesieriste ei siis rikkoudu, vaikka suojapeltiin osittaisiin esimerkiksi talvella lunta kolatessa”, Havia kertoo.

Uusi vesieriste vietiin rakennusten julkisivuissa elementin sisäkuoren ulkopintaan ja nostettiin noin 30 cm pihapinnan yläpuolelle. Kuva: Pasi Havia

Metallisella kehikolla suojattiin myös joitakin seinän kulmia ja parvekkeiden pieliä.

Uuden vesieristyksen tiiveys varmistettiin vedenpainekokeella.

”Kun pintarakenteet ovat paikallaan, sadevedet virtaavat laattapinnoilta kaivoihin ja istutusalueilla imeytyvät pääosin kasvualustaan. Siten vesiä ei päädy nopeasti suuria määriä suoraan vesieristeen päälle. Vesieristeen päälle asennettu salaojamatto parantaa virtauksia rakenteiden allakin.”

Hulevesien käsittely tontilla määritteli pihakannen suunnittelua monin tavoin. Katukannelta on muutamia suoria sisäänkäyntejä taloyhtiöiden rakennuksiin. Koska vesiä ei saa johtaa kadulle pienistäkään sisäänvedoista, niihin oli lisättävä kaivoja.

Vaadittavien kaatojen toteuttaminen laajalla pihakannella ei istutusaltaiden ja muiden rakenteiden keskellä ole helppoa. ”Vedelle tulee niin pitkiä virtausmatkoja, että kaivon kohdalla tarvittavat pintarakenteet eivät enää tahdo mahtua päälle.”

Ruduksen kourulaatoilla parannettiin pihakannen vedenpoistoa. ”Kourulaatat johtavat kaivoa kohti kallistettuina hyvin vettä. Pinta on erittäin siistin näköinen ja kouru niin loiva, ettei siihen kävellessä kompastu”, Havia toteaa.

Pihakannen kulkuväylät päällystettiin osin kohteesta talteen otetuilla ja puhdistetuilla ja osin uusilla betonilaatoilla. Kierrätetyillä laatoilla saatiin toteutettua molemmille pihoille yksi pitkä käytävä melkein kokonaan.

Istutuspenkkien reunat rakennettiin ja rajattiin Ruduksen Porraskivillä.

Istutuspenkkien reunat on toteutettu Ruduksen Porraskivillä. Kuva: Maisema-arkkitehdit Ruokonen Oy

Pihakannen kasvillisuus on istutusaltaissa. Piha-alueen nurmikot sijaitsevat osittain myös pihakannen ulkopuolella. ”Vanhan kannen kantavuus asetti painorajoituksia. Vanhan rakenteen osalta suunniteltua kuormaa ei saa ainakaan ylittää. Mieluummin uusien rakenteiden pitäisi olla aikaisempaa hieman kevyempiä, koska kantava rakenne on jo ikääntynyt”, Havia huomauttaa.

Taidolla toteutettu

Asunto-osakeyhtiöiden Itätuulenkuja 1, 3, 5 ja 7 pihakannen korjaaminen ja uusiminen oli suuri ja monin tavoin haastava hanke. Kaikilla neljällä taloyhtiöllä on oma tonttinsa, joten jokainen taloyhtiö tarvitsi myös oman rakennuslupansa. Urakka toki toteutettiin yhteisenä.

Se sujui Havian mukaan erinomaisesti ja valmistuikin etuajassa, vaikka toteutus vaati erikoisjärjestelyjä ja urakoitsijalta tavanomaistakin suurempaa huolellisuutta.

”Terrawisen pätevä porukka tiesi, mitä oli tekemässä. Kaikkiaan 7000 m2:n aluetta ei tietenkään voi toteuttaa pysyvän teltan alla yhdellä kertaa. He paloittelivat alueen sopiviin osiin, ja suojasivat ruiskutusalueet tilapäisillä sääsuojilla.”

Tuulikallion puistoaluetta käytettiin työnaikaisena kulkuväylänä hankkeen aikana. Vesieristeen ruiskutus ja pintarakenteiden teko aloitettiin pihakannen reunoilta edeten kohti puistoalueen kulkuväylää siten, ettei valmiin pinnan yli tarvitsisi kulkea.

”Hyvin laaditun työjärjestyksen ansiosta valmista pystyttiin tekemään kerralla, eikä mitään jäänyt kesken”, Havia kehuu.

Ympäristön ehdoilla

Tietyin paikoin pihakannen kantavan rakenteen ja valmiin pinnan välille jäi hyvin vähän tilaa. Ympäröivät katualueet määrittelivät tason, eikä katurajalle saa muodostua pykälää.

As Oy Itätuulenkuja 7 liittyy itäreunastaan kävelykanteen. Pohjoissivun kansi oli jo purettu ennen pihaurakkaa ja itäsivun kansi tullaan läheisten rakennustöiden vuoksi jossain vaiheessa purkamaan ja korvaamaan uudella. Tulevan katukannen rakenteet ja korot piti ottaa huomioon jo pihakansikorjauksen suunnitteluvaiheessa.

Yhteensovitusneuvotteluissa Sweco Asiantuntijapalveluiden ja Sweco Rakennetekniikan, Espoon kaupungin sekä uuden katukannen maisemasuunnittelusta vastaavan Sitowisen välillä sovittiin muun muassa tontin ja kadun liittymän korko.

Työmaa käynnistyi loppuvuodesta 2020 ja valmistui kolme kuukautta etuajassa keväällä 2022. Asukkaille työmaasta aiheutuvia haittoja onnistuttiin vähentämään merkittävästi hyvällä työmaasuunnittelulla ja asiantuntevalla valvonnalla.

Rakentamiskustannus oli yhteensä 8 miljoonaa euroa.

Ryhmähanke Asunto Oy:t Itätuulenkuja 1, 3, 5, 7 – Tapiola, Pihakannen uusiminen

Ryhmähanke Asunto Oy:t Itätuulenkuja 1, 3, 5, 7 – Tapiola, Pihakannen uusiminen
Kuva: Maisema-arkkitehdit Ruokonen Oy

Rakennuttajat:
As Oy Itätuulenkuja 1, As Oy Itätuulenkuja 3, As Oy Itätuulenkuja 5, As Oy Itätuulenkuja 7
Virta Isännöinti Oy, isännöitsijä Hannu Koskinen

Suunnittelijat:
Pääsuunnittelu:
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy / Tuula Normén
Rakennesuunnittelu: Sweco Asiantuntijapalvelut Oy / Pasi Havia
Piha- ja arkkitehtisuunnittelu: Maisema-arkkitehdit Ruokonen Oy / Ria Ruokonen
LVI- ja sähkö-suunnittelu: Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Toteutus: Terrawise Oy

Pihan kivirakenteet:

  • 350×350 mm laatat / Benders Suomi Oy
  • kourulaatat ja porraskivet / Rudus Oy
  • betonilankut / Betonilaatta Oy
  • pesubetonilaatat / alkuperäiset