Turvallisuusjohtamisen kirjoitussarja osa 5: Turvallisuustyön pääelementit: Vastuut, resurssit ja osaaminen

Turvallisuusjohtaminen | 8.2.2024

Turvallisuusjohtamisen kirjoitussarja osa 5: Turvallisuustyön pääelementit: Vastuut, resurssit ja osaaminen

Pääelementteinä vastuut, resurssit ja osaaminen linjaorganisaatio johtaa turvallisuutta päivittäisessä työssä asiantuntija tukee/koordinoi, erityiset vastuut nimetään kukin tietää, mistä on vastuussa (vastuumatriisi) – opastus myös esihenkilörooliin ja sen työturvallisuusvastuuseen vastuun täyttämiseksi...

Turvallisuusjohtamisen kirjoitussarja osa 4: Turvallisuustyön runkovaihe: Johdon tahtotilasta toimenpideohjelmaan

Turvallisuusjohtaminen | 4.12.2023

Turvallisuusjohtamisen kirjoitussarja osa 4: Turvallisuustyön runkovaihe: Johdon tahtotilasta toimenpideohjelmaan

Runkovaihe: Johdon tahtotilasta toimenpideohjelmaan Johdon tahtotila (turvallisuus, ympäristö, laatu) – suunta tulevaan. Ei kuitenkaan sanahelinää, vaan aito teema, johon johto on sitoutunut. Puheet ja toiminta linjassa. Päämäärät, tavoitteet ja ohjelmat...

Turvallisuusjohtamisen kirjoitussarja osa 3: Turvallisuusjohtamisessa tärkein on perustus: riskien arviointi

Turvallisuusjohtaminen | 7.8.2023

Turvallisuusjohtamisen kirjoitussarja osa 3: Turvallisuusjohtamisessa tärkein on perustus: riskien arviointi

Turvallisuusjohtamisessa tärkein on perustus: riskien arviointi vaarat tunnistetaan ja ensisijaisesti poistetaan riskien arvioinnissa tarkoituksena erottaa olennaiset asiat lillukanvarsista sekä resursoida työtä => priorisoitu toimenpideohjelma = ennakoivaa riskienhallintaa arviointi päivittyy jatkuvasti,...

Turvallisuusjohtamisen kirjoitussarja osa 2: Turvallisuustyön maarakennusvaihe: Tunnistetaan lakisääteiset ja muut vaatimukset

Turvallisuusjohtaminen | 4.5.2023

Turvallisuusjohtamisen kirjoitussarja osa 2: Turvallisuustyön maarakennusvaihe: Tunnistetaan lakisääteiset ja muut vaatimukset

Maarakennusvaiheessa tunnistetaan lakisääteiset ja muut vaatimukset lainsäädäntö tunnettava ja sitä on seurattava asiakkaiden, sidosryhmien, yhteiskunnan vaatimukset, ympäristönäkökohdat jne. mitkä asiat ovat olennaisia omassa turvallisuusjohtamisessa vaatimusten toteutuminen varmistettava omassa toiminnassa =>...

Turvallisuusjohtamisen kirjoitussarja osa 1: Demingin ympyrä pyörii turvallisuuden kehittämisessä

Turvallisuusjohtaminen | 8.3.2023

Turvallisuusjohtamisen kirjoitussarja osa 1: Demingin ympyrä pyörii turvallisuuden kehittämisessä

plan-do-check-act olennaisen erottaminen riskien arvioinnilla suunnitelmallisuus lyhyelle ja pitemmälle aikavälille kääritään hihat ja toimitaan, ”kokeillaan” seuranta / ”takaisinkytkentä”, tulosten perusteella säätäminen turvallisuusjohtaminen kuuluu osaksi päivittäisjohtamista ja on siis linjaorganisaation tehtävä,...