Harkkorakentaminen

IMG_0351Harkkorakentaminen on saavuttanut vankan jalansijan suomalaisessa rakentamisessa. Harkkorakenteilla voidaan joustavasti toteuttaa erilaisia muoto- ja tilaratkaisuja. Tontin maaperä, korkeussuhteet ja koko sekä ympäröivä rakennuskanta ja asemakaavamääräykset huomioon ottaen voidaan harkkorakentamisella saada aikaan yksilöllisiä, laadukkaita, arkkitehtonisesti korkeatasoisia kokonaisuuksia, jotka säilyttävät arvonsa ajan kuluessa.

Harkkovalikoima on monipuolinen. Saatavilla on kevytsora- ja betoniharkkoja, jotka jaetaan työmenetelmänsä mukaan muurattaviin tai ladottaviin ja valettaviin harkkoihin. Muuraustapoja voi olla perinteinen muuraus tai ohutsaumamuuraus. Ulkoseinien ja perusmuurien rakentamiseen on saatavilla eristeharkkoja, joissa harkossa on mukana tarvittava lämmöneriste. Eristeharkkoja on saatavilla sekä muurattavina harkkoina että ladottavina harkkoina eli ns. muottiharkkoina.

Harkkoja on tarjolla moniin käyttösovellutuksiin sekä kerrostalo- että pientalorakentamisessa. Harkot soveltuvat kantaviin rakenteisiin, perustuksiin, väliseiniin, pilareihin, palkkeihin ja hormeihin. Myös aukkojen ylitykset sekä rakennuksen nurkat ja kulmat voidaan toteuttaa helposti ja laadukkaasti valmiilla harkkotuotteilla.

Pientalot

Harkkorakentaminen on pitkään ollut suosittu vaihtoehto pientalorakentajien keskuudessa. 003Esimerkiksi pientalojen perustuksista noin puolet rakennetaan harkkorakenteisina. Tätä puoltavat harkkojen erinomainen rakennettavuus, rakenneratkaisujen joustavuus sekä pieni työmenekki.

Pientalorakentajan sivusto:

www.harkkokivitalo.fi

Kerrostalot

Harkot soveltuvat hyvin myös pienimuotoiseen kaupunkirakentamiseen ja pienkerrostalojen rakennusmateriaaliksi. Harkkorakentaminen suosio pienkerrostaloissa onkin nyt vahvassa kasvussa.

Katso täältä miksi >

 

 

 

 

 

 

Julkaisut ja oppaat:

liite_2016_kansi1_RGB

Pienkerrostaloesite kansiliite_2016_kansi2_RGBHarkkokasikirja_2016_kansi_RGB

Harkkokäsikirja: Kevytsoraharkot ja betoniharkot

Muurattujen harkkorakenteiden mitoitusohje

Muottiharkkorakenteiden mitoitusohje

Pienkerrostalo harkoista

Pienrakentajan betoniopas

 

Valmistajat

Suomessa on useita kevytsora- ja betoniharkkojen valmistajia. Tehtaita on kattavasti eri puolilla maata, joten harkkojen kuljetusmatkat eivät muodostu pitkiksi ja harkkojen saatavuus on hyvä. Kevytsora- ja betoniharkkotuotteiden valmistus on valvottua toimintaa. Valmistajat kuuluvat kolmannen osapuolen laaduntarkastuksen piiriin, jota ylimpänä viranomaisena valvoo ympäristöministeriö.

Harkkojen valmistajat 

Tiina Kaskiaro

Tuoteryhmäpäällikkö, rakennusmateriaalit
GSM: 050 – 466 02 97
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi