Perustussuunnittelu

Huolellinen perustussuunnittelu on ensiarvoisen tärkeätä, sillä rakennuksen perustan on oltava kunnossa. Perustuksen on oltava kantava ja kestävä, koska sen vaurioita on vaikeata korjata ja ne vahingoittavat usein koko rakennusta. Perustussuunnittelu jakautuu geotekniseen suunnitteluun ja perustusten rakennesuunnitteluun.

Maaperän pohjasuhteet ja ominaisuudet, sekä näiden pohjalta tehtävä huolellinen ja yksityiskohtainen geosuunnittelu säästää hankekustannuksia edullisempien ja turvallisempien pohjarakenteiden sekä sujuvamman rakentamisen kautta.

Geotekninen suunnittelija määrittää rakennuskohteen perustamistavat ja mahdolliset maapohjan paalutus- tai muut vahvistamistarpeet, suunnittelun pohjaksi hän tarvitsee tietoa kyseisen rakennuspaikan maapohjan ominaisuuksista. Näitä selvitetään pohjatutkimuksella, jossa tutkitaan rakentamisalueen maalajit, niiden korkeusasemat ja kantavuudet. Pätevien asiantuntijoiden suorittamat huolelliset pohjatutkimukset säästävät yleensä hintansa myöhemmässä toteutusvaiheessa, kun vältetään rakennusaikaisia yllätyksiä, jotka nostavat kustannuksia ja aiheuttavat aikatauluviiveitä.

Geosuunnittelun merkitys on kasvanut jatkuvasti, koska kasvukeskuksien maankäyttö ja rakentamistarpeet ovat lisänneet painetta suunnitella ja rakentaa heikosti kantaville alueille, joissa maapohjat eivät ilman vahvistustoimenpiteitä sovellu rakentamiseen.

Geotekninen suunnittelija laatii perustamistapalausunnon, joka kertoo minkälaiset perustukset rakennukseen tulee tehdä. Pohjatutkimuksen yhteydessä tehdään usein myös maaperätutkimus, jolla selvitetään maaperän olosuhteita sekä mahdollisia haitta-aineita ja niiden vaikutuksia perustusrakenteiden säilyvyyteen. Pohjatutkimuksen ja perustamistapalausunnon laatimisen jälkeen rakennesuunnittelija laatii perustussuunnitelmat, joissa esitetään betoniset perustusrakenteet mahdollisine paalutuksineen.