Rakentaminen

Betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Sitä tarvitaan käytännössä kaikessa rakentamisessa.

Betonia käytetään hyvin monipuolisesti. Käyttökohteita löytyy paitsi talonrakentamisesta pientaloista kerrostaloihin, myös erilaisista infrarakenteista kuten silloista, putkistoista, tunneleista, pato- ja voimalaitosrakenteista. Ympäristörakentamisessa käytetään myös paljon betonia erilaisina päällysteinä ja kalusteina.