Tietoa järjestöstä

Betoniteollisuus ry vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT:n betonijaoston toiminnasta. Sen tehtävänä on edistää betoniteollisuuden teknisiä ja taloudellisia toimintaedellytyksiä Suomessa.

Järjestön tehtäviin kuuluvat muun muassa betonialan standardisointi, tilastotiedon keruu, alan yhteisen teknisen kehityksen ja markkinoinnin koordinointi sekä viestintä eri sidosryhmille. Betoniteollisuus ry julkaisee Betoni-lehteä.

Betoniteollisuus ry:n jäsenkunnan muodostavat 48 betonituotteita valmistavaa yritystä (konserneittain) sekä 35 betonialalla toimivaa kannatusjäsentä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,2 miljardia euroa.

Rakennustuoteteollisuus RTT

Rakennustuoteteollisuus RTT ry on rakennustuotteita valmistavien yritysten edunvalvontajärjestö. Noin 100 jäsenyrityksen joukossa ovat Suomen keskeiset rakennustuotteiden valmistajat.

Rakennustuoteteollisuustoimiala jakaantuu neljään jaostoon, jotka ovat betoni-, pientaloteollisuus-, rakennusmateriaalit- ja teräsrakennejaosto.

RTT pyrkii parantamaan jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ajamalla niiden yhteisiä etuja niin elinkeinopolitiikassa, teknisissä kysymyksissä kuin työmarkkina-asioissakin. Se tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuksia myös verkottumiseen.

Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalalla toimivien yritysten ja niiden muodostamien yhdistysten keskusjärjestö, joka edistää jäsenyritysten toimintaedellytyksiä ja jäsentensä välistä yhteistoimintaa. RT toimii koko rakennusteollisuuden yhteisenä edunvalvojana.

Liiton toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa myönteisesti jäsenten menestymiseen, alan kehittymiseen ja maineeseen sekä rakennetun ympäristön kestävyyteen ja laatuun. Liitto toimii aktiivisesti liiketoiminnan olosuhteiden ja käytäntöjen kehittämiseksi. Se tekee työtä myös alan työrauhan, kilpailukykyisten työehtojen ja riittävän osaamispääoman varmistamiseksi.

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry

Rakennusteollisuus RT ry on yksi suurimmista Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry:n jäsenistä.

EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Järjestön tavoitteita ovat myös mm. yritys- ja elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn varmistaminen sekä yrittäjyyden, markkinatalouden, terveiden liiketoiminnan muotojen ja kansainvälistymisen tukeminen.

Päämääränä on parantaa elinkeinoelämän yhteisten etujen valvontaa niin kotimaassa, kuin Euroopan unionissa ja kansainvälisillä foorumeilla sekä tehostaa jäsenliittojen ja -yritysten palveluja.

 

Betoniteollisuus ry

PL 381 (Eteläranta 10), 00131 HELSINKI

Puh. (09) 12991
www.betoni.com