Betoniset viemärit ja rummut

Vesi- ja viemärilinjastot ovat yhteiskunnalle pitkäaikaisia investointeja, joten betoni on niihin ihanteellinen materiaali hyvän kuormituksenkestonsa ja säilyvyytensä vuoksi, se kestää myös hyvin kulutusta. Betoni käy rumpumateriaaliksi järeisiinkin kohteisiin, suurien liikennekuormien alle. Betoniputkien kestävyydestä on todisteena pitkä kokemus niiden käytöstä, sillä yli sata vuotta vanhoja betoniputkistoja on edelleen yleisesti käytössä.

Betoniputkien ja kaivojen tuotevalikoima on erittäin laaja ja mahdollistaa optimaaliset ratkaisut. Tuotteissa on esiasennetut tiivisteet, joilla saadaan erittäin tiiviitä linjastoja. Tuotteet on helppo asentaa turvallisesti tätä varten kehitetyillä asennuslaitteilla. Asennusta helpottaa myös se, että betoniputket pysyvät hyvin paikoillaan niin täytöissä kuin vesinosteessakin ilman erillisiä ankkurointeja. Linjastoihin on helppo tehdä jälkiliittymiä ja kaivoissa on riittävästi huoltotilaa. Betoniputkien ja –kaivojen asennusten täytöissä on mahdollista käyttää paikalta saatuja kaivuumaita ja näin säästää materiaali- ja kuljetuskustannuksissa sekä näin pienentää putkilinjan hiilijalanjälkeä.

Betoniputket ja –kaivot valmistetaan Suomessa kotimaisista raaka-aineista, niiden kotimaisuusaste on yli 90 %. Tuotantolaitteet ovat nykyaikaisia, mikä varmistaa tasaisen ja korkean laadun, joka on varmistettu kolmannen osapuolen valvonnalla. Tästä osoituksena putket ja kaivot on merkittävä CE – merkillä. Suurissa putkissa (> 1750 mm) ja kaivoissa (> 1250 mm) ei käytetä CE-merkintää, vaan niissä on oma vastaava tuotehyväksyntämenettelynsä. Tämä johtuu siitä, että niitä koskevia eurooppalaisia standardeja ei ole harmonisoitu.

Betoniputket ja -kaivot ovat pitkän käyttöikänsä vuoksi ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka ovat myös täysin kierrätettävää materiaalia.

Järjestelmissä on myös erikoistuotteita pumppaamoihin, pienpuhdistamoihin ja tulvavesien viivästysratkaisuihin.

EK-betoniviemärituotteet, joissa liitostiiviste on valmiiksi asennettuna, tarjoavat monia etuja, niin suunnittelijoille, urakoitsijoille kuin rakennuttajillekin:

 • lujana ja jäykkänä materiaalina kestää hyvin mekaanista rasitusta ja kuormia
 • tiiviit ja joustavat liitokset
 • nopeampi asennus- ja rakennusaika
 • matalammat asennuskustannukset
 • turvallinen asennustyö
 • suunnitelmien mukainen kaivuumaiden käyttö täyttöihin on mahdollista
 • rakenteet eivät pyri nousemaan pohjaveden tai tulvan vaikutuksesta
 • soveltuu erityyppisten putkilinjojen liittymiin
 • uusien liittymien teko vanhoihin kaivoihin on mahdollista
 • korkea ja tasainen laatu
 • rakenteet kestävät hyvin myös kaivojen kansiin kohdistuvia liikennekuormia
 • viemärijärjestelmät ovat vesitiiviitä
 • kestää hyvin hule- ja jätevesissä esiintyvien partikkelien kulutusta
 • hyvä painepesunkestävyys
 • tuote on palamaton ja kestää korkeita lämpötiloja, esimerkiksi sulatusta kuumalla höyryllä
 • käytännössä osoitettu käyttöikä on yli 100 vuotta
 • matalammat CO2-päästöt

Huom! Valitse kategoria Infra-, ympäristö- ja piharakentaminen sekä tuoteryhmä Putket, kaivot ja hulevesijärjestelmät

Betoniset viemäri- ja hulevesijärjestelmät / Suunnittelu ja toteutus – käsikirja

Betonisten viemärien ja hulevesijärjestelmien toteutuksen ja suunnittelun käsikirja on tarkoitettu infra-alan ammattilaisille, rakennuttajille, urakoitsijoille, suunnittelijoille ja valmistajille. Se soveltuu myös opetukseen ja alan opettajia kannustetaan ottamaan julkaisu oppimateriaaliksi syventäville kursseille sekä täydennyskoulutukseen. Myös satunnaisesti betoniviemäreitä rakentavat voivat kirjan avulla päivittää tietojaan.

Käsikirjassa käsitellään viemäri- ja hulevesihankkeiden suunnittelua, rakentamista  sekä kunnossapitoa ja se kattaa erityyppisiä kohteita, kuten

 • viemärit
 • kaivot
 • hulevesiratkaisut
 • teollisuusputkistot
 • verkostotunnelit
 • tierummut
 • pumppaamot

Tämä julkaisu korvaa aiemman Betoniviemärit 2003 – käsikirjan.

Lataa kirja tästä.

Lisätietoja:


Ari Mantila

Ari Mantila

Jaospäällikkö, DI

valmisbetoni, paalut, putket ja kaivot sekä betonistandardit

+358 400 201 507

ari.mantila@rakennusteollisuus.fi